Các biến chứng của hỗ trợ dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa

2016-02-26 08:54 PM

Các biến chứng chuyển hóa của hỗ trợ dinh dưỡng đường tĩnh mạch trung tâm xảy ra ở trên 50% số bệnh nhân. Hầu hết là nhẹ và dễ xử trí, hiếm khi cần phải ngừng hỗ trợ dinh dưỡng.

Các biến chứng của hỗ trợ dinh dưỡng đường tĩnh mạch trung tâm xảy ra tới 50% các bệnh nhân. Mặc dù hầu hết là nhẹ và dễ xử trí thì khoảng 5% bệnh nhân sẽ xuất hiện các biến chứng rõ rệt. Các biến chứng của hỗ trợ dinh dưỡng đường tĩnh mạch trung tâm có thể được chia thành những biến chứng Ịiên quan đến catheter và những biến chứng chuyển hóa.

Những biến chứng liên quan đến catheter có thể xảy ra trong quá trình đặt catheter hoặc khí thay catheter. Tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi, rách động mạch, nghẽn mạch khí, và tổn thương đám rối thần kinh cánh tay có thể xảy ra trong quá trình đặt catheter. Tỷ lệ của những biến chứng này tỷ lệ nghịch với kinh nghiệm của người thầy thuốc tiến hành thủ thuật nhưng sẽ xảy ra ít nhất 1- 2% các trường hợp, thậm chí là ở những trung tâm y tế lớn. Mỗi khi đặt catheter cần xác định bằng chụp X quang ngực trước khi bắt đầu hỗ trợ dinh dưỡng.

Huyết khối do catheter và nhiễm trùng liên quan với catheter là những biến chứng quan trọng nhất của đặt catheter. Những bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch trung tâm có sốt mà không có nguyên nhân khác thì cần rút đường truyền ngay lập tức, cây đầu ống thông và bắt đầu dùng các kháng sinh theo kinh nghiệm. Nên lấy máu để cấy ở vị trí xa nơi đặt, thời gian dùng kháng sinh sẽ đo độ dương tính và số khuẩn lạc ở đầu ống thông quyết định. Nhiễm khuẩn liên quan đến catheter xảy ra ở 2 - 3% bệnh nhân, thậm chí đã cố gắng tối đa để ngăn ngừa nhiễm khuẩn.

Các biến chứng chuyển hóa của hỗ trợ dinh dưỡng đường tĩnh mạch trung tâm xảy ra ở trên 50% số bệnh nhân. Hầu hết là nhẹ và dễ xử trí, hiếm khi cần phải ngừng hỗ trợ dinh dưỡng.

Bảng. Các biến chứng chuyển hóa của hỗ trợ dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa 

Các biến chứng chuyển hóa của hỗ trợ dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa