Giải phẫu đại cương hệ tiêu hóa

2015-03-31 08:14 AM
Lớp niêm mạc là lớp biểu mô, tuỳ theo chức năng mà có loại biểu mô khác nhau, Ví dụ ở thực quản nơi dễ bị nhiệt độ gây tổn thương hay hậu môn nơi dễ bị kích thích

Nhận định chung

Hệ tiêu hóa là cơ quan có nhiệm vụ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Bắt đầu từ ổ miệng nơi nhận thức ăn, tận cùng ở hậu môn nơi thải chất cặn bã không tiêu hóa được.

Hệ tiêu hóa

Hình. Hệ tiêu hóa

Từ trên xuống dưới hệ tiêu hóa gồm có các thành phần sau: ổ miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non và Ruột già.

Ngoại trừ ổ miệng và hầu có hình dạng đặc biệt, các phần còn lại có dạng hình ống rỗng nên được gọi là ống tiêu hoá.

Ngoài các thành phần trên, hệ tiêu hoá còn có các tuyến tiêu hoá là các tuyến nước bọt, gan và tụy.

Cấu tạo của ống tiêu hóa

Nói chung ống tiêu hoá cấu tạo gồm các lớp từ trong ra ngoài:

Lớp niêm mạc là lớp biểu mô, tuỳ theo chức năng mà có loại biểu mô khác nhau. Ví dụ: ở thực quản nơi dễ bị nhiệt độ gây tổn thương hay hậu môn nơi dễ bị kích thích bởi phân nên có cấu tạo là lớp biểu mô lát tầng, trong khi đó dạ dày và ruột non là biểu mô trụ đơn...

Lớp dưới niêm mạc.

Lớp cơ: gồm tầng vòng ở trong và tầng dọc ở ngoài.

Tấm dưới thanh mạc.

Lớp thanh mạc: là phúc mạc tạng, chỉ có ở phần  ống tiêu hoá  nằm trong ổ phúc mạc.

 Cấu tạo thành ống tiêu hóa

Hình. Cấu tạo thành ống tiêu hóa

1. Lớp thanh mạc   2. Tấm dưới thanh mạc   3. Lớp cơ   4. Lớp dưới niêm mạc   5. Lớp niêm mạc