Các yếu tố ngăn ngừa tình trạng phù

2020-09-01 03:47 PM

Khi áp lực gian bào lớn hơn 0 thì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ áp lực cũng sẽ gây nên sự thay đổi thể tích lớn.

Yếu tố an toàn gây ra bởi sự tuân thủ thấp của vách ngăn trong phạm vi áp suất âm.

Như ta đã biết, trong hầu hết các mô liên kết, áp lực thủy tĩnh nhỏ hơn không, thường ở mức -3mmHg, điều này giúp cho mô liên kết dính với nhau. Người ta thấy rằng khi áp lực thủy tĩnh ở gian bào âm thì sự thay đổi áp lực chỉ gây sự một sự thay đổi không đáng kể về thể tích. Do đó -3mm Hg đến 0 mmHg là khoảng giới hạn để cơ chế chống lại tình trạng phù này phát huy tác dụng. Khi áp lực gian bào lớn hơn 0 thì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ áp lực cũng sẽ gây nên sự thay đổi thể tích lớn.

Đó là do ở áp lực âm, dịch trong khoang gian bào sẽ ở trạng thái gel do nó kêt hợp với proteoglycan, chúng tạo thành một mạng lưới và ngăn cản không do dịch tự do có chỗ trong trong khoang gian bào, gọi là tình trạng phù cứng. Trái lại khi áp lực gian bào trở nên dương thì trạng thái gel này không còn, khi đó dịch tự do có thể tích tụ trong khoảng gian bào gây tăng thể tích gian bào đáng kể, gọi là phù mềm.

Mối liên quan giữa áp suất thủy tĩnh của dịch kẽ và thể tích dịch kẽ

Hình. Mối liên quan giữa áp suất thủy tĩnh của dịch kẽ và thể tích dịch kẽ, bao gồm tổng thể tích, thể tích dịch tự do và thể tích dịch gel, đối với các mô lỏng lẻo như da. Lưu ý rằng lượng dịch tự do đáng kể chỉ xảy ra khi áp suất dịch kẽ trở nên dương.

Proteoglycan còn có tác dụng ngăn cản sự di chuyển vị trí của dịch ngay trong khoảng gian bào. Khi phù gian bào, sự ngăn cản này mất, nước có thể di chuyển từ cao xuống thấp trong khoảng gian bào. Vì thế kê cao chân ở những bệnh nhân phù chân có thể giảm phù.

Tăng sự dẫn lưu của hệ bạch huyết: cũng là một cơ chế để chống lại tình trạng phù. Hệ bạch huyết co thể tăng sự lưu thông lên đến 10-50 lần, giúp mang lượng lớn nước và protein trở về lại huyết tương.\

Tăng sự dẫn lưu protein: một cơ chế nữa là khi phù ngoại bào thì do hệ bạch huyết có tính thấm đáng kể với protein hơn thành mao mạch nên khi có sự tăng dẫn lưu bạch huyết thì một lượng đáng kể protein cũng được dẫn lưu về trở lại mạch máu.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt