Tăng áp lực tĩnh mạch cửa không do xơ gan

2016-05-01 04:37 PM

Chụp mạch hệ cửa sẽ xác nhận, như khi sinh thiết bằng kim ở gan, nhất là bệnh sán máng và xơ hóa tĩnh mạch cửa trong gan không do xơ gan.

Tăng áp lực tĩnh mạch cửa không do xơ gan phải được xét đến trong chẩn đoán phân biệt lách to hoặc chảy máu đường tiêu hóa trên do giãn tĩnh mạch thực quản hoặc dạ dày ở những bệnh nhân có chức năng gan bình thường.

Hội chứng này có thể do tắc tĩnh mạch cửa, tắc tĩnh mạch lách (biểu hiện như là giãn tĩnh mạch dạ dày không có giãn tĩnh mạch thực quản), bệnh sán máng, xơ hóa tĩnh mạch cửa trong gan không do xơ gan, hoặc rò tĩnh mạch cửa - động mạch. Ngoài lách to, những dấu hiệu thực thể là không rõ ràng. Các xét nghiệm gan thường là bình thường nhưng có thể có những dấu hiệu của tăng năng lách. Chụp mạch hệ cửa sẽ xác nhận, như khi sinh thiết bằng kim ở gan, nhất là bệnh sán máng và xơ hóa tĩnh mạch cửa trong gan không do xơ gan.

Nếu huyết khối tĩnh mạch lách là nguyên nhân thì cắt lách có hiệu quả. Trong những trường hợp khác, liệu pháp xơ hoặc thắt được dùng ngay từ đầu cho chảy máu do giãn tĩnh mạch và tạo nối tắt hệ cửa giải quyết được những sai sót của liệu pháp nội soi.