Phác đồ điều trị gãy xương hàm trên

2017-06-15 11:03 AM
Dùng dụng cụ thích hợp nắn chỉnh các đầu xương gãy về vị trí giải phẫu, cố định 2 hàm đúng khớp cắn bằng cung Tigeursted, hoặc nút Ivy, hoặc vít neo chặn.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhận định chung

Là tổn thương gãy, làm mất sự liên tục của xương hàm trên. Nguyên nhân có thể do:

Tai nạn giao thông.

Tai nạn lao động.

Tai nạn sinh hoạt.

Phác đồ điều trị gãy xương hàm trên

Nguyên tắc điều trị

Nắn chỉnh lại xương gãy.

Cố định xương gãy.

Ngăn ngừa các biến chứng xảy ra.

Điều trị phải phục hồi chức năng và thẩm mỹ.

Điều trị cụ thể

Điều trị bằng phẫu thuật treo xương hàm trên

Dùng bút chuyên dụng vẽ thiết kế các đường rạch trên da.

Rạch da đuôi cung mày.

Nắn chỉnh và cố định: Dùng dụng cụ thích hợp nắn chỉnh các đầu xương gãy về vị trí giải phẫu. Cố định 2 hàm đúng khớp cắn bằng cung Tigeursted, hoặc nút Ivy, hoặc vít neo chặn. Treo xương hàm trên vào mấu ngoài ổ mắt.

Cầm máu.

Khâu đóng phần mềm theo các lớp giải phẫu.

Điều trị bằng phẫu thuật kết hợp xương hàm trên bằng nẹp vít

Dùng bút chuyên dụng vẽ thiết kế các đường rạch trên da và niêm mạc: Đường rạch ngách tiền đình hàm trên cách ranh giới lợi dính khoảng 3 mm để kết hợp xương ở trụ gò má và trụ hàm trên. Đường rạch qua đuôi cung mày để kết hợp máu ngoài ổ mắt. Đường dưới mi dưới để kết hợp bờ dưới ổ mắt. - Nắn chỉnh và cố định. Dùng dụng cụ thích hợp nắn chỉnh các đầu xương gãy về vị trí giải phẫu. Cố định 2 hàm đúng khớp cắn bằng cung Tigeursted, hoặc nút Ivy, hoặc vít neo chặn. Kết hợp xương hàm trên bằng nẹp vít.

Cầm máu.

Khâu đóng phần mềm theo các lớp giải phẫu.