Nhiễm nấm nào không thể xét nghiệm máu hay nước tiểu: câu hỏi y học

18/05/2018 22:45
Để chẩn đoán xác định tình trạng nhiễm nấm xâm lấm thường dựa vào kết quả mô học chứng minh có sự xâm lấn của nấm ở vùng viêm

CÂU HỎI

Xét nghiệm chẩn đoán huyết thanh máu hay nước tiểu đều có độ nhạy và độ đặc hiệu cho tất cả nhiễm nấm ngoại trừ?

A. Blastomycosis.

B. Coccidioidomycosis.

C. Cryptococcosis.

D. Histoplasmosis.

TRẢ LỜI

Để chẩn đoán xác định tình trạng nhiễm nấm xâm lấm thường dựa vào kết quả mô học chứng minh có sự xâm lấn của nấm ở vùng viêm. Tuy nhiên huyết thanh cố định bổ thể coccidioid, huyết thanh cryptococcus và kháng nguyên trong dịch não tủy, và huyết thanh xác định histoplasma trong nước tiểu/huyết thanh là những xét nghiệm tốt để thực hiện, thỉnh thoảng có thể chẩn đoán trước khi chờ kết quả mô học hay cấy máu hay mô trở nên dương tính. Không có huyết thanh chẩn đoán blastomycosis. Xét nghiệm huyết thanh galactomannan  được chấp thuận để chẩn đoán nhiễm Aspergillus. Tuy nhiêm, âm tính giả có thể xảy ra và nghiên cứu xa hơn về giá trị của xét nghiệm này là cần thiết.

Đáp án: A.