Bài giảng ngôi thóp trước trong sản khoa

2014-11-29 10:37 PM
Khám bụng không có gì đặc biệt như ngôi trán, có biểu hiện đầu cúi không tốt. Thăm âm đạo là chính, tìm mốc của ngôi ở trung tâm lỗ cố tử cung

Nhận định chung

Ngôi thóp trước là ngôi đầu hơi ngửa, ngôi trung gian giữa ngôi chỏm và ngôi trán. Người ta cũng coi ngôi thóp trước là một loại ngôi trán sờ thấy thóp trước, ngôi trán hơi cúi. Tiên lượng và cách xử trí gần giống ngôi trán.

Lọt chỉ có thể xảy ra khi đầu cúi thêm để chuyển thành ngôi chỏm. Nếu không lọt, xuống, quay rất khó khăn đường kính ngang của ngôi là đường kính chấm - trán 12cm. Sự uốn khuôn, biến dạng đầu rất nhiều thành lập bướu huyết thanh sớm. số cũng theo hình "S" quay xung quanh trục tạo bởi bờ dưới khớp vệ và gốc mủi. Động tác cúi cho phép số trán và thóp trước, chấm và hạ chấm tỳ vào âm hộ sau đó ngửa dần ra để sổ mũi, mồm và cằm.

Triệu chứng

Khám bụng không có gì đặc biệt như ngôi trán, có biểu hiện đầu cúi không tốt. Thăm âm đạo là chính, tìm mốc của ngôi ở trung tâm lỗ cố tử cung (dấu hiệu chữ thập). Gốc mũi có thế sờ thấy nhưng ngoại vi, không ở trung tâm như trong ngôi trán.

Vị trí thóp trước ở đâu so với tiểu khung tạo nên thế và kiểu thế: phải, trái, trước sau (kiểu thế trước hay gặp 80%).

Tiến triển của ngôi có thể là không thuận lợi khi đầu lọt không tốt mắc thai trong tiểu khung. Thuận lợi nếu đầu cúi thêm, nếu không phải mổ lấy thai khi có dấu hiệu tiến triển không tốt: ối vỡ, doạ vỡ tử cung.

Xử trí

Như ngôi trán. Tuỳ theo tiến triển của ngôi, nếu đầu cúi thêm trở thành ngôi chỏm, hay ngửa thêm thành ngôi mặt có thế đẻ đường dưới. Neu ối vỡ, kèm thêm yếu tố đẻ khó khác thì mổ lấy thai.