Theo dõi bệnh nhân trong quá trình hỗ trợ dinh dưỡng

2016-02-26 09:08 PM

Những bệnh nhân có cân bằng nitơ dương tính có thể được tiếp tục chế độ hiện tại của họ, những bệnh nhân có cân bằng nitơ âm tính thì nên tăng vừa phải lượng calo và protein đưa vào, sau đó đánh giá lại.

Mọi bệnh nhân hỗ trợ dinh dưỡng đường tiêu hóa hoặc ngoài đường tiêu hóa cần được theo dõi chặt chẽ. Có được một tổ hỗ trợ dinh dưỡng chính thức gồm một bác sỹ, một y tá, một chuyên gia dinh dưỡng và một dược sỹ đã cho thấy là làm giảm được tỷ lệ các biến chứng.

Bệnh nhân cần được theo dõi thỏa đáng với điều trị và ngăn ngừa các biến chứng hoặc phát hiện sớm nếu có. Do sự tính toán nhu cầu dinh dưỡng là không chính xác nên cần đánh giá lại thường xuyên. Lượng đưa vào hàng ngày cần được ghi lại và so sánh với nhu cầu ước tính, cần theo dõi trọng lượng cơ thể, tình trạng nước, và tình trạng lâm sàng chung. Những bệnh nhân không có biểu hiện đáp ứng như đã dự tính thì có thể được đánh giá cân bằng nitơ bằng phương trình sau:

Cân bằng nitơ = [Lượng protein/24 giờ/6,25] – [nitơ nước tiểu/24 giờ (g) + 4]

Những bệnh nhân có cân bằng nitơ dương tính có thể được tiếp tục chế độ hiện tại của họ, những bệnh nhân có cân bằng nitơ âm tính thì nên tăng vừa phải lượng calo và protein đưa vào, sau đó đánh giá lại.

Theo dổi các biến chứng chuyển hóa bao gồm xác định glucose niệu sau mỗi 6 giờ; đánh giá điện giải hàng ngày; glucose, phospho, magnesi, calci, creatinin huyết thanh và BUN cho tới khi bệnh nhân ổn định. Một khi bệnh nhân đã được ổn định, cần đánh giá chất điện giải, phospho, calci, magnesi và glucose ít nhất 2 lần/tuần. Folat, kẽm, và đồng trong hồng cầu cần được kiểm tra ít nhất 1 lần/tháng.