Châm cứu sốt rét

2013-08-16 03:11 PM

Sốt rét là bệnh lây truyền do một loại nguyên sinh động vật (chủng Plasmodium) xâm nhập vào máu qua vết đốt của muỗi anophen. Có ba thể loại bệnh tuỳ theo chủng plasmodium: sốt cách nhật, sốt cách 3 ngày hoặc mỗi ngày một cơn.

Sốt rét là bệnh lây truyền do một loại nguyên sinh động vật (chủng Plasmodium) xâm nhập vào máu qua vết đốt của muỗi anophen. Có ba thể loại bệnh tuỳ theo chủng plasmodium: sốt cách nhật, sốt cách 3 ngày hoặc mỗi ngày một cơn. Biểu hiện lâm sàng: ớn lạnh và sốt cao, nhức đầu. Các cơn sốt rét lắp đi lắp lại có thể gây thiếu máu và lách to.

Điều trị: Sử dụng chủ yếu những huyệt vị thuộc mạch Đốc, phối hợp huyệt vị theo triệu chứng và kích thích mạnh khi châm:

Chỉ định huyệt:

Đại chuỳ, Giản sử, Hậu khê.

Chí dương, Huyết hải, Huyền chung.

Ghi chú: Hai nhóm huyệt này có thể dùng xen kẽ. Mỗi ngày châm một hoặc hai lần, lưu kim 15 - 20 phút.

Kinh nghiệm cho thấy trong thể sốt rét cơn hàng ngày, châm vào lúc 6 - 7 giờ sáng thì có hiệu quả tốt. Nói chung, việc điều trị cần tiến hành trước khi lên cơn sốt từ 2 - 3 giờ.