Vai trò trung tâm của Glucose trong chuyển hóa Carbohydrate

2022-08-02 11:29 AM

Sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa carbohydrate trong đường tiêu hóa hầu như toàn bộ là glucose, fructose và galactose - với glucose trung bình chiếm khoảng 80 phần trăm.

Sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa carbohydrate trong đường tiêu hóa hầu như toàn bộ là glucose, fructose và galactose - với glucose trung bình chiếm khoảng 80%. Sau khi hấp thụ từ ruột, một phần lớn fructose và hầu như toàn bộ galactose nhanh chóng chuyển thành glucose tại gan. Bởi vậy có khá ít fructose và galactose trong vòng tuần hoàn máu. Glucose do đó trở thành con đường chung cuối cùng để vận chuyển hầu như tất cả carbohydrate tới mô và tế bào.

Trong tế bào gan, những enzym thích hợp có sẵn sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi qua lại giữa các monosaccharides - glucose, fructose, and galactose.

Chuyển đổi giữa ba monosaccharide chính

Hình. Chuyển đổi giữa ba monosaccharide chính - glucose, fructose và galactose - trong tế bào gan.

Hơn nữa, có sự hoạt động tích cực của các phản ứng mặc dù khi gan giải phóng các monosaccharides trở lại vào máu, sản phẩm cuối cùng hầu hết là glucose. Lý do cho điều này là tế bào gan có một lượng khá lớn glucose phosphatase. Bởi vậy, glucose-6-phosphate có thể được chuyển thành glucose và phosphate, và glucose có thể được vẩn chuyển qua màng tế bào gan trở lại máu.

Một lần nữa nhấn mạnh rằng thường hơn 95% tất cả các monosaccharides đang lưu hành trong máu là sản phẩm chuyển hóa cuối cùng glucose.