Châm cứu viêm quầng

2013-08-16 01:02 PM

Tổn thương hơi nhô lên với những bờ quầng rõ ràng, giữa quần màu xám. Các hạch bạch huyết tại chỗ, có thể sưng to; có thể có những triệu chứng toàn thân như sốt, gai rét, nhức đầu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Viêm quầng là một trạng thái viêm nhiêm cấp tính các mao mạch bạch huyết trong da do vi khuẩn streptococcus gây bệnh. Bệnh thường xảy ra ở chi dưới hay ở mặt. Phát bệnh đột ngột với các triệu chứng sưng, nóng, đỏ và đau tại chỗ. Tổn thương hơi nhô lên với những bờ quầng rõ ràng, giữa quần màu xám. Các hạch bạch huyết tại chỗ, có thể sưng to; có thể có những triệu chứng toàn thân như sốt, gai rét, nhức đầu.

Điều trị: Sử dụng huyệt tại chỗ và huyệt ở xa: châm nhanh, rút kim nhanh. Có thể gõ kim hoa mai.

Chỉ định huyệt: Huyệt A thị, Uỷ trung, Huyết hải.

Huyệt theo triệu chứng:

Sốt: Đại chùy, Khúc trì.

Nhức đầu: Thái dương, (Kỳ huyệt).

Ghi chú: Mỗi ngày châm một hay hai lần, mỗi lần chọn 2 – 3 huyệt. Trường hợp có triệu chứng toàn thân nặng, cần phối hợp với điều trị bằng thuốc Đông y và kháng sinh.