Nhiệt độ bình thường của cơ thể

2022-09-23 01:01 PM

Nhiệt độ cơ thể tăng lên khi tập thể dục và thay đổi theo nhiệt độ khắc nghiệt của môi trường xung quanh vì cơ chế điều chỉnh nhiệt độ không hoàn hảo.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhiệt độ trung tâm cơ thể và da

Nhiệt độ. Nhiệt độ của các mô sâu của cơ thể - “trung tâm” của cơ thể - thường rất ổn định, trong khoảng ± 1 ° F (± 0,6 ° C), ngoại trừ khi một người bị sốt.

Thật vậy, một người khỏa thân có thể tiếp xúc với nhiệt độ thấp tới 55 ° F hoặc cao tới 130 ° F trong không khí khô và vẫn duy trì nhiệt độ trung tâmgần như không đổi. Các cơ chế điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thể hiện một hệ thống điều khiển được thiết kế đẹp mắt. Trong chương này, chúng ta thảo luận về hệ thống này vì nó hoạt động trong sức khỏe và bệnh tật.

Nhiệt độ da, trái ngược với nhiệt độ lõi, tăng và giảm theo nhiệt độ của môi trường xung quanh. Nhiệt độ da rất quan trọng khi chúng ta đề cập đến khả năng mất nhiệt của da đối với môi trường xung quanh.

Nhiệt độ trung tâm bình thường

Không có nhiệt độ trung tâmđơn nào có thể được coi là bình thường vì các phép đo ở nhiều người khỏe mạnh cho thấy một phạm vi nhiệt độ bình thường được đo bằng miệng, từ nhỏ hơn 97 ° F (36 ° C) đến lớn hơn 99,5 ° F (37,5 ° C). Nhiệt độ trung tâmbình thường trung bình thường được coi là từ 98,0 ° F đến 98,6 ° F khi đo bằng miệng và cao hơn khoảng 1 ° F khi đo qua đường trực tràng.

Ước tính nhiệt độ trung tâm của cơ thể bình thường

Hình. Ước tính nhiệt độ trung tâm của cơ thể bình thường.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên khi tập thể dục và thay đổi theo nhiệt độ khắc nghiệt của môi trường xung quanh vì cơ chế điều chỉnh nhiệt độ không hoàn hảo. Khi cơ thể sinh ra quá nhiều nhiệt do tập thể dục gắng sức, nhiệt độ có thể tạm thời tăng lên từ 101 ° F đến 104 ° F. Ngược lại, khi cơ thể bị lạnh quá mức, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 96 ° F.