Châm cứu viêm bạch mạch cấp tính (đinh nhọt đỏ)

2013-08-16 01:00 PM

Là một bệnh nhiễm khuẩn sinh mủ cấp tính thuộc hệ thống bạch mạch, thường là hậu quả của một ổ viêm nhiễm. Có thể xuất hiện một hay nhiều đường đỏ chạy từ chỗ viêm nhiễm đến các hạch bạch huyết hữu quan.

Là một bệnh nhiễm khuẩn sinh mủ cấp tính thuộc hệ thống bạch mạch, thường là hậu quả của một ổ viêm nhiễm. Có thể xuất hiện một hay nhiều đường đỏ chạy từ chỗ viêm nhiễm đến các hạch bạch huyết hữu quan. Sờ nắn thấy hơi rắn, đau nhức; trường hợp nặng, thường có gai rét, sốt và những triệu chứng toàn thân khác.

Điều trị: Chọn huyệt tại chỗ và ở xa. Châm tĩnh mạch bằng hào châm hoặc kim ba cạnh.

Chỉ định huyệt: Khúc trạch, cứ cách quãng 2 tấc dọc theo đường đỏ thi châm nặn máu ở một điểm. Uỷ trung, Thập tuyên (kỳ huyệt).

Ghi chú: Nếu cần, áp dụng điều trị thuốc Đông y hoặc kháng sinh.