Châm cứu viêm ruột thừa cấp tính

2013-08-16 01:05 PM

Ở đa số bệnh nhân, có thể sờ thấy một khối nổi lên. Trường hợp cơ thành bụng căng, mạch nhanh và sốt cao, là triệu chứng bệnh nặng. Ở trẻ em, có thể ỉa chảy.

Viêm ruột thừa là bệnh cấp tính khá phổ biến. Đau bắt đầu ở bụng trên hay vùng rốn, sau đó di chuyển và khư trú ở góc phải bụng dưới, kèm theo nôn mửa và ỉa lỏng. Có điểm đau tại chỗ và đau trội lên ở góc phải bụng dưới (điểm Mac Burney), hơi sốt, bạch cầu tăng. Ở đa số bệnh nhân, có thể sờ thấy một khối nổi lên. Trường hợp cơ thành bụng căng, mạch nhanh và sốt cao, là triệu chứng bệnh nặng. Ở trẻ em, có thể ỉa chảy.

Điều trị: Chọn các huyệt thuộc kinh Vị là chủ yếu. Châm kích thích mạnh.

Chỉ định huyệt: Lan vĩ ( kỳ huyệt), Túc tam lý, Phúc kết, Thiên khu.

Huyệt vị theo triệu chứng:

Nôn mửa: Nội quan.

Sốt: Khúc trì.

Ghi chú: Trong giai đoạn cấp tính, mỗi ngày châm 2 - 3 lần, lưu kim 1 giờ cách 10 - 15 phút vê kim một lần. Khi triệu chứng đã giảm bớt, mỗi ngày châm một lần. Sau khi triệu chứng đã hết, điều trị tiếp thêm 2-3 ngày để củng cố kết quả.