Đại phúc bì

2015-09-11 07:14 PM

Tác dụng thông tiểu tiện rất rõ rệt, thường dùng chữa các bệnh phù toàn thân, nhất là bụng.Trong đại phúc bì có những ancaloit trong hạt cau như arecolin, arecaidin.

Đại phúc bì (Pericarpium Arecae) là vỏ ngoài và vỏ giữa phơi hay sấy khô của quả cau.

Thường các mảnh vỏ này được đập làm hai mà phơi cho chóng khô.

Thành phần hóa học

Trong đại phúc bì có những ancaloit trong hạt cau như arecolin, arecaidin, guvacolin và guvaxm v.v... nhưng tỷ lệ rất thấp.

 Cây cau (đại phúc bì - vỏ quả cau)

Cây cau (đại phúc bì - vỏ quả cau)

Công dụng và liều dùng

Tác dụng thông tiểu tiện rất rõ rệt, thường dùng chữa các bệnh phù toàn thân, nhất là bụng.

Ngày dùng 10-12g dưới dạng thuốc sắc.

Chú thích:

Có người dùng và gọi đại phúc bì là những miếng mo cau phơi khô. Nhưng vỏ ngoài và vỏ giữa của quả cau hay được dùng hơn.