Tái nhận xung vòng vào lại: nền tảng của rung thất rối loạn điện tim

2020-08-10 04:31 PM

Đường đi dài gặp trong giãn cơ tim, giảm tốc độ dẫn truyền gặp trong block hệ thống Purkinje, thiếu máu cơ tim, tăng kali máu, thời gian trơ ngắn thường diễn ra trong đáp ứng với vài thuốc như epinephrine hoặc sau kích thích điện.

Khi xung điện tim bình thường truyền đến tâm thất, đó là điểm cuối, không còn nơi khác để truyền đi, bởi vì tất cả các cơ tâm thất trơ và không thể truyền xung xa hơn. Do đó, xung chết, và tim đợi cho đến điện thế hoạt động tiếp theo bắt đầu ở nút xoang.

Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, sự liên tục này không diễn ra. Do đó, hay để giải thích rõ đầy đủ hơn về điều kiện khiến tái nhận xung dẫn đến sự kích khích vòng tròn thứ mà sẽ gây ra rung thất.

Vòng vào lại

Hình. Vòng vào lại, thể hiện sự triệt tiêu xung lực trong con đường ngắn và tiếp tục lan truyền xung lực trong con đường dài.

Hình chỉ ra nhiều phần cơ tim nhỏ chen ngang dạng vòng tròn. Nếu một nhóm cơ bị kích thích ở hướng 12 giờ thì xung sẽ dẫn truyền theo chỉ một hướng. xung dẫn truyền dần liên tục xung quanh vòng tròn cho đến khi nó quay trở lại vị trí 12 giờ. Nếu một xung đến kích thích vào lúc cơ đang trơ, thì xung đó chết, vì khi cơ đang trơ sẽ không đáp ứng với xung thứ hai.

Tuy nhiên, ba vấn đề khác có thể khiến cho xung tiếp tục truyền xung quanh vòng tròn để gây ra tái nhận xung vào trong cơ đang kích thích (di chuyển vòng tròn). Đầu tiên, đó là đường đi vòng quanh vòng trong dài hơn bình thường, cùng với thời gian xung trở lại điểm 12 giờ, vùng cơ đầu tiên bị kích thích đã không còn bị trơ nữa, và xung tiếp tục được truyền trong vòng tròn và cứ thế lặp lại.

Thứ hai, nếu chiều dài của đường đi không đổi nhưng tốc độ dẫn bị giảm. Cũng như vậy, khi xung quay lại điểm 12 giờ thì vùng cơ đầu tiên đã thoát trơ và xung tiếp tục đi.

Thứ ba, khoảng trơ của cơ ngắn lại. Trong trường hợp này, xung có thể tiếp tục trong vòng tròn.

Tất cả các vấn đề này diễn ra trong các tình trang bệnh lý khác nhau của tim: (1) đường đi dài gặp trong giãn cơ tim, (2) giảm tốc độ dẫn truyền gặp trong block hệ thống Purkinje, thiếu máu cơ tim, tăng kali máu và vài yếu tố khác, (3) thời gian trơ ngắn thường diễn ra trong đáp ứng với vài thuốc như epinephrine hoặc sau kích thích điện. Do đó, trong nhiều rối loạn tim, có thể gây ra mô hình dẫn truyền bất thường hoặc nhịp bất thường, bỏ qua nhịp của nút xoang.

Bài mới nhất

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động