Phát triển của phôi trong tử cung

2020-06-03 11:07 PM

Khi sự cấy diễn ra, các tế bào lá nuôi phôi và các tế bào lá nuôi lân cận (từ túi phôi và từ nội mạc tử cung) sinh sản nhanh chóng, hình thành nhau thai và các màng khác nhau của thai kì, phôi nang.

Sau khi lọt vào tử cung, phôi đang ph át triển sẽ ở trong khoang tử cung thêm 1 đến 3 ngày trước khi nó bám vào nội mạc tử cung. Do đó, việc phôi bám vào nội mạc tử cung sẽ xảy ra từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 sau khi rụng trứng. Trước khi bám, túi phôi thu được dinh dưỡng từ chất tiết của nội mạc tử cung. Người ta gọi đó là “sữa tử cung”.

Trứng làm tổ

Hình. Trứng làm tổ

Kết quả là túi phôi vùi trong lớp lá nuôi của nội mạc tử cung. Những tế bào này tiết ra enzym phân giải protein tiêu hoá và hoá lỏng các tế bào lân cận của nội mạc tử cung.Chất dinh dưỡng được vận chuyển vào trong túi phôi bằng tế bào lá nuôi phôi, cần thiết cho sự phát triển. Hình cho thấy một túi phôi nhân cấy ghép với một túi phôi nhỏ. Khi sự cấy diễn ra, các tế bào lá nuôi phôi và các tế bào lá nuôi lân cận (từ túi phôi và từ nội mạc tử cung) sinh sản nhanh chóng, hình thành nhau thai và các màng khác nhau của thai kì, phôi nang.

Bài mới nhất