Tuần hoàn máu nội tạng đường tiêu hóa

2022-03-04 10:16 AM

Các chất dinh dưỡng không béo, hòa tan được trong nước từ ruột (ví dụ như carbohydrate và protein) cũng được vận chuyển trong máu tĩnh mạch cửa vào xoang chứa máu.

Mạch máu của bộ máy tiêu hóa là một phần của hệ thống lớn hơn được gọi là tuần hoàn nội tạng. Nó bao gồm dòng máu chảy qua ruột và máu chảy qua lách, tụy và gan. Cấu trúc của hệ thống này làm cho máu chảy qua ruột, lách và tụy sau đó sẽ ngay lập tức chảy về gan qua tĩnh mạch cửa. Ở gan, dòng máu chảy qua hàng triệu xoang chứa máu nhỏ và cuối cùng rời gan bởi tĩnh mạch gan và đổ vào tĩnh mạch chủ dưới của hệ tuần hoàn chung. Trước khi đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, dòng máu qua gan này được các tế bào lưới nội mô nằm ở trong các xoang chứa máu loại bỏ vi khuẩn và chất độc từ đường tiêu hóa vì vậy có thể ngăn cản sự vận chuyển trực triếp các tác nhân có khả năng gây hại vào cơ thể.

Tuần hoàn nội tạng

Hình. Tuần hoàn nội tạng

Các chất dinh dưỡng không béo, hòa tan được trong nước từ ruột (ví dụ như carbohydrate và protein) cũng được vận chuyển trong máu tĩnh mạch cửa vào xoang chứa máu. Ở đây, cả tế bào lưới nội mô và các tế bào gan đều hấp thu và dự trữ tạm thời từ ½ đến ¾ lượng chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nhiều chất hóa học trung gian chuyển hóa của những chất dinh dưỡng này xuất hiện trong tế bào gan. Hầu hết tất cả chất béo được hấp thu tại ruột không được vận chuyển trong máu tĩnh mạch cửa mà được hấp thu vào hệ bạch huyết ở ruột sau đó được đổ vào hệ tuần hoàn bởi ống ngực và không đi qua gan.