Châm cứu sa dạ con

2013-08-16 12:33 PM

Chỉ định huyệt: Châm Duy bào (Kỳ huyệt), Tam âm giao, Cứu Khí hải, Bách hội, Thượng liêu, Thứ liêu, Trung liêu, Hạ liêu, Châm Túc tam lý.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Sa dạ con chủ yếu do giãn các dây chằng tử cung hoặc do tham gia lao động nặng nhọc quá sớm sau khi sinh đẻ, hoặc do suy nhược toàn thân gây nên.

Bệnh có 3 mức độ: (a) Dạ con sa nhưng cổ dạ con vẫn còn trong âm đạo. (b) Cổ và một phần thân dạ con sa lồi ra bên ngoài âm đạo. (c) Toàn bộ dạ con lồi ra phía ngoài âm đạo. Có thể bị viêm nhiễm hay bị loét.

Triệu chứng: Bệnh nhân có cảm giác nặng, trì xuống và căng tức ở vùng âm hộ, một khối rõ rệt lồi hẳn ra sau khi lao động nặng nhọc. Trường hợp nhẹ, dạ con có thể co lên sau khi nghỉ ngơi. Có thể có hiện tượng đau lưng, đi ngoài khó và đái rắt.

Điều trị: Kích thích từ mức vừa đến mức mạnh.

Chỉ định huyệt: Châm Duy bào (Kỳ huyệt), Tam âm giao, Cứu Khí hải, Bách hội, Thượng liêu, Thứ liêu, Trung liêu, Hạ liêu, Châm Túc tam lý.

Điều trị mỗi ngày một lần hoặc cách nhật. Lưu kim 15 - 20 phút.