Chỉ định và thực hiện điều trị bằng thuốc cho bệnh nhân

2017-07-21 07:47 PM

Phản ứng phụ của thuốc xảy ra thường xuyên và mức độ tăng lên tỷ lệ với số thuốc dùng. Các phản ứng đó có thể là dị ứng, đặc ứng hoặc tăng thêm, các tác dụng đã biết do tăng liều.

Đơn thuốc

Đơn thuốc phải viết rõ ràng bằng những thuật ngữ mà bệnh nhân có thể hiểu được. Mỗi một đơn thuốc cần bao gồm tên của bệnh nhân, ngày, tên thuốc, liều lượng, đường dùng, lượng pha chế cho bệnh nhân, hướng dẫn biểu thời gian của liều lượng và chữ ký của thầy thuốc, số lần sử dụng lại đơn thuốc phải được hạn chế, đặc biệt ở bệnh nhân có biểu hiện tự sát. Đối với thuốc ngủ, các con số đều viết thành chữ trong ngoặc.

Phản ứng phụ của thuốc

Phản ứng phụ của thuốc xảy ra thường xuyên và mức độ tăng lên tỷ lệ với số thuốc dùng. Các phản ứng đó có thể là dị ứng, đặc ứng hoặc tăng thêm, các tác dụng đã biết do tăng liều.

Hỏi cẩn thận tiền sử về phản ứng thuốc đã xảy ra từ trước và ghi nổi bật vào phiếu điều trị.

Sử dụng càng ít thuốc càng tốt nếu có thể.

Xem xét kỹ về chuyển hóa, đường bài xuất và các tác dụng phụ chủ yếu về mỗi thứ thuốc dùng. Tính liều cho từng thuốc phù hợp với tuọi bệnh nhân, trọng lượng cơ thể và chức năng gan thận.

Báo cáo phản ứng bất thường của thuốc với cơ quan quản lý.

Tương tác của thuốc trong thực hành điều trị

Tương tác của thuốc, cần xem xét theo dõi can thận chế độ điều trị đang dùng của bệnh nhân khi thêm một thuốc mới.