Bài giảng khối u đệm buồng trứng

2014-11-30 04:28 AM

Khối u đệm buồng trứng thường là lành tính, hoặc độ ác tính thấp. Khoảng 50% khối u đệm buồng trứng là không có hoạt động nội tiết và hàu hết khối u đệm buồng trứng là u tế bào hạt (granualosa cell tumors).

Nhận định chung

Khối u đệm buồng trứng chiếm tỷ lệ 5% - 7% của tất cả các khối u buồng trứng, là khối u có nguồn gốc từ lớp đệm như thecoma, leydig gralosa v.v...

Hoạt dộng nội tiết

Người ta thấy rằng 50% khối u đệm buồng trứng cổ hoạt động nội tiết giảm 15% thể hiện không có hoạt động nội tiết.

Khả nàng ác tính

Khối u đệm buồng trứng thường là lành tính, hoặc độ ác tính thấp. Khoảng 50% khối u đệm buồng trứng là không có hoạt động nội tiết và hàu hết khối u đệm buồng trứng là u tế bào hạt (granualosa cell tumors).

Khối u tế bào hạt

Khối u tể bào hạt bắt nguồn từ tế bào hạt có thể kết h(Tp với tế bào vỏ hoặc không. Khối u tế bào hạt thường là ác tính, và khối u tố bào vỏ nang (thecoma) thường lành tính.

Tuổi bệnh nhân

Có thể gặp ở mọi lứa tuổi

Triệu chứng

Thường biểu biện đau ở hạ vị, chay máu ớ tứ cung. Khám thấy khối u ờ hạ vị, đôi khi triệu chứng biểu hiện vỡ u nang, xoắn u. Thường khối II được chẩn đoán là II tế bào hạt sau khi mổ làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý.

Điều trị

Phẫu thuật là phương pháp điều tộ quan trong và là việc đầu tiên cần thực hiện. Trong phẫu thuật người ta khuyên nên cố gắng cắt hết đươc khối u. Đối với người trẻ tuổi mà có nguyện vọng có con, với giai đoạn 1 cổ thể để lại phần buồng trứng lành. Còn đối với người đã có con nên cắt tử cung hoàn toàn và 2 phần phụ + mạc nối lớn.

Hoá liệu pháp

Trong ung thư đệm buồng trứng người ta sử dụng phác đồ V.A.C hoặc VPB (Vinbtasttine - platium - bleonmycin) có lác dụng tốt, hoặc công thức PAC (platium Adriamycin, Cyclophosphamid) cũng thành công trong diều trị một số trường hợp ung thư đệm buồng trứng.

Các khối u buồng trứng

Khối u biểu bì ác tính

Khối u thanh dịch.

Khối u nhầy.

U tế bào sáng.

U nội mạc.

Ung thư khổng biệt hoá.

Ung thư tế bào nhỏ.

U thanh dịch có độ ác tính thấp.

U nhầy có độ ác tính thấp.

U tế bào sáng có đô ác tính thấp.

U nội mạc có ác tính thấp.

Khối u Brenner.

Khối u tế bào mầm

Dysgerminoma.

Embryonal simus carcinoma.

Immatue teratoma.

Chorio carcinoma.

Carcinoid struma Ovarii.

Gonadoblastoma.

Mixed germ cell tumor.

Khối u đệm buồng trứng

Khối u tế bào mầm.

Cellular fìbroma.

Fibrosarcoma.

Thecoma.

Sertoli leydig cell tumor.

Sertoli leydig tumor with retiíom pattern.

Sertoli leydig cell tumor.

Lpid cell tu mor.

Hilus tumor.

Gynandroblastoma.