Tiếp cận và dự phòng các tai nạn và bạo lực

2016-05-31 11:20 AM

Mới đây, các tư liệu nghiên cứu đã xác minh rằng việc nghiện rượu kinh niên ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị chấn thương và làm tăng nguy cơ vào viện do chấn thương mới.

Các tai nạn vẫn là nguyên nhân gây mất những năm có khả năng sống quan trọng nhất trước tuổi 65. Mặc dù việc dùng dây đai ngồi ô tô bảo vệ khỏi các tổn thương nặng và cái chết trong các tai nạn xe cộ, ít ra có một phần trị số người lớn không dùng dây đai ngồi theo lệ thường và ít hơn 20% những người đi xe đạp và xe máy sử dụng mũ bảo vệ. Các thầy thuốc phải cố gắng giáo dục bệnh nhân về dùng dây đai ngồi, mũ bảo vệ, uống rượu và lái xe và các nguy cơ có súng đạn ở trong nhà. Mới đây, các tư liệu nghiên cứu đã xác minh rằng việc nghiện rượu kinh niên ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị chấn thương và làm tăng nguy cơ vào viện do chấn thương mới. Nam giới ở tuổi 16 - 35 đặc biệt có nguy cơ cao về tổn thương nặng và chết do các tai nạn và bạo lực, với những người da đen có nguy cơ đặc biệt cao. Các ca chết vì súng đã lên đến các mức độ dịch ở Hoa Kỳ và không bao lâu sẽ vượt con số chết vì tai nạn xe cộ. Có súng ở nhà làm tăng khả năng giết người lên 2,7 lần và tự sát lên 5 lần. Cuối cùng các thầỳ thuốc có vai trò cực kỳ quan trọng trong bảo vệ, dự phòng và xử lý lạm dụng bạo lực hoặc tình dục - và đặc biệt là phụ nữ đối với nguy cơ về bạo lực trong gia đình.