Cơ chế bài tiết cơ bản của tế bào tuyến đường tiêu hóa

2022-03-10 07:46 PM

Mặc dù tất cả cơ chế bài tiết cơ bản được thực hiện bởi các tế bào tuyến đến nay vẫn chưa được biết, nhưng những bằng chứng kinh nghiệm chỉ ra những nguyên lý bài tiết trình bày bên dưới.

Sự bài tiết các chất hữu cơ

Mặc dù tất cả cơ chế bài tiết cơ bản được thực hiện bởi các tế bào tuyến đến nay vẫn chưa được biết, nhưng những bằng chứng kinh nghiệm chỉ ra những nguyên lý bài tiết trình bày bên dưới.

Chức năng điển hình của tế bào tuyến

Hình. Chức năng điển hình của tế bào tuyến để hình thành và bài tiết các enzym và các chất bài tiết khác.

1. Những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự hình thành các chất bài tiết đầu tiên phải khuếch tan hoặc vận chuyển tích cực theo dòng máu trong các mao mạch tới chất nền của các tế bào tuyến.

2. Rất nhiều ti thể nằm bên trong tế bào tuyến gần màng đáy sử dụng năng lượng oxi hóa để tạo ra Adenosin triphosphat (ATP).

3. Năng lượng từ ATP, cùng với cơ chất thích hợp được cung cấp từ các chất dinh dưỡng, sau đó được sử dụng để tổng hợp chất bài tiết hữu cơ, toàn bộ quá trình tổng hợp này diễn ra hầu hết ở lưới nội chất và bộ máy Golgi của tế bào tuyến.

Những ribosome bám vào lưới nội chất chịu trách nhiệm cho việc tổng hợp các loại protein được bài tiết.

4. Những chất được bài tiết được vận chuyển xuyên qua các ống của lưới nội chất, sau đó được chuyển đến các túi của bộ máy Golgi bằng tất cả các con đường trong khoảng 20 phút.

5. Trong bộ máy Golgi, các chất được biến đổi, thêm vào, tập trung, được bọc trong các túi tiết trong chất tế bào, các túi tiết này được dự trữ ở ngọn của tế bào tiết.

6. Những túi này được dự trự duy trì cho đến khi có tín hiệu điều khiển thần kinh hoặc hormone sẽ khiến các tế bào này bài xuất những chất chứa bên túi qua bề mặt tế bào. Hoạt động này có lẽ hoạt động theo các dưới đây: Khi Hormon gắn với receptor của chính nó, và thông qua một trong những cơ chế truyền tín hiệu bên trong tế bào, sẽ làm tăng tính thấm của màng tế bào với ion Ca. Ca đi vào trong tế bào và khiến rất nhiều túi tiết hòa màng với màng ở phần ngọn tế bào. Màng tế bào phần ngọn này sau đó sẽ bị vỡ ra, các chất trong các túi sẽ trào ra bên ngoài, quá trình này gọi là quá trình xuất bào.

Sự bài tiết nước và điện giải

Yếu tố thiết yếu thứ 2 cho sự bài tiết của các tuyến là sự bài tiết đầy đủ nước và điện giải đi cùng với các chất hữu cơ. Sự bài tiết của tuyến nước bọt, là một ví dụ cho việc làm cách nào các kích thích thần kinh có thể khiến nước và muối đi qua các tế bào tuyến với một lượng dồi dào như vậy, đồng thời cùng lúc đẩy tất cả những vật chất hữu cơ qua ranh giới bài tiết của tế bào (?). Người ta cho rằng hoạt động của hormone lên màng tế bào của một số tế bào tuyến cũng gây nên tác động bài tiết tương tự như kích thích thần kinh.