Châm cứu chuyển dạ kéo dài

2013-08-16 12:31 PM

Chuyển dạ kéo dài nghĩa là sinh đẻ chậm, ảnh hưởng đến sự ra đời của đứa trẻ. Nguyên nhân có thể do dạ con co bóp chậm và yếu. Châm cứu có thể thúc đẻ được nhờ tác dụng gây co bóp dạ con.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Chuyển dạ kéo dài nghĩa là sinh đẻ chậm, ảnh hưởng đến sự ra đời của đứa trẻ. Nguyên nhân có thể do dạ con co bóp chậm và yếu. Châm cứu có thể thúc đẻ được nhờ tác dụng gây co bóp dạ con.

Điều trị: Chọn huyệt theo đường tuần hành kinh mạch. Kích thích vừa phải.

Chỉ định huyệt: Tam âm giao, Thái xung, Thượng liêu, Thứ liêu, Hợp cốc.

Vê kim liên tục 15 - 30 phút.