Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

2021-09-28 03:03 PM

Phản xạ gấp mạnh hơn này gửi các thông tin ức chế đến chi ban đầu và làm giảm độ co cơ ở chi này, nếu ta loại bỏ kích thích ở chi gấp mạnh hơn, chi ban đầu lại trở về co cơ với cường độ như ban đầu.

Sự kích thích của một nhóm cơ cũng thường đi liền với sự ức chế nhóm cơ khác. Ví dụ, khi phản xạ cãng cơ xảy ra trên một cõ thì cũng thường có phản xạ ức chế nhóm cơ đối kháng với nó, điều này được gọi là ức chế đối kháng, các liên kết thần kinh chi phối hiện tượng này được gọi là liên kết đối lập (cung phản xạ đối kháng). Hiện tương đối lập này thường được quan sát ở các cơ ở 2 bên cơ thể, như ví dụ đã được trình bày ở phần phản xạ gấp và duỗi chéo.

Phản xạ cơ gấp cho thấy sự ức chế tương hỗ

Hình. Phản xạ cơ gấp cho thấy sự ức chế tương hỗ gây ra bởi một kích thích ức chế từ phản xạ cơ gấp mạnh hơn ở phía đối diện của cơ thể.

Hình thấy một ví dụ về ức chế đối kháng. Ở ví dụ này, một phản xạ gấp cường độ trung bình nhưng kéo dài xảy ra ở 1 chi, trong khi phản xạ này vẫn đang diễn ra, một phản xạ gấp mạnh hơn được kích thích ở chi đối diện. Phản xạ gấp mạnh hơn này gửi các thông tin ức chế đến chi ban đầu và làm giảm độ co cơ ở chi này, nếu ta loại bỏ kích thích ở chi gấp mạnh hơn, chi ban đầu lại trở về co cơ với cường độ như ban đầu.

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic