Block nút nhĩ thất: chặn đường truyền tín hiệu điện tim

2020-08-09 05:52 PM

Thiếu máu nút nhĩ thất hoặc bó His thường gây chậm hoặc block hẳn dẫn truyền từ nhĩ đến thất. Thiếu máu mạch vành có thể gây ra thiếu máu cho nút nhĩ thất và bó His giống với cơ chế gây thiếu máu cơ tim.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Cách duy nhất xung truyền từ nhĩ tới thất là qua nút A-V (nút nhĩ thất) hay bó His. Những vấn đề có tăng tần số dẫn truyền qua bó này hay block toàn bộ như sau:

1. Thiếu máu nút nhĩ thất hoặc bó His thường gây chậm hoặc block hẳn dẫn truyền từ nhĩ đến thất. Thiếu máu mạch vành có thể gây ra thiếu máu cho nút nhĩ thất và bó His giống với cơ chế gây thiếu máu cơ tim.

2. Chèn ép bó His do mô sẹo hoặc bị calci hóa của tim.

3. Viêm nút nhĩ thất và bó His. Tình trạng viêm bị gây ra bởi viêm cơ tim thường xuyên từ những type viêm cơ tim khác nhau hoặc thấp tim.

4. Cường kích thích bởi thần kinh phế vị trong một vài trường hợp gây block dẫn truyền qua nút nhĩ thất. Cường kích thích thần kinh phế vị thường gây ra bởi kích thích mạnh thủ thể áp lực ở xoang động mạch cảnh.