Dị ứng tinh dịch

2012-01-09 12:09 PM

Các dấu hiệu và triệu chứng của dị ứng tinh dịch bao gồm đỏ, rát và sưng nơi tinh dịch tiếp xúc với da, thường ở vùng sinh dục bên ngoài

Trong trường hợp hiếm hoi, người ta đã được biết có các phản ứng dị ứng với protein trong tinh dịch của đối tác (tinh dịch dị ứng). Trong điều kiện y tế, dị ứng tinh dịch được gọi là quá mẫn cảm plasma. Dị ứng tinh dịch không phải là nguyên nhân trực tiếp của vô sinh. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng bao cao su, là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa các phản ứng dị ứng, cũng ngăn ngừa mang thai.

Các dấu hiệu và triệu chứng của dị ứng tinh dịch bao gồm đỏ, rát và sưng nơi tinh dịch tiếp xúc với da, thường ở vùng sinh dục bên ngoài. Một số ít người có thể có một phản ứng có hệ thống, bao gồm phát ban, ngứa và khó thở. Nếu gặp những dấu hiệu và triệu chứng, hẹn bác sĩ. Người đó có thể giúp xác định xem có bị dị ứng tinh dịch. Dị ứng có thể được thử nghiệm cần thiết.

Nếu độ nhạy cảm tinh dịch là nghiêm trọng, vẫn có thể mang thai thông qua thụ tinh nhân tạo bằng cách sử dụng rửa tinh dịch để ngăn chặn một phản ứng, hoặc thông qua thụ tinh trong ống nghiệm.