Phân loại và chẩn đoán Lơxêmi cấp

2015-08-01 10:40 PM

Tuỷ đồ, tế bào tăng sinh bất thường, tế bào blast trên 30 phần trăm trong số tế bào có nhân, Sinh thiết, tuỷ tràn ngập tế bào blast, các dòng khác bị chèn ép tổ chức tuỷ bị lấn át.

Phân loại

Phân loại Lơxêmi cấp 

Sơ đồ: Phân loại Lơxêmi cấp

Các xét nghiệm chẩn đoán và phân loại lơxêmi cấp

Xét nghiệm hình thái tế bào và tổ chức tuỷ

Xét nghiệm máu

Số lượng các dòng tế bào (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu).

Tế bào blast bất thường.

Xét nghiệm tuỷ

Tuỷ đồ:

Tế bào tăng sinh bất thường.

Tế bào blast > 30% trong số tế bào có nhân.

Sinh thiết.

Tuỷ tràn ngập tế bào blast, các dòng khác bị chèn ép tổ chức tuỷ bị lấn át.

Xét nghiệm miễn dịch: các CD

Xét nghiệm nhiễm sắc thể