Đại cương sinh lý thận tiết niệu

4/10/2013 8:06:37 PM
Chức năng nội tiết: thận bài tiết ra các hormon để tham gia điều hòa huyết áp, kích thích sản sinh hồng cầu và góp phần vào chuyển hóa Calci

Thận có 2 chức năng quan trọng: chức năng tạo nước tiểu và chức năng nội tiết.

Chức năng tạo nước tiểu là chức năng chính của thận. Qua quá trình tạo nước tiểu, thận thực hiện các chức năng hết sức quan trọng để giữ sự hằng định nội môi:

Điều hòa cân bằng nước và điện giải.

Điều hòa cân bằng acid – base.

Điều hòa áp suất thẩm thấu và thể tích dịch ngoại bào.

Bài xuất các sản phẩm chuyển hóa và các hóa chất lạ ra khỏi cơ thể.

Chức năng nội tiết: thận bài tiết ra các hormon để tham gia điều hòa huyết áp, kích thích sản sinh hồng cầu và góp phần vào chuyển hóa Calci, Phospho trong cơ thể.