Sự bài tiết ở ruột non và chất nhầy của tuyến brunner ở tá tràng

2022-04-18 03:54 PM

Hoạt động của chất nhày được bài tiết bởi tuyến Brunner là để bảo vệ thành tá tràng khỏi sự phân giải của dịch vị chứa acid được đưa đến từ dạ dày.

Một tuyến chất nhày phức hợp nằm trải rộng trên bề mặt, gọi là tuyến Brunner, nằm ở thành của vài cm đầu tiên của tá tràng, giữa môn vị và nhú bóng Vater - nơi mà dịch tụy và dịch mật đổ vào tá tràng. Những tuyến này bài tiết một lượng lớn chất nhày có tính kiềm để đáp ứng với:

(1) kích thích va chạm hoặc kích thích khó chịu tác động tới niêm mạc tá tràng;

(2) kích thích dây phế vị - gây tăng sự bài tiêt của tuyến Brunner đồng thời với sự tăng bài tiết dịch vị; và;

(3) hormone đường tiêu hóa, đặc biệt secretin.

Hoạt động của chất nhày được bài tiết bởi tuyến Brunner là để bảo vệ thành tá tràng khỏi sự phân giải của dịch vị chứa acid được đưa đến từ dạ dày. Thêm vào đó, chất nhày chứa một lượng rất nhiều ion HCO3-, bổ sung thêm vào lượng ion HCO3- được bài tiết từ dịch tụy và dịch mật để trung hòa lượng acid HCl từ dạ dày vào tá tràng.

Tuyến Brunner bị ức chế bởi các kích thích giao cảm; do đó, kích thích này ở những người nhạy cảm có xu hướng rời hành tá tràng không được bảo vệ và có lẽ một trong những yếu tố khiến cho vung này của đường tiêu hóa trở thành vùng dễ bị viêm loét ở khoảng 50% số người có loét.