Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

2021-09-28 03:00 PM

Các tín hiệu thần kinh cảm giác vào tủy sống thì bắt chéo sang bên đối diện để kích thích duỗi cơ. Vì phản xạ duỗi chéo chỉ bắt đầu từ 200 - 500 ms sau khi kích thích đau xảy ra.

Khoảng 0.2-0.5 giây sau khi các kích thích gây phản xạ gấp ở một chi, chi bên đối diện sẽ bắt đầu duỗi ra. Phản xạ này được gọi là phản xạ duỗi chéo, có tác dụng phối hợp vận động của các chi để đưa cả cơ thể ra xa tác nhân gây đau.

Phản xạ uốn dẻo, phản xạ kéo dài chéo và ức chế tương hỗ

Hình. Phản xạ uốn dẻo, phản xạ kéo dài chéo và ức chế tương hỗ.

Cơ chế thần kinh của phản xạ duỗi chéo. Bên tay phải hình cho chúng ta thấy mô hình cung phản xạ duỗi chéo, các tín hiệu thần kinh cảm giác vào tủy sống thì bắt chéo sang bên đối diện để kích thích duỗi cơ. Vì phản xạ duỗi chéo chỉ bắt đầu từ 200 - 500 ms sau khi kích thích đau xảy ra, chứng tỏ rằng cung phản xạ này có nhiều neuron trung gian giữa neuron cảm giác và neuron vận động bên đối diện. Sau khi kích thích đau được loại bỏ, phản xạ này thậm chí còn có thời gian trì hoãn kéo dài hơn cả phản xạ gấp. Một lần nữa, có thể giả thiết rằng sự trì hoãn này là do các cung lặp lại kích thích của neuron trung gian.

Biểu đồ của một phản xạ giãn cơ chéo

Hình. Biểu đồ của một phản xạ giãn cơ chéo cho thấy khởi phát chậm nhưng kéo dài sau khi xuất viện.

Hình cho thấy đồ thị cơ của cơ duỗi trong phản xạ duỗi chéo. Đồ thị này chứng minh mối liên quan giữa 2 hiện tượng trì hoãn khi khởi đầu và khi kết thúc kích thích đau. Sự trì hoãn sau khi kết thúc kích thích đau cũng có tác dụng như sự trì hoãn ở phần xa gấp, đó là cho não thời gian để quyết định di chuyển cơ thể về vị trí thích hợp.