Phác đồ điều trị nguy cơ trẻ quá lớn tuổi so với tuổi thai

2017-06-17 02:40 PM
Một số trẻ quá dưỡng có thể phát triển hạ đường máu thứ phát do cường insulin, chủ yếu trẻ có mẹ đái đường, hội chứng Beckwith Wiedemann.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhận định chung

Chưa có định nghĩa thống nhất, nhưng định nghĩa được đề cập nhiều nhất là trẻ quá dưỡng nếu lớn hơn 2SD so với tuổi thai hoặc trên 90th percentile. Nguyên nhân có thể do:

Trẻ lớn vì bố mẹ có vóc dáng lớn.

Trẻ có mẹ đái đường.

Một vài trẻ già tháng.

Beckwith-Wiedemann và các hội chứng khác.

Phác đồ điều trị nguy cơ trẻ quá lớn tuổi so với tuổi thai

Tìm các biểu hiện của chấn thương khi đẻ như: tổn thương đám rối thần kinh cánh tay và ngạt chu sinh.

Cho ăn sớm và theo dõi đường máu.

Một số trẻ quá dưỡng có thể phát triển hạ đường máu thứ phát do cường insulin (chủ yếu trẻ có mẹ đái đường, Hội chứng Beckwith-Wiedemann, trẻ với erythroblastosis).

Xử trí đa hồng cầu nếu có.