Hệ nội tiết và sinh sản của nữ

2020-06-05 01:38 PM

Những hormone FSH và LH  hormone thùy trước tuyến yên, hormone kích thích nang trứng (FSH) và hormone hoàng thể hormone buồng trứng, estrogen và progesteron, được bài tiết với nồng độ liên tục thay đổi trong suốt các gai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh nguyệt.

Hệ nội tiết của phụ nữ, cũng như ở nam giới, bao gồm 3 mức độ từ trên xuống như sau:

1. Hormone vùng dưới đồi, gọi là hormone điều hòa FSH và LH (GnRH)

2. Các hormone thùy trước tuyến yên, hormone kích thích nang trứng (FSH) và hormone hoàng thể (LH), cả hai đều được bài tiết dưới sự chỉ huy của GnRH từ vùng dưới đồi.

3. Các hormone buồng trứng, estrogen và progesteron, được bài tiết ở buồng trứng đáp ứng lại 2 hormone sinh dục tiết ra từ tuyến yên.

Những hormone này được bài tiết với nồng độ liên tục thay đổi trong suốt các gai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh nguyệt.

Hình cho thấy sự thay đổi về nồng độ của 2 hormone thùy trước tuyến yên FSH và LH (đường cong phía trên) và của 2 hormone buồng trứng estradiol (estrogen) và progesterone (2 đường cong dưới).

Lượng GnRH được bài tiết từ vùng dưới đồi ít biến động trong suốt chu kỳ kinh nguyệt. Nó được bài tiết trong một chu kì ngắn trung bình khoảng 90 phút một lần, tương tự như nam giới.

Định lượng nồng độ hormone kích thích tuyến sinh dục

Hình. Định lượng nồng độ hormone kích thích tuyến sinh dục và hormone buồng trứng trong huyết tương trong một chu kỳ kinh nguyệt bình thường. FSH, hormone kích thích nang trứng; LH, hormone kích thích hoàng thể.

Bài mới nhất