Block nút xoang: chặn đường truyền tín hiệu điện tim

2020-08-09 05:50 PM

Tâm thất tự tạo nhịp mới với xung thường có nguồn gốc từ nút nhĩ thất,vì thế nên tần số xuất hiện của phức hệ QRS-T chậm lại nhưng không thay đổi hình dạng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hiếm trường hợp xung từ nút xoang bị block trước khi đến cơ tâm nhĩ.Hình chỉ ra sóng P mất đột ngột gây hệ quả là tâm nhĩ không co. Tuy nhiên, tâm thất tự tạo nhịp mới với xung thường có nguồn gốc từ nút nhĩ thất,vì thế nên tần số xuất hiện của phức hệ QRS-T chậm lại nhưng không thay đổi hình dạng.

Block nút xoang nhĩ (SA), với nhịp nút nhĩ thất khi block (đạo trình DIII)

Hình. Block nút xoang nhĩ (SA), với nhịp nút nhĩ thất khi block (đạo trình DIII).