Vòm họng: giải phẫu và chức năng

2019-07-16 09:57 PM

Vòm họng được bao quanh bởi nếp gấp vòi nhĩ họng và amidan, có thể bị viêm khi bị nhiễm trùng, nó chứa mô adeno, chống nhiễm trùng và mở các ống Eustachian

Theo định nghĩa, vòm họng là phần trên của cổ họng phía sau mũi. Nó là một phần của hầu họng, bao gồm ba phân đoạn riêng biệt: vòm họng, hầu họng và vòm họng.

Hình ảnh vòm họng

Hình ảnh vòm họng

Vòm họng rộng từ 2 đến 3 cm và dài 3 đến 4 cm và nằm phía sau hố mũi bên trong xương chẩm. Vòm họng là khoảng trống phía trên vòm miệng mềm ở phía sau mũi và nối mũi với miệng, cho phép thở bằng mũi. Vòm miệng mềm ngăn cách vòm họng với vòm hầu, nằm ngay dưới vòm miệng mềm.

Vòm họng vẫn mở ngay cả khi các cơ xung quanh uốn cong để người bệnh có thể tiếp tục thực hiện các chức năng hô hấp. Vòm họng được bao quanh bởi nếp gấp vòi nhĩ họng và amidan, có thể bị viêm khi bị nhiễm trùng. Nó chứa mô adeno, chống nhiễm trùng và mở các ống Eustachian, dẫn đến tai. Nó cung cấp một đường dẫn lưu chính cho chất dịch bạch huyết và thường chảy vào cổ họng, mũi hoặc tai.