Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

2021-09-28 03:03 PM

Phản xạ gấp mạnh hơn này gửi các thông tin ức chế đến chi ban đầu và làm giảm độ co cơ ở chi này, nếu ta loại bỏ kích thích ở chi gấp mạnh hơn, chi ban đầu lại trở về co cơ với cường độ như ban đầu.

Sự kích thích của một nhóm cơ cũng thường đi liền với sự ức chế nhóm cơ khác. Ví dụ, khi phản xạ cãng cơ xảy ra trên một cõ thì cũng thường có phản xạ ức chế nhóm cơ đối kháng với nó, điều này được gọi là ức chế đối kháng, các liên kết thần kinh chi phối hiện tượng này được gọi là liên kết đối lập (cung phản xạ đối kháng). Hiện tương đối lập này thường được quan sát ở các cơ ở 2 bên cơ thể, như ví dụ đã được trình bày ở phần phản xạ gấp và duỗi chéo.

Phản xạ cơ gấp cho thấy sự ức chế tương hỗ

Hình. Phản xạ cơ gấp cho thấy sự ức chế tương hỗ gây ra bởi một kích thích ức chế từ phản xạ cơ gấp mạnh hơn ở phía đối diện của cơ thể.

Hình thấy một ví dụ về ức chế đối kháng. Ở ví dụ này, một phản xạ gấp cường độ trung bình nhưng kéo dài xảy ra ở 1 chi, trong khi phản xạ này vẫn đang diễn ra, một phản xạ gấp mạnh hơn được kích thích ở chi đối diện. Phản xạ gấp mạnh hơn này gửi các thông tin ức chế đến chi ban đầu và làm giảm độ co cơ ở chi này, nếu ta loại bỏ kích thích ở chi gấp mạnh hơn, chi ban đầu lại trở về co cơ với cường độ như ban đầu.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt