Suy giảm miễn dịch thứ phát

2017-01-12 11:25 AM

Suy giảm miễn dịch, phối hợp với bệnh sarcoid, đặc trưng bởi suy giảm một phần chức năng tế bào T, trong khi chức năng tế bào B bình thường hoặc tăng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Suy giảm miễn dịch tế bào T, miễn dịch kháng thể hoặc cả hai thường là phối hợp với nhiều bệnh. Hai thí dụ của giảm miễn dịch thứ phát sau các bệnh sẽ được bàn luận dưới đây.

Suy giảm miễn dịch liên quan với bệnh sarcoid

Suy giảm miễn dịch phối hợp với bệnh sarcoid đặc trưng bởi suy giảm một phần chức năng tế bào T, trong khi chức năng tế bào B bình thường hoặc tăng. Người bị bệnh sarcoid thường là tương đối không phản ứng với tiêm trong da các kháng nguyên thông thường. Tuy nhiên, sự thiếu vắng hoàn toàn của phản ứng da là thường xuyên. Một phản ứng dương tính với dẫn chất protein tinh khiết thường thấy trong khi bị nhiễm trực khuẩn lao cấp. Trị giá globulin miễn dịch bình thường hoặc tăng cao và sự tạo kháng thể đặc hiệu nói chung là bình thường.

Suy giảm miễn dịch liên quan với bệnh Hodgkin

Chức năng tế bào T bị suy giảm từ vừa đến nặng cùng với chức năng tế bào B bình thường rất hay gặp trong bệnh Hodgkin. Chỉ 10 - 20% bệnh nhân bị bệnh Hodgkin có phản ứng da với các kháng nguyên thông thường so với 70 - 90% ở nhóm chứng. Nhiều bệnh nhân cho thấy đáp ứng giảm với kích thích lympho bào máu ngoại biên in vitro bằng phytohemagglutinin. Globulin miễn dịch trong huyết thanh bình thường và sự tạo kháng thể đặc hiệu không bị ảnh hưởng trừ những trường hợp hấp hối.

Ý nghĩa lâm sàng của suy giảm miễn dịch qua trung gian tế bào trong bệnh Hodgkin thường khó đánh giá vì đa số bệnh nhân được điều trị bằng các chất có tiềm năng ức chế miễn dịch. Tuy nhiên thường xuyên bị nhiễm herpes zoster và Cryptococcus có lẽ có liên quan với tình trạng suy giảm miễn dịch phối hợp với bệnh chính.