Sự di chuyển của trứng đã thụ tinh trong ống dẫn trứng

2020-06-03 11:01 PM

Progesterone tăng tiết ra nhiều bởi hoàng thể buồng trứng đầu tiên thúc đẩy tăng thụ thể progesterone ở các tế bào cơ trơn ống dẫn trứng, sau đó progesterone kích thích các thụ thể, gây giãn ống cho phép trứng đi vào tử cung.

Sau khi quá trình thụ tinh xảy ra, trung ình cần từ 3 đến 5 ngày để trứng đã thụ tinh di chuyển trong phần còn lại của ống dẫn trứng để vào trong khoang tử cung. Sự vận chuyển này được thực hiện chủ yếu nhờ chất lỏng được tiết ra từ biểu mô của ống dẫn trứng, kết hợp với lông chuyển của ống này, các lông chuyển thường hướng về phía tử cung, sự di chuyển này cũng được hỗ trợ một phần bởi sự co bóp của ống dẫn trứng.

Rụng trứng, trứng di chuyển, trứng làm tổ.

Hình. A: Rụng trứng, trứng di chuyển; B: trứng làm tổ.

Các ống dẫn trứng được lót bằng lớp cryptoid gồ ghề cản trở lối đi của trứng. Ngoài ra phần eo của ống dẫn trứng (2cm cuối cùng trước khi đi vào tử cung). Sau thời gian này,  progesterone tăng tiết ra nhiều bởi hoàng thể buồng trứng đầu tiên thúc đẩy tăng thụ thể progesterone ở các tế bào cơ trơn ống dẫn trứng, sau đó progesterone kích thích các thụ thể, gây giãn ống cho phép trứng đi vào tử cung.

Quá trình di chuyển chậm của trứng đã thụ tinh trong ống dẫn trứng cho phép trứng có thời gian để phân chia, lúc này gọi là túi phôi.

Với khoảng 100 tế bào đi vào tử cung. Trong suốt giai đoạn này, tế bào của ống dẫn trứng sản xuất ra số lượng lớn các chât tiết được sử dụng để dinh dưỡng cho túi phôi phát triển.

Bài mới nhất