Tướng pháp cổ đối với tướng phụ nữ

2017-10-01 06:37 PM

Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Theo sự phân tích của cổ tướng học thì nhất âm nhất dương, cái đạo ấy không thể loạn, nhất cương nhất nhu, cái lý ấy không thể trái.

Đàn ông là thuần dương chi hình nên thể cương.

Đàn bà là thuần âm chi hình nên thể nhu.

Chỗ dụng của thể cương là hùng mạnh. Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo. Nếu nữ tính nhu hòa, tướng mạo mềm mại, tú lệ mới thật là tướng tốt có thể phú quý. Nếu tướng mạo cương bạo nhiều chất đực là tướng xấu bần tiện hung tai.

Cổ tướng pháp nghiên cứu tướng phụ nhân gồm có:

Đạt ma phụ nhân tướng.

Ma Y thu đàm nguyệt

Quỉ cốc tướng phu nhân ca

Nữ ngọc quản quyết

Linh đài bí quyết

Trần Hy Di động nguyên kinh.

Xin lần lượt ghi lại những phần quan trọng tinh hoa của những sách ghi trên:

Nói về tướng vương phi và phu nhân và tướng vượng phu ích tử:

Phàm đàn bà xương cốt tiên tuấn, thần khí uy nghiêm, ẩn trọng mà ít mị, ngũ nhạc khoan đại, hành động thông minh, nhanh nhẹn như lưu thủy, thanh âm êm và trong sáng như ngọc rơi là tướng vương phi.

Phàm đàn bà ngũ nhạc đoan hậu, cốt khí lỗi lạc, thần sắc ôn hòa là tướng phu nhân.

Cốt khí hiện lên ở đâu?

Toàn bộ cốt khí sang quý hiện lên ở trán và mũi. Người nào long hổ giốc có ẩn cốt chạy lên đến chân tóc, người nào mà ấn đường hoặc thiên trung mà cốt khí hiện lên một miếng vuông bằng phẳng, sáng sủa gọi là ngọc hoàn cốt. Người nào xương sống mũi chạy dài nối với ấn đường, khí sắc rực rỡ gọi là phục tê quán đỉnh. Tất cả đều là những bà cực cao sang.

Điều cần chú ý là cốt khí đẹp vẫn phải được phối hợp với các bộ vị khác, nếu có bộ vị hình khắc thì ngôi bậc phu nhân khó lòng trường cửu.

Long nhan phượng cảnh tất phối quân vương. Đàn bà diện mạo thân hình có xương cốt tiên tuấn như rồng nổi bật lên quan thái tú di và cổ như con thái phượng chính là tướng hoàng hậu vậy.

Ở xã hội hiện đại, vợ một nguyên thủ quốc gia thường không có tướng đẹp như hoàng hậu xưa bởi lẽ ngôi nguyên thủ không mang tính chất bệ rồng chín tầng như thời cổ, thêm nữa chính quyền ngày nay đã chia sẻ làm nhiều trung tâm. Có thể vợ của một nhà đại tư bản nắm vận mệnh quốc gia mang nhiều tướng đẹp hơn vợ vị nguyên thủ.

Có những câu thơ phú về tướng vượng phu rằng:

Hữu nữ sinh lai diệt tế viên

Ngũ quan lục phủ tế tu khan

Nhan trường phát hắc liên hoa kiểm

Định giá triều trung phú quý hiền.

Nghĩa là:

Có người con gái sinh ra mặt tròn xinh xắn

Ngũ quan lục phủ thăng bằng dễ ưa

Mắt dài tóc đen đôi má ửng hồng

Sẽ lấy chồng hiền và phú quý.

(Trích “Ngọc Quản Quyết”)

Phụ nữ thân hình thượng hạ bình

Mục như biểm tất tất thông minh

Thân tài chu chính tam tài mãn

Phú quý phong nhiêu túc nhất sinh

Nghĩa là:

Người đàn bà thân hình trên dưới đều đặn

Mắt đen như sơn thì thông minh

Mũi lưỡng quyền tương đối vừa vặn

Suốt đời phú quý phong lưu

Thần khí phân minh hắc bạch phân

Bất sân nhi nộ cốt hoàn thành

Thanh tự kim huỳnh, ưỡng thanh vận

Tử đạt phu vinh sự quý nhân

Nghĩa là:

Thần khí sáng suốt, mắt đen trắng phân minh

Lúc giận mà không dữ, không tục

Tiếng nói trong trẻo như chuông vàng

Chồng sang con hiển đạt, suốt đời quyền quý

Phụ nữ uy nghiêm, tiếng nói như chim yến hót, lời lẽ ôn tồn, tai trắng và dầy, trán rộng tròn trịa, tóc đen như lông quạ, mục thần trong sáng, nhìn chính trực, nhân trung rõ ràng, quyền cốt ẩn ẩn bằng

phẳng và rộng rãi, trán phẳng đoan chính, môi hồng răng trắng, xương thịt tương xứng, ngón tay dài, mũi thon, thẳng là những tướng sang quý.

Phụ nữ tai mọng tròn, bàn tay mịn đỏ hồng, trán thẳng, mắt đẹp, tính tình khoan hậu, hàm đầy, nhân trung dài, góc trán chân tóc không khuyết hãm, dưới mắt đầy đặn là những tướng giàu.

Mặt vuông vắn chữ điền, lưng rộng bụng tròn, mặt đen thân trắng, môi hồng, ngón tay búp măng, lông mày trắng treo, răng đều như hạt lựu, người thơm tho vừa giàu vùa sang.

Nói về tướng đa phu:

Ra đường đánh giá người trinh thục

Trong dạ sao mà những gió trăng

Mới biết hồng nhan là thế thế

Trăm năm trăm tuối lại trăm thằng

Những câu thơ trong bài “Cười người lang chạ” của Trần Tế Xương có một điểm sai ở chỗ: “Đã trăm năm trăm thằng” thì không có cách gì mà đánh giá là người trinh thục dù chỉ là che đậy bề ngoài, vì gian tư đa phu, khắc sát phu đều có tướng cách hiển hiện thật rõ ràng.

Về đa phu, ngạn ngữ Tàu có câu: “Phụ nhất nhi dĩ, nhân tận khả phu”, nghĩa là: chỉ có một bố đẻ ra thôi nhưng ai cũng có thể làm chồng cô ấy được

Tướng đa phu thường đi cặp hai loại tướng:

a) Tiện dâm

b) Hung dữ

Nữ lấy phu làm cung chủ yếu cho cuộc đời. Phu cung đã không ra gì thì đời cũng chẳng ra gì.

Người đàn bà hung dữ và tiện dâm thế nào cũng đa phu.

Sau đây là một câu chuyện vui về tướng và số đa phu:

- Tại Bắc Bình có thầy số nổi danh ngoài nhà treo bảng Phúc Cát Tinh, hai bên cổng mỗi cột đề bốn chữ:

Thiết bản luận mệnh

Dĩ thư vi bằng

Hôm ấy, một người đàn bà đến xem, nói ngày sinh, tháng sinh đâu đấy rồi hỏi:

- Số này năm nay có thể lấy chồng được không?

Thấy Phúc Cát Tinh bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính xong rồi cười nói rằng:

- Hữu hỉ, hữu hỉ nhất định xuất giá. Số này của cô hay cô xem cho ai?

- Tôi xem dùm người bạn

- Nếu vậy thì dễ cho tôi lắm. Số này lạ lắm, ứng với câu vị xuất khuê môn tiên hữu tử. Trăm năm đã chắc có duyên trời. Chưa cưới nhưng mà hãy để chơi, hà... hà...

- Thật thế sao? Số cũng đoán luôn cả điều ấy nữa ư?

- Chẳng phải chỉ có thế thôi đâu thưa cô. Bạn của cô, cứ như tôi đoán thì là con người cực hung dữ, chanh chua, hai năm lấy hai chồng, chẳng có chồng nào ở qua năm mới.

- Đây là số người chị họ tôi. Xin thầy xem tường tận cho. Năm nay vận khí thế nào?

- Xin cô đừng giận. Số ra sao tôi đoán vậy không có ý chê trách bới móc ai. Chị họ của cô cách đây ba tháng đã lấy một người, nhưng vì bà ấy mệnh cách thuộc loại thư lão hổ (hổ cái) cho nên đàn ông sợ, bà ấy hiện tại lại đang tính lấy chồng nữa. Lần này chắc cũng vậy, không qua nổi một năm đâu.

Thầy Phúc Cát Tinh chưa nói dứt lời, bỗng nghe cái rầm! chén dĩa trên bàn kêu loảng xoảng. Cô ta cầm chén nước hắt vào mặt thầy mà xỉa xói:

- Thằng mù kia, đoán mệnh thì đoán mệnh, can cớ gì mà mày xỏ xiên hổ cái với thư lão hổ. Tao là hổ cái hồi nào, tao đã ngoặm mất cái đầu lâu của mày chưa?

Tướng với số thật hợp

Sách “Bí Truyền Tướng Pháp” viết:

- Nhất kiến khả úy cương cường nhi đa phu.

Vừa trông thấy đã gây cho người đàn ông cảm tưởng ơn ớn thì đa phu.

Nhất kiến khả khủng hình khắc nhi tâm ác.

Vừa trông thấy đã khiến cho người đàn ông ghê sợ thì khắc phu và tâm ác.

Nói về tướng khắc sát phu.

Khắc phu là làm cho chồng lụn bại, chia lìa. Sát phu là làm cho chồng chết.

Sách “Tử Bất Ngữ” của Viên Mai chép chuyện “Người đàn bà chín chồng” như sau:

-  Vùng Cúc Dung có chín ngôi mộ nằm chung một chỗ. Dân chúng gọi là mộ cửu phu. Theo truyền thuyết thì trước đây vùng này có người đàn bà rất đẹp, chồng chết, có một con, gia tư khá. Lấy chồng nữa lại được một con, chồng lại chết. Đem chồng sau chôn cạnh chồng trước và cứ thế tiếp tục đến chín người đẻ chín con.

Đến khi người đàn bà ấy chết, nhà đem chôn với chín ngôi kia. Cứ mỗi khi mặt trời xế bóng là nơi đó âm phong nổi lên, đêm về nghe có tiếng cãi nhau om sòm như để tranh dành mỹ nhân. Dân vùng này chẳng ai dám đi qua. Họ bèn làm đơn lên quan huyện lệnh tên Triệu Thiên Tước. Viên huyện lệnh truyền cho đem đội lính lệ vác hèo xuống đánh vào mộ cửu phu mỗi mộ 20 hèo. Từ đấy về sau mới yên.

Đánh hèo vào mộ cho ma quỷ yên là chuyện hoang đường, nhưng mộ cửu phu thì có thật, đến nay vẫn còn.

Chuyện sát phu lại càng là chuyện rất thường xảy ra. Nhất là vào thời tao loạn, tướng sát phu đầy rẫy.

Tướng sát phu như đã nói ở trên rất nhiều nhưng mạnh nhất là tiếng nói, thứ đến mũi và lưỡng quyền, rồi sau nữa mới đến các bộ vị hoặc ám tướng khác.

Tướng gia Tề Đông Dã kể rằng: “Thủa thiếu niên, ông theo người cậu ruột đi yến hội, tại một nhà ở đường Tây Trục thủ phủ Bắc Kinh. Người cậu vốn là công chức cao cấp chính phủ đương thời lại rất giao du rộng cùng am tường tướng thuật. Biết tướng thuật cũng là một tài năng cần thiết để giao thiệp trong chính giới thời bấy giờ. Bữa yến hôm ấy, vấn đề tướng số được đem ra bàn cãi sôi nổi.

Đề tài đưa ra là tướng về âm thanh. Nhiều người không tin tiếng nói có thể ảnh hưởng đến chồng con như cậu tôi lập luận.

Cuối cùng, chủ nhân bầy cuộc thử tài. Buồng bên trong có một bàn các bà đánh mà chược, tấm màn phủ kín. Chủ nhân ông yêu cầu cậu tôi lắng nghe tiếng nói của năm bà trong đó để đoán vận mệnh về đường chồng con. Mọi người ngồi im lặng. Vào lúc buồng bên vừa có ván bài ù muỗi, các bà huyên náo ầm lên vì ba bà khác người nào cũng có bài ù lớn.

Ông cậu tôi bỗng nói:

- Nữ đới nam thanh (đàn bà nói tiếng đàn ông). Ai có tiếng nói ấy tất đã khắc phu.

Chủ nhân chịu ngay và cho biết bà ta là góa phụ của họ Tiều trong Bộ Giáo dục.

Cậu tôi vẫn lắng tai nghe tiếp.

Côn nhạn thất quần chi thanh ly phu (Tiếng như vừa mới khóc lại cắt đoạn chẳng khác chi con chim nhạn lìa đàn. Người này phải xa lìa chồng con.)

Chủ nhân phục quá, mặt vui tươi nói rằng:

- Tiên sinh đoán không sai. Đó là tiếng nói của bà vợ ông tổng lý bên Bưu Điện, ông ta đã bị bọn quyền phỉ bắt đi mất tích từ năm năm nay, chẳng hiểu sống chết thế nào?

Cậu tôi không mấy để ý đến lời tán tụng, ông say sưa với sự tìm tòi, nghe tiếp và nói luôn:

- Cuồng thuyền vẫn tháo sát nhị phu, ồ ạt như tiếng ve sầu kêu buổi chiều, sát hại chồng.

Đến đây thì chủ nhân hoàn toàn bái phục, ông vỗ tay khen lấy khen để rồi dục cử tọa đồng thanh yêu cầu cậu tôi giải thích.

Cậu tôi chậm rãi giải thích:

- Nữ đới nam thanh là một loại phá tướng của phụ nữ, nhưng không nhất định phải khắc phu, (khắc phu là?) vì cuối tiếng có âm thanh sắc nhọn làm chói tai (thích nhĩ). Bà ta lấy chồng không quá hai năm thì chôn chồng. Còn về cô nhạn thất quần chi thanh muốn đoán cần phải rõ nó đã trở thành tiếng kêu thương chưa. Nếu chuyển rồi mà tiếng kêu thương thanh trường thì chồng chết, thanh đoản may ra người xa còn sống, đến như cuồng thuyền vãn tháo tiếng đầu tiếng cuối đồng âm vốn là tướng bần tiện chứ không khắc phu. Tướng ấy chỉ khắc phu khi nào tiếng đầu tiếng cuối như có khoảng nghẹn ngào cắt đứt.

Chủ nhân chen vào nói:

- Chúng tôi bội phục tiên sinh đoán tướng ba góa phụ, bây giờ đến lượt hai người đàn bà mà tiên sinh chưa nói tới.

Trong số thực khách cũng có vài ba vị nghiên cứu tướng học nên cậu tôi quay lại thỉnh họ cho ý kiến. Thế là mấy vị nghe theo lời chủ nhân cùng lắng tai nghe.

Một lát, ông họ Kha nói:

- Tiếng nhẹ nhưng có lực, vượng phu vượng tử Ông họ Đặng nói theo:

- Thanh âm có vận điệu, trường thọ chi tướng.

Và cuối cùng ông họ Ngũ:

- Nhỏ nhẹ như tiếng suối reo, nữ nhân tài đức kiêm toàn.

Cậu tôi nghe tất cả mọi người nói, phê phán xong rồi mới nói:

- Các vị đoán trên đại để rất đúng nhưng vào chi tiết có điều sai. Thanh âm người đàn bà này tuy hữu lực như tiếng suối reo, khốn nỗi vì thanh hơi cụt cho nên dù thừa tài năng nhưng không thọ. Bà ấy năm nay chừng ngoài bốn mươi, tôi chắc không thể sống lâu quá năm mươi.

Chủ nhân lại hỏi đến bà thứ năm thì các vị kia sau khi nghe tiếng nói của bà ta không ai đoán định được một điểm nào đặc biệt. Riêng cậu tôi đã làm cho mọi người sửng sốt vì ông nói giọng chắc như đanh:

- Người này trước ở thanh lâu bây giờ làm thân vợ bé.

Lẽ ra tướng kỹ nữ phải trông ở sắc diện mới thấy, nghe tiếng nói mà đoán ra thì thật hoang đường.

Tôi không nhớ cậu tôi giảng ra sao, sau này đi học tướng thuật tôi thấy sách có ghi: “đàn bà tiếng nói lớn mà tán mạn tức là “kim thanh phạt mộc chi tượng” thường ở thanh lâu hoặc hành nghề chứa gái”.

Coi tướng phụ nữ trước hết phải nghe tiếng nói rồi mới đến sắc mặt, rồi đến hình thể, rồi mới đến tâm tư. Tiếng nói đặc biệt liên hệ tới tính mạng, hạnh phúc lứa đôi. Thanh âm phá thì các bộ vị khác dù có tốt đẹp cũng khó lòng cứu vãn khỏi mệnh số sinh ly tử biệt với chồng con.

Tiếng nói nam tử lấy âm thanh hồng lượng làm tốt, còn tiếng nói nữ tử chủ nhu hòa phải nhỏ nhẹ có âm điệu mới hay. Tối kỵ là tiếng nói sắc nhọn chói tai thì chẳng chôn chồng cũng khóc con, đàn ông tiếng nói chói tai suốt đời phá sản.

Thanh âm làm chói tai có hai loại: một loại thuộc kim, một loại thuộc mộc. Khắc phu vào loại thuộc mộc thì người chồng chết bình thường, nếu sát vào loại kim thì người chồng chết bất đắc kỳ tử.

Có một lần ở Bắc Bình, tôi (vẫn lời Tề Đông Dã) được gặp Bành Thần Tiên. Nhà tiên sinh trong khu vườn cổ kính tao nhã. Bành tiên sinh rất rành tướng học. Tuy nhiên, tiên sinh ít khi xem tướng cho ai. Sở dĩ thế vì tiên sinh cho rằng trên đời này phúc tướng thì hiếm mà tai họa thì nhiều. Nếu không nói thẳng lòng mình thì áy náy, nói thẳng hay gây mất lòng. Cho nên tiên sinh thường tránh né đề cập đến tướng số. Chỉ những người thân lắm.

Lần ấy gặp tôi, tiên sinh cao hứng không e ngại như mọi người khác.

Vào lúc đó có một bọn vừa nam vừa nữ vào vườn chơi, cả thảy năm người, hai nam ba nữ. Ba người đàn bà đều ở tuổi hơn bốn mươi. Họ ngồi không xa chúng tôi cho nên chúng tôi có thể dễ dàng nhận rõ mọi cử chỉ động thái của họ.

Bành tiên sinh hỏi tôi:

- Cháu thử xem ba bà kia đồng cách chỗ nào và dị cách ở chỗ nào?

Tôi nói:

- Cả ba suốt đời vừa no đủ ấm không lo khốn cùng. Đó là chỗ đồng cách. Còn dị cách thì ở nơi chồng con và thọ yểu.

- Hãy đoán về phu cung của họ.

Tôi chỉ từng người: bà này chồng sang, bà kia chồng giàu và bà nọ khắc phu.

Bành tiên sinh cười nói:

- Đại thể cháu nói không sai, nhưng bên trong còn có điểm chưa ổn.

Vừa nói Bành tiên sinh vừa uống ngụm trà rồi tiếp:

- Bà này chồng sang đúng, nhưng bà kia chồng giàu thì sai, chính bà ta giàu mới đúng. Cả ba đều khắc phu và đã khắc rồi.

Tôi được cậu tôi dạy mới năm sáu năm nên những chỗ ảo diệu thật tình tôi chưa thấu đáo. Tôi chỉ biết tướng nào rõ ràng còn ám tướng tôi chưa tinh. Ngoại ngũ hành tôi có thể nhận thấy nhưng nội ngũ hành tôi còn lờ mờ. Nhân dịp này tôi được học thêm. Tôi nói:

- Quả cháu không biết tướng cách khắc phu của họ. Vậy hai bà kia khắc phu căn cứ vào điểm nào?

- Tướng hiện rõ ràng về khắc phu cách, tướng học chia ra: diện mạo, thể hình và cử động, ba phương diện. Người sơ học chỉ biết diện mạo mà thôi. Tướng khắc phu trên mặt quan hệ nhất là mắt, mũi, lưỡng quyền. Thông thường, ta chỉ biết phàm người đàn bà mũi nhọn, mũi hãm, mắt hung, quyền cao là khắc phu. Nhưng khắc phu sớm hay muộn thì ít người đoán trúng. Bây giờ, bác chỉ cháu rõ. Cái bà mũi tước như đao khắc phu sớm lắm trước 40, không chỉ khắc một đời, ít nhất cũng phải khắc hai.

Cái bà mũi hãm có khắc sẽ khắc sau 44 tuổi. Còn cái bà mà cháu bảo chồng sang quý, tướng khắc phu ở đôi mắt, vành mắt lớn quá lại có quang phù (sáng bong ra).

Có những câu thơ câu phú về tướng khắc sát phu rằng:

Chuẩn tiêm, sỉ lộ tinh hầu kết

Ngách trắc thần hân cốt lộ thô

Phát tiêu tự hỏa long cung hãm

Bại tận nhân gia khắc tận phu

Nghĩa là:

Đầu mũi nhọn, răng lộ hầu lộ

Trán lệch, môi cong, xương lộ thô

Tóc khô cháy long cung hãm

Phá bại mọi nhà, khắc sát chồng

$

Cầu đầu ngách quảng bối phong long

Nhĩ phản thần thanh thần cánh hồng

Tu khắc nhất phu tịnh phá tổ

Cốt thanh y lộc tự nhiên phong

Nghĩa là:

Đầu tròn lớn quả cầu, trán rộng lưng đầy

Tai phản, tinh thần sáng suốt môi đỏ

Khắc một chồng phá gia một lần

Rồi sau mới có y lộc.

$

Khuyết thần hỏa mục đầu vô phát

Chi thể tương thương thần đới sát

Phương hình phụ mẫu khắc phu đa

Quan quả cô độc tư bất yết

Nghĩa là:

Môi mỏng, mắt đỏ đục, đầu ít tóc

Thân nhỏ, chân tay lớn, tinh thần sát phạt

Ở nhà làm hại cha, xuất giá sát phu

Quan quả cô độc suốt một đời

$

Nữ nhân sinh nam đắc nhi tướng

Khí lãnh thần cương cốt bất thanh

Nhất sàng cẩm bị tu nhàn bán

Hưu vấn nhi tâm uổng dụng tâm

Nghĩa là:

Người đàn bà có tướng đàn ông

Lạnh lùng cứng rắn cốt thô

Chiếc giường bằng gấm nhưng ngủ một mình

Đường con cái cũng chẳng nên hỏi nữa

$

Quyền cao, ngách phá phượng trì thâm

Thô cốt tam đường thiểu tử tôn

Nhãn hạ la văn hoàn túc trái

Lưỡng phú hình phu tam độ hôn

Nghĩa là:

Quyền cao, trán hẹp, mắt sâu

Xương thô làm gồ đôi mắt, kém đường con cái

Dưới mắt nhiều vết, phải trả nợ tiền duyên

Vài lần khắc phu, vài lần tái giá.

$

Khán nhân tà thi tịnh hồi cố

Dâm đãng tinh thần tiện hưu dư

Hạng đoàn phát nùng yêu bối lộ

Vi xuất khuê môn tảo khắc phu.

Nghĩa là:

Nhìn ai cúi mặt liếc ngang lại hay ngoái cổ

Tâm hồn dâm đãng bừa bãi hạ tiện

Cổ ngắn, tóc rậm, xương lưng xương sườn lộ

Chưa ra khỏi khuê phòng đã khắc phu

$

Đoan nghiêm tôn trọng thân phì mãn

Ngách thượng hoành văn ngữ khí hùng

Tuy sát đa phu do vị chỉ

Không phòng độc tọa nguyệt minh trung

Nghĩa là:

Trông oai vệ thân thể đẩy đà

Trán có vệt ngang tiếng nói đàn ông

Tuy đã sát nhiều chồng nhưng chưa hết

vẫn còn ngồi dưới trăng trong phòng một mình.

$

Nữ nhân nhãn hạ nhục can khô

Bất khuất tam phu khắc nhi phu

Kiến nhân yểm khẩu tiếu bất đoạn

Ái trục hành nhân dạ bán đồ

Nghĩa là:

Đàn bà dưới mắt thịt tiêu khô

Không khắc ba cũng hai chồng

Thấy người ôm miệng cười chẳng dứt

Nửa đêm dậy chạy theo kẻ đi đường.

$

Nhược thị diện trường ngách hựu trường

Hình phu khắc tử quyết nan đương

Mi thô khẩu thoát tinh thần cấp

Đảo sử vô môi tự giá lang

Nghĩa là:

Nếu mặt dài và trán cũng dài

Quyết nhiên là hình phu khắc tử

Mày thô miệng rộng tính nóng nảy

Lấy chồng lung tung bừa bãi

$

Nhãn tinh hoàng xích gia vô lương

Khắc tử hình phu biệt di hương

Nhược bất đầu hà tự ải tử

Dã tu sản ách huyết trung vong

Nghĩa là:

Mắt đỏ ngầu hay vàng ệch nhà nghèo mạt

Khắc tử hình phu lưu lạc tha hương

Nếu không thắt cổ, tự trầm

Thì cũng bị sản ách mà chết.

Nói về tướng trăng hoa gian dâm

Trăng hoa là gì?

Hãy đọc những câu ca dao sau đây:

Ai làm cho bướm lìa hoa

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng

Ai đi muôn dặm non sông

Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy

Đó là tâm trạng chót nhỡ của người con gái, không phải trăng hoa.

Chơi cho thủng trống long chiêng

Rồi ta sẽ lại lập nghiêm lấy chồng

Chơi cho thủng trống long bồng

Rồi ra ta sẽ lấy chồng lập nghiêm

Đó là tính trăng hoa 72 tướng tiện dâm của Viên Liễu Trang cũng là để chỉ tướng trăng hoa. Để cho rõ hơn, xin đọc những câu phú và câu thơ của các sách “Quỷ Cốc Phụ nhân ca, Thu Đàm, Linh Đài Bí Quyết”:

Ấm dương tiêu tận như khang tỉnh

Biên địa toàn vô địch mã doanh

Tà thị đào hoa thị sắc lãnh

Bát họa phong trần tất tác ni

Nghĩa là:

Vầng mắt trên dưới gầy xác lõm khuyết

Góc trán siêu vẹo, dịch mã cung không đầy

Nhìn trộm mắt mơ màng mặt lạnh

Hoặc lưu lạc phong trần hoặc làm ni cô

$

Hưu mị vô uy cửa chỉ khinh

Thử nhân chung thị lạc phong trần

Giả như bất thị sương môn nữ

Dã thị bình phong hậu lập nhân

Nghĩa là:

Lẳng lơ nũng nịu cử chỉ dễ dãi

Đấy chính là hạng phong trần

Nếu như không ở lầu xanh

Thì cũng làm hầu thiếp

$

Hữu nữ sinh lai phát mấn vô

Đầu tà thân trắc diện tiêu khô

Cánh kiêm tà thị đa hi sắc

Nhất dạ tam phu dữ tứ phu

Nghĩa là:

Có người con gái tóc lưa thưa

Đầu lệch, thân nghiên mặt tiêu khô

Mắt nhìn liếc ngang hay cười cợt

Một đêm có đến ba bốn chồng

$

Đầu lệch hoành phì phát mấn vô

Nhãn quang huynh trắc bội nhi phu

Hành hành tọa tọa vô đa tĩnh

Đáo xứ phùng nhân tiên thi phu.

Nghĩa là:

Đầu to như cái dành, tóc thưa ít

Mắt đong đưa thì phản bội chồng con

Đi đi ngồi ngồi không yên chỗ

Gặp ai cũng vơ làm chồng

$

Phụ nữ dâm đa diện đới thanh

Nhẵn căn tà khởi thất vô trinh

Ngách phương tận thị du tình tật

Giá phu khắc tử thụ đa tâm

Nghĩa là:

Đàn bà đa dâm mặt xanh xanh

Mắt hay liếc trộm ở trong nhà cũng mất trinh

Trán vuông góc ưa ăn trộm ái tình

Lấy chồng thì bỏ chồng để chịu tân khổ

$

Phụ nữ đầu ngưỡng đa dâm dục

Tự giá tâm tình thường bất túc

Vô mấn xinh mao mãn diện qua

Thông đồng đáo xứ tùy nhân túc

Nghĩa là:

Đàn bà mặt vênh đa dâm dục

Theo giai rồi mà tình còn chưa đủ

Không có tóc mai, mặt nhiều lông

Loại người thông gian ngoại tình

$

Dương mục phụ nhân sắc dục đa

Du gian dâm loạn nại như hà

Trương phu phao khước tùy nhân khứ

Thế đặc vi thê định thị bà

Nghĩa là:

Chơn chớn mờ đục ấy là mắt thèm sắc dục

Dâm loạn và gian tư không biết thế nào

Bỏ chồng cắp nón theo trai

Làm vợ mọi người rồi làm mụ đầu

$

Nhất kiến kiều tư đa tiểu ngữ

Đê đầu trắc thị ám du dâm

Hành như tước bộ tịch quang tị

Tâm lý gian cơ dụng ý thâm

Nghĩa là:

Mới gặp lần đầu đã làm điệu nói nói cười cười

Cúi mặt liếc nhìn con gái dâm loạn

Đi như chim nhẩy, đầu mũi bóng loáng

Dễ đi vào đường gian dâm

$

Phụ nhân, nhân dữ nhân đàm thoại

Chỉnh khâm lộng tụ hựu đê đầu

Dục thức nhân gian nữ tử sự

Tư tình như hải hựu như dầu

Nghĩa là:

Đàn bà lúc nói chuyện với ai

Hay chỉnh lại áo quần hoặc vân vê tà áo và cúi mặt

Thì tình lai láng như biển khơi.

$

Nhân trung lưỡng khúc phi lương phụ

Chí lão tâm trung dã hiếu dâm

Nữ nhân nhược thị nam nhân tướng

Dâm loạn phương tâm tất hữu danh

Nghĩa là:

Đàn bà nhân trung gẫy khúc

Đến già lòng vẫn rạo rực với điều dâm

Đàn bà mang tướng đàn ông

Dâm loạn nổi tiếng khắp nơi

Nói về tướng cô độc và không chồng

Cô độc do nguyên nhân lấy phải chồng đần, chồng không hợp nên bỏ để ở một mình.

Cô độc vì cá tính cương cường chẳng chịu lấy ai

Cô độc vì nhỡ thì làm con gái suốt đời

Cùng nhau một phận má hồng

Kẻ đã có chồng người vẫn nằm trơ

Tướng vô phu và cô độc gồm có:

- Mặt đàn bà quá dài xương cốt thô như đàn ông

- Thân thể mềm nhũn quá yếu đuối.

- Môi cong, răng lộ mà răng không đều, lởm chởm.

- Mặt to, thô, người cứng như sắt nguội.

- Tai quắt không đều có thùy châu (có thùy châu không đều?)

- Mũi tẹt dí mà mi cốt quá cao

- Mặt buồn mà tiếng nói như khóc

- Mặt đàn ông.

- Nói lô xô, vai so mặt nhọn, ngồi lâu tinh thần như sợ hãi.

- Đôi môi mỏng, góc miệng chảy xuống như miệng cá.

Ngoài ra, còn tướng bị đàn ông ghét nên vô phu.

Sách “Nhân Luân Đại Thống” có câu:

Vĩ hậu sắc bạnh nam tất tăng

Vĩ hậu sắc bạnh chỉ vào lông mày trắng lưa thưa

Mày đàn bà thường có, nhưng thưa đến độ trắng hoặc đầu đậm đuôi nhạt thì rất kỵ.

Thưa trắng gọi là bạch hổ mi, tính ngoan cố, đanh đá. Nếu lông mày đã thưa trắng mà còn mập nữa lại kỵ hơn, có tình yêu rồi lại mất, có chồng, chồng cũng bỏ.

Lông mày thưa, trắng đi với nhãn quang lưu lộ dễ phạm xuất tướng hồng hạnh.

Nói về những hung tướng của phụ nữ.

“Thần Tướng Toàn Biên” ghi:

- Giữa trán có một vết thẳng, hại chồng (vết dọc)

- Hai vết thẳng lờ mờ giữa trán, hung ác, vợ chồng chia ly (vết dọc)

- Nhân trung có vết ngang là nô tì

- Sơn căn có nốt ruồi, cô độc, xa con, xa chồng

- Hàm có nốt ruồi, tối bất nhân

- Mọc ria, cực đa dâm

- Răng xám như bôi than, phong trần cô khổ

- Mặt ngựa (dài), mặt hổ (hàm vuông bạnh), duyên phận nhiều bất hạnh

- Chân tóc ở trên cao quá thành trán cao quá khổ, chẳng những khắc phu mà còn ở goá ngay lúc xuất giá

- Dưới mắt có gân xanh hoặc vết đỏ chạy từ vành mắt ra là ngoại tình

- Mắt thật trắng mà hơi có sắc hồng gọi là đào hoa sắc, dễ lang chạ nếu không có đôi mắt thanh tú

- Trên mũi có gân xanh phát hiện chạy thẳng lên sơn căn ấn tượng, có mưu định giết chồng nếu không đấy là dấu báo chết bất đắc kỳ tử

- Mập mà không có mông đít thì văn vận liêu đảo, về già khốn cùng

Nói về tướng ghen của phụ nữ

Đàn bà ai không ghen. Ghen là tính thiên nhiên chung của mọi người, cần gì phải có tướng mới ghen. Nói tướng là những đặc điểm, tướng ghen để nhận biết những người lòng ghen quá mạnh. Ghen chia làm nhiều loại:

- Ghen ngang ngược, ồn ĩ, sắn váy chửi bới hạ tiện gọi là ghen sư tử hống. Ca dao có câu:

Gái đâu thứ gái lạ lùng

Chồng chẳng nằm cùng ném chó xuống ao

- Ghen đay nghiến quỷ quyệt bắt đối phương khổ sở điêu linh, nhục nhã như Hoạn Thư hành hạ Kiều:

Làm cho nhìn chẳng được nhau

Làm cho đầy đoạ cất đầu chẳng nên

- Ghen vặt như chuyện Tầu kể có một ông lão sáu mươi, mỗi khi về với vợ già thì bà nhổ hết râu đen của ông cụ, sang chỗ thiếp trẻ thì cô nhổ hết râu bạc của ông. Lâu rồi râu không mọc được nữa.

- Ghen tàn ác như sủng phi Long Thụy Kiều bắt kẻ thù đổ dấm vào mũi gọi là “toan hình”, đổ phân vào miệng gọi là “sú hình”, bắt trần truồng nằm trên băng tuyết gọi là “hàn hình”, bắt uống rượu say đến chết gọi là “tuý hình”.

- Ghen bắt chấp cả tử thần như Liễu Thị vợ thượng thư Nhiệm Hoàn. Vua Đường Thái Tôn thưởng cho Nhiệm Hoàn hai cô hầu thật đẹp. Liễu Thị lừa bắt trói dội nước sôi lên đầu cho hói. Đường Thái Tôn nghe tin, làm một bình rượu gửi cho Liễu Thị và phán rằng:

- “Từ rày không được ghen, nếu ghen phải uống chén rượu độc đó”.

Liễu Thị nhận rượu bái tạ nói:

- Thiếp với Hoàn là vợ chồng xe tơ kết tóc, sướng khổ có nhau, nếu Hoàn phụ bạc chẳng thà thiếp xin được chết luôn.

Nói xong tu hết cả bình rượu. Uống rồi ngủ mê mệt, thì ra rượu không độc, đó là vua chỉ muốn thử lòng ghen của Liễu Thị đến mức nào mà thôi. Vua Thái Tôn cười bảo Nhiệm Hoàn:

- Người mà sợ chết khó lòng đem cái chết mà doạ, ghen đến như vợ nhà ngươi thì uy ta cũng chịu thua.

- Ghen đến chết, chết rồi vẫn ghen như Đoan Minh Quang, vợ Lưu Bá Ngọc đời Tấn.

Bá Ngọc thích bài Lạc Thần phú, đêm đêm ngâm vịnh và thường bảo vợ:

- Nếu tôi lấy được người đàn bà như tả trong Lạc Thần phú thì dù phải làm thân trâu ngựa mấy kiếp cũng cam tâm.

Vợ Bá Ngọc uất ức, một hôm mới nói:

- Phu quân yêu nữ thuỷ thần hơn thiếp, vậy thiếp sẽ chết để được làm thuỷ thần.

Mấy hôm sau Đoan Thị nhảy xuống sông tự trầm. Chết được bẩy ngày thì nàng về báo mộng cho Bá Ngọc hay bây giờ đã được như ước nguyện làm thuỷ thần.

Tỉnh dậy, Bá Ngọc sợ quá không bao giờ dám qua sông nữa. Cũng từ đấy sông vùng này luôn luôn có đàn bà chết đuối. Cho nên phụ nữ mỗi lần qua đò phải ăn mặc rách rưới, bôi mặt cho xấu xí rồi mới dám qua.

Tướng ghen như thế nào?

- Mặt đen.

- Hở lợi.

- Cười nhạt.

- Răng nhọn.

- Nhìn quàu quạu (như diều hâu).

- Tai nhọn phía trên.

- Mắt to mắt nhỏ.

- Miệng dẩu.

- Mặt xanh, nhục hoành (những múi thịt ngang mặt)

- Người trầm ngâm.

- Hay gật đầu và cúi đầu.

- Tiếng nói khô.

- Hai hàm răng rít chặt và răng khô.

Bài viết cùng chuyên mục

Tướng sắc luận ở phụ nữ

Sắc diện của nữ nhân tương đối giản dị hơn nam nhân. Vì đàn bà chủ huyết, chỉ cần huyết tốt, da dẻ sáng sủa, mịn màng là đủ.

Thảo luận về tướng mệnh đàn bà

Xem tướng trọng nhất là cái thần, thứ hai đến khí. Con người sở dĩ có thể sinh tồn được nhờ thần khí. Nếu thần mất đi, khí thoát đi thì phải chết

Tướng phụ nữ trinh đức thọ linh thi

Thủ như ưng qua giáp như sang, Sỉ bạch thần hồng nhan sắc trang, Bất thụ triều ân phong mệnh phụ, Thông minh tiêm sảo hiệu hiền lương.

Tướng phụ nữ phú quý phúc trạch thi

Ngồi chắc nhu núi, dung nghi đẹp đẽ Bước đi từ tốn như rùa lên khỏi nước Tóc sáng, trán tròn, thần khí đủ Chồng sang, con giỏi hạnh phúc đầy.

Tướng nữ nhân dâm dật ca

Đàn bà lưỡng quyền lớn lại thêm trán dô cao thành ra tam quyền thì sát phu. Trán lệch lẹo hẹp nhỏ thì ly phu. Nếu tiếng nói ồ ồ như đàn ông lấy ba chồng chưa thôi.

Đố khí ca tướng mệnh đàn bà

Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy.

Phụ nhân thập tiện ca tướng mệnh đàn bà

Tà ỷ môn như lập, Nhân lai trắc mục thùy, Thác tai tịnh giảo sỉ, Cô cố chỉnh thường y, Tọa lập tần giao thoái, Vô nhân khúc xướng đê, Thôi song dữ bác dũ.

Đạt ma sư tổ tướng pháp

Phương pháp rất gọn ghẽ nhưng thâm ảo vô cùng, Chỉ căn cứ vào đó, có thể luận thành mấy pho sách cho tướng học.

Vĩnh lạc bách vân, tinh hoa tướng đàn bà

Người đàn bà hình thể như con phượng mới là đại quý. Phượng hình thì mặt tròn dài, mi như cánh cung, mắt nhỏ thuôn dài, nhiều tú khí, cổ tròn dài

Tướng dâm ở phụ nữ

Đối với nữ nhân, mũi, mắt, lông mày, răng, miện tóc, tai không chỉ liên quan đến thân phận mà còn liên quan đến tình dục nữa.

Dâm tướng là xấu hay tốt

Vợ chồng ăn ở là việc mở đầu cho quần luân cũng là điều trước nhất của tạo hóa. Nam nữ giao tiếp để cho âm dương được thuận vậy nên Khổng Tử ca tụng việc hôn nhân là trọng đại.

Tướng hồng nhan bạc mệnh

Hồng nhan còn cần điều kiện khác nữa là chứa chất tài hoa, thông tuệ, duyên dáng và tình tứ, nếu đẹp mà ngu như bò thì không thể liệt vào loại hồng nhan.

Tướng tình duyên xấu

Mặt dài, trán cao gọi là mã diện, người đàn bà mã diện hay cô độc không lấy chồng, hoặc khắc phu lấy chồng chồng chết, hoặc chín hãm vào mối tình bất chính.

Tướng cách có tình duyên

Người đàn bà có đủ ngũ tú, cốt tú, nhục tú, huyết tú, khí tú, chất tú chẳng những tình duyên hạnh phúc mà còn lấy chồng sang quí, cuộc sống phát đạt nữa.

Ước mơ và duyên số

Có duyên với nhau thì dù ngàn trùng xa cách mà vẫn gặp được. Không có duyên với nhau thì đứng trước mặt mà vẫn không thấy.

Tướng tình với duyên của phụ nữ

Đông phương khác Tây phương coi việc biết cho thật đủ người yêu hay người bạn trăm năm của mình là một điều tố cần thiết.

Tướng tai của nữ nhân

Tai người ta trên y lý cơ thể học vừa liên hệ tới óc lại vừa thông với thận giao truyền của tim. Thận khí vượng thì tai rất thính, thận khí suy thì tai nghễnh ngàng.

Tướng môi răng và lợi của nữ nhân

Môi trên, mội dưới phải bằng bặn, không được môi trên chùm môi dưới hoặc ngược lại nếu môi dưới quá thượng hay môi trên cái hạ đều là tướng cô khổ.

Tướng miệng của nữ nhân

Trước khi xem hình tướng của cái miệng thì phải xem lời ăn tiếng nói tức là khẩu đức của người đàn bà đã. Nói đĩnh đạc, ôn hòa vừa đủ những gì cần nói gọi là khẩu đức.

Tướng nhân trung của nữ nhân

Nhân trung rất quan trọng đối với nữ nhân tướng vì nó liên can đến vấn đề con cái, đến thọ mệnh, đến tính tình phúc hậu hay gian ngoan.

Câu chuyện về tướng mũi nữ nhân

Đoạn khước sơn căn tiêm khước tị. Hình phu vị liễu lưu hình nhĩ. Đàn bà mà sơn căn gẫy hãm, mũi nhọn là tướng hình phu khắc tử.

Tướng mũi nữ nhân

Chế độ xã hội trong đó người đàn bà chấp nhận đức ông chồng làm chủ thể, thì đương nhiên phu tinh cũng trở nên quan trọng với tướng số đàn bà.

Tướng đôi mày của phụ nữ

Chân mày đàn bà càng về cuối sắc càng trắng bạch ra thì phải bị đàn ông ghét bỏ sau thời gian chung sống, hay sau một thời gian yêu thương.

Tướng đôi mắt của nữ nhân

Mắt đàn bà trước hết phải thanh tú, trong vắt như nước hồ thu, thanh tú nhưng cái nhìn chánh trực. Hình con mắt phải nhỏ thuôn dài như chiếc lá rau răm.

Tướng da đầu bộ và diện tướng của nữ nhân

Tướng đầu đối với nam nhân còn nhiều chi tiết gấp bội vì đàn ông tiếp giáp với công danh gần hơn, nên cần phải xem những quí cốt ở trên đầu.

Tướng da và cơ nhục của đàn bà

Trắng của con gái mà trắng như phấn như mỡ heo là tối kỵ, trắng như thế là dâm tiện, cho nên cần phải có pha chút hồng và vàng phơn phớt.

Tướng mái tóc của nữ nhân

Câu phú trên áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Nếu tách rời ra thì đàn ông không nên có tóc quá rậm vì tóc rậm của đàn ông chỉ khỏe.

Tướng về diện văn ở phụ nữ

Phàm những ai đa tư đa lự, từng cục bộ trên mặt thường chịu sự khiên dẫn của tư tưởng tác dụng vào, ngày này qua tháng khác lâu dần thành thếp răn.

Tướng qua thân thể và tướng lý ở phụ nữ

Khoa hoc Tây phương chuyên dùng lối thực sự cầu thị trọng kinh nghiệm, cho nên khi phân tích con người chia ra thế nào giải phẫu học, tâm lý học

Câu chuyện về tướng nốt ruồi

Vùng Quảng Đông, ở huyện Khúc Giáng có một phủ đường rộng lớn của tướng quân họ Mạc, ngoài cửa thấy có treo mấy chữ Bình khấu đại tướng quân.

Tướng nốt ruồi ở phụ nữ

Đến như con người ta, nếu chứa chất mỹ chất tất nảy ra hắc tử để thể hiện điều quý, nếu mang chất nhơ đục sẽ sinh ra ác chí để biểu hiện cái tiện.

Tướng cách vinh nhục của phụ nữ

Tướng học thường nhắc đi nhắc lại danh từ nhuận nghĩa của nó là mịnh màng, không sép hay trệ, không nặng nề ủng thũng.

Tướng yêu phụ

Đặc tính của yêu phụ dùng sắc ính như một vũ khí để đưa mình lên ngôi vị bạo chúa, biến lũ đàn ông thành thần hạ, thành đồ cjơi tuyệt đối phục tòng, tôn thờ.

Tướng tuổi và nữ tính

Theo các nhà tâm lý học Tây phưong thì đàn bà rất kỳ quái. Cô gái 17,18 tuồi luôn luôn thích mình lớn hơn, ai hỏi tới tuổi thường đáp sắp 19.

Tướng nhan sắc và tướng cách

Chỉ có tướng cách tốt mới khả dĩ có một thân phận hay, nếu tướng cách xấu thì thân phận nhất định dở. Đó là lý luận của tướng học đã xây dựng trên mấy ngàn năm kinh nghiệm.

Tướng về nhan sắc

Nói đến nhan sắc trước hết mỗi người phải tự lột bỏ đi cái thiên kiến của anh chàng lấy được cô vợ chột mắt rồi trông đàn bà trong thiên hạ ai anh ta cũng thấy thừa một mắt.

Tướng đường con cái của phụ nữ

Tướng Mệnh học rất chú ý đến đường con cái của nữ nhân, cô độc cô quả được kể là tướng đáng buồn, tướng đông con nhưng sinh quí tử hay không.

Những câu thơ câu phú về tướng khắc phu

Xem tướng muốn cho tinh tường không bỏ sót thì phải thuộc kỹ những câu thơ nhất là phú của tiền nhân đã vần điệu hóa các định lý tướng cách.

Xem tướng về thảm kịch Vương Ấu Ngọc

Hậu hội dã tri câu hữ nguyện, vị trí hà nhật thị giai kỳ, tâm hạ sự, loạn như tì, hảo thiên long dạ hoàn hư quá, cô phụ ngã, lưỡng tâm tri nguyện quân gia.

Tướng khắc phu

Con nhà giàu nếu tướng cách không ra gì thì đường chồng con cũng không ra gì, trái lại con nhà nghèo tướng cách tốt thì đường chồng con sẽ hay.

Xem tướng đường chồng con

Người đàn bà đẹp thường bị lung lạc làm đĩ vì trong vẻ đẹp chứa chất một tướng cách cực xấu. Người đàn bà xấu thường lấy được chồng sang.

Tinh hoa tướng pháp

Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ.

Phép phối hợp của thuật coi tướng

Thế gian cực hiếm người mười phân vẹn cả mười. Đa số được một hay hai điểm tốt. Những điểm tốt ấy sẽ thành xấu nếu nó không có sự phối hợp.

Xem tướng khí sắc phụ nữ

Thần là mầm của tinh. Tinh khoẻ nên thần sáng. Thần sáng thì mắt thanh tú. Cho nên trai cần có đôi mắt hắc quang sạ nhân.

Tướng bên trong và ám phá tướng của phụ nữ

Tướng học cũng không bỏ sót điều quan trọng trên đây. Chỉ khác là tướng học đi tìm cái đẹp bên trong để tìm đến một hiểu biết khác biệt với hội hoạ.

Tướng đa truân

Có người thân thế thấp kém nhưng tinh thần, tư cách thanh cao, xuất thân ca kỹ làm tì thiếp nhưng thực sự là một hiền phụ.

72 tướng dâm của phụ nữ

Đọc 72 tướng của Viên Liễu Trang kể trên đây, đàn bà chẳng mấy ai tránh khỏi không có một trong những tướng đó. Nếu vậy thì đàn bà tiện dâm hết rồi còn gì.

Tướng mệnh gió đánh đò đưa

Người đàn bà này chỉ là đóa hoa cắm trong bình cho đẹp vì thế thái nhuyễn nhược, nhất nhất cái gì cũng phải dựa vào chồng.

Tướng mệnh phụ nữ tối kỵ đới đào hoa

Những phụ nữ dâm đãng, đám ca nhi, bọn con gái của vũ trường những bà thiếp hầu bị bỏ rơi, hoặc những giai nhân danh tiếng.

Tướng hồng nhan bạc mệnh

Phiêu bạt giang hồ là ca kỹ, lẽ mọn nghĩa là không phải chỉ có nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương mà thôi.

Nữ nhân và tướng mệnh

Nếu không căn cứ vào triết lý của định mạng thì người ta không làm thế nào giải thích được hiện tượng Tây Thi.

Khắc phục ác vận trong tướng học

Câu tục ngũ họa tòng khẩu xuất, đa ngôn đa quá, có ý nói nếu kìm giữ mồm miệng thì đỡ phiền lụy, điều này đâu phải không có lý.

Tướng tam hàn và tứ thập nhất kỵ

Cân là gân, người mang tướng cân hàn hay ngồi co ro, rụt đầu, co lưng, so vai, bó gối mặc dầu trời nóng bức, rét ở trong rét ra.

Tướng lục ác, lục tiện, thập sát, thập đại thiên la cửu đại không vong

Tướng mệnh khảo luận, môi không che được răng là người bất hòa. Nếu hô răng phải đâm xuống đều thì chất phác, răng đâm ngang hay ngưỡng lên, cực đểu giả

Câu chuyện về tướng khí sắc

Hiện nay rất ít người đạt đến mức thiện quan khí sắc. Có chăng thì chỉ mới xem được sắc, chứ quan khí chưa chắc đã có.

Xem tướng khí sắc

Ta thường bảo người này thần thanh khí sáng, mãn diện xuân phong, thổ khí dương mi hay nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt.

Xem tướng hình cục ngũ hành

Người hình mộc thân thể chân tay đều dài, xương lớn, thịt vừa phải không cần đầy. Đi đứng thẳng thắn, sắc khí thanh tú.

Hỏi ông hư hư tử về tướng mệnh

Trời tạo sinh con người muôn vạn hình thái khác nhau từ tướng mạo đến tính tình, cái lý của tạo hoá có thể biết được chăng.

Luận về dị tướng và phá tướng

Dị tướng không chỉ thể hiện lên từng điểm trên các bộ vị mà còn hiện thành nghi biểu vóc dáng. Tướng pháp cổ nhân phân định bảy nghi biểu dị tướng.

Tướng cổ vai lưng ngực bụng và tay chân

Cổ như cổ heo, ngắn và rụt, tham lam ô trọc, hiếu dâm, mặt mũi đáng ghét, ngôn ngữ lộn xộn, ngày nào mập quá mức ngày ấy tất chết.

Khẩu tướng: tướng miệng

Vì chính trực quá nên nói lanh chanh, có người nói quá sự thật, có người đắc chí nên nói bậy, nói láo, có người chuyên đi nói xấu.

Tị tướng: tướng mũi

Sống mũi cao, chuẩn đầu nở nang đầy đặn, mũi thẳng như đốt trúc, mũi đọng như trái mật, suốt đời không mắc tai hoạ, hưởng phú quý lâu bền.

Tướng tai: nhĩ tướng

Tai bên trái thuộc hành Kim, tai bên phải thuộc hành Mộc. Vì thuộc Kim nên có màu trắng sáng, vì thuộc Mộc nên cần cứng cáp..

Tướng mắt: nhãn tướng

Thần khí không bao giờ thoát ly hình hài dù chỉ trong giây phút. Thần khí đi mất, sinh mệnh không còn. Thần khí thực tế là lực lượng của sinh mệnh.

Tướng lông my

Xem chân mày có thể biết nhiều sự tương quan của đời người bao quát cá tính, trí tuệ, sự nghiệp, sinh mệnh thọ yểu, đắc ý sớm muộn, thân thuộc tốt xấu.

Tướng nhất quan thành thập niên quý hiển

Nhưng thiên hạ làm gì có người nào được trọn vẹn, ngũ quan lục phủ cùng đẹp. Đến như tướng thiên tử hoàng đế còn bị đâm, bị chém huống chi người thường.

Tướng đi đứng, ăn ngủ, nằm ngồi

Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống.

Tướng những nếp răn trên mặt

Nếu ba vết chạy dài không đứt đoạn lại có một vết thẳng ở giữa trông như chữ Vương là vương văn thì cực quý.

Tướng tai và miệng

Tai cao hơn mắt, hơn chân mày không bao giờ khổ. Tai nở, sáng và tròn có chức vị. Dái tai mọng đỏ, tai sáng và sạch phú quý trường cửu.

Tướng trán và đầu

Trán ai ảm đạm, lấm như có tro bụi bám, như có lũ quạ đen làm tổ ở thiên đình, sách tướng coi là một trong bốn ác sắc ghê gớm nhất.

Âm dương thiên địa trong tướng học

Nhật nguyệt phải rực rỡ, sấm sét phải ầm ầm, sông ngòi phải sạch thông, vàng đá phải rắn chắc. Núi non phải cao lớn, cây cỏ phải tươi tốt.

Tướng người thượng trường hạ đoản, hạ đoản thượng trường

Thượng trường hạ đoản chủ phú quý, trái lại thượng đoản hạ trường là khốn khó, điều này đã thành một định luật ghi trong tướng pháp.

Tướng người hình hữu dư thần bất túc và hình bất túc thần hữu dư

Tướng mệnh khảo luận, trước khi hạ đoán, cần phải xem tinh thần cái người phạm tướng hình bất túc ra sao đã. Nếu thần hữu dư thì không thể hạ đoán thế được.

Quan nhân bát tướng pháp, tướng mệnh khảo luận

Bảy là tướng mạo ngu bướng, hung ác, hình dáng như rắn, như chuột, như sài lang, tính tình bạo cấp gọi bằng Ác tướng chủ về bôn ba hình ngục

Tướng vào bộ, ngũ đoản, ngũ trường, ngũ lộ, ngũ tiểu, lục đại

Xương cốt không lộ, gân mạch lẩn mới tốt; nếu gân mạch quằn quại nổi lên như giun, xương cốt thô lộ là ác tướng, nếu tay ngắn, chân dài thì khổ cực.

Tướng người không tước hình, tước hình, nhạn hình

Tước hình mâu cấp tính tham dâm Đa nhiếp đa kinh hỉ mậu lâm Y thực gian tân tùy phận độ Đắc y đại ha tích đôi kim.

Tướng người hùng hình, lộc hình, hà hình, giải hình, ngư hình

Lộc mâu thanh hắc diện vi trường Hành bộ như phi thọ dị thường Tư tưởng đa vi truyền thạch khách Tham hoa quyến liễu quá thời quang.

Tướng người lư hình, dương hình, mã hình, hồ hình, trư hình

Dương hình phú thọ yêu tu nhiêm Ngọa cốt băng cơ tửu sắc kiêm Cử động thần hòa trung thực tính Bất tu đới nộ hữu uy nghiêm.

Tướng người phượng hình, hạc hình, lạc đà hình

Đầu viên, ngách khoát mục tinh thần Hình sưu, hạng trường ngọc khiết thân Thanh hướng tính linh hành tự hạc Đường đường tướng mạo tác nguyên thần.

Tướng người viên hình, hầu hình, xà hình, ngưu hình, quy hình

Ngách đột đầu viên hình tự hầu Nhãn hoàng thần bạc thể khinh phù Bình sinh mưu sự đa cơ sảo Bất tác cao quan dã cẩm cừu.

Tướng người long hình, kỳ lân hình, sư hình, hổ hình, tượng hình

Đầu quảng mi thô tư hải hoành Nhũ cao nhục hậu hắc tinh bình Lân thân thể tráng thành hùng thể Tá quốc trung lương độc bỉnh danh.

Người có tướng cầm thú

Tướng cầm tướng thú đã thành hình cục thì tính chất phú quý, bần tiện thọ yểu càng rõ rệt, đồng thời ở trong hình cục, những tướng gì tách riêng ra.

Tướng người do tâm sinh

Lý luận quá khích thì nó đến chỗ cùng và khó trả lời. Tuy nhiên, tướng do tâm sinh có phần đúng. Vì cả tướng lẫn số đều có đổi, biến tướng và biến số.

Xem tướng kẻ ác

Tướng kẻ ác thường đi đôi với tướng hung tử. Trông thấy những người mang tướng ấy dù có nói khéo thế nào cũng chớ có gần.

Xem tướng người anh hùng

Tướng anh hùng chỉ ở hai mắt và hoà khí trong người. Mắt đen phải có hào khí mới là anh hùng, nhưng mắt đẹp đi đôi với hào khí thì hãn hữu.

Vài tích chuyện xưa về xem tướng

Cảnh ngộ cá nhân sở dĩ thịnh suy, vinh nhục là do vận mạng lúc thế này, lúc thế khác. Vận mạng cát hung hiện lên bộ vị tướng mạo.

Tướng khu vực của mặt: lục phủ thập nhị cung

Lục phủ nói thâu tóm lại là vùng ven biên của mặt, bảo vệ cho ngũ quan, ngũ nhạc tứ độc. Ta nói mặt người có góc cạnh là nói đến những xương cốt thuộc lục phủ.

Tướng người có tứ độc, ngũ nhạc, ngũ quan

Sở dĩ phải phân ra như vậy là vì tai mắt mũi miệng được xem tướng trên hai bộ phận, hình bên ngoài và khoảng trống bên trong, khoảng trống ấy.

Cái mũi và đời người

Người quý vị tất đã giàu, người giàu không chắc đã thiện. Cho nên hai loại người này không chắc đã được vui sướng và thiện chung.

Tướng bất đắc kỳ tử

Xem tướng chỉ thấy những dấu hiệu hung tử, nhưng hung tử ra sao thì khó lòng đoán ra. Còn phải tuỳ tính, tuỳ môi trường xã hội mỗi người.

Thanh tướng: xem tướng tiếng nói

Muốn thuyết phục ai trước hết phải có một âm thanh truyền cảm cái đã. Nói nghĩa lý mà âm thanh nhức nhối lỗ tai chẳng ai thèm nghe.

Tướng mặt sáng như ngọc

Nhan như quan ngọc là tướng phú quý. Người trẻ tuổi mặt sáng như quan ngọc đi thi là đỗ đạt cao, hoặc cha mẹ giàu có hiển vinh.

Tướng tinh thần mạnh xương cốt khỏe: quý phú thọ khang ninh

Thần cường cốt tráng mới chịu được gió mưa, nóng rét, mệt nhọc, đói khổ. Có chịu được mới kiên trì chiến đấu mà tạo nên sự nghiệp.

Tướng khí trong sáng nhưng hình yếu đuối: tài cao mà mệnh bạc

Ngoại biểu thanh tú thông tuệ, bản chất thân thể yếu đuối, lúc nào cũng tựa người ốm đau mà không phải ốm đau.

Xem tướng thành bại ở chỗ quyết đoán hay do dự

Hãy nhìn vào các bộ vị trên mặt, nếu thấy mi cốt cao ngang, sống mũi nổi, quyền cốt cao, cằm đưa lên như chầu vào mũi.

Xem tướng dáng dấp và phong thái

Toạ như đỉnh thạch, ngồi chắc như tảng đá là ngồi không nhấp nhổm, chốc chốc lại đứng dậy ngả bên nọ, nghiêng bên kia, giơ tay giơ chân rung đùi.

Bàn về xem tướng thần khí, khí sắc

Chẳng phải vì hình hài của hổ hay hình hài của chim ưng mà muông thú kinh sợ mà vì khí thế oai thần do hổ, ưng vẫn có trong rừng núi.

Quý, tiện, cốt cách, khí chất

Cốt cách và khí chất rất quan trọng cho đời người. Anh hùng hào kiệt, chân nhân quân tử là những người có khí chất tốt, cốt cách.

Tục nhãn và tướng nhãn

Khi nói vào tướng số, người ta không thể áp dụng nghĩa chữ đẹp thường tình. Đẹp của con mắt tục khác và đẹp của con mắt tướng khác xa nhau.

Biết tướng người để dùng: tri thiên nhiệm

Tướng pháp còn đem lại cho chúng ta một điều hữu ích khác là biết người để dùng người, biết người làm bạn, biết người để cùng mưu toan việc lớn.

Tướng tập thể ứng vào thiên đồ kháng chiến

Tướng thì thế, nhưng sự thực thì khó lòng chứng minh quá. Ai nấy đều có công ăn việc làm thì dại gì mà đi đâu

Quan hệ tướng số giữa tập thể và cá nhân

Thế cả cái tàu chìm ở ngoài khơi, quả bom nguyên tử thả ở Hiroshima chết trong mười phút cả mấy trăm ngàn thì tướng với số ở đâu.

Thủa trời đất nổi cơn gió bụi

Đời sống con người đưa đẩy trong cái dịch. Động biến, cùng, thông, sinh, tự hoá, đúng thời, đắc vị là căn bản cho xã hội nhân sinh.

Những câu chuyện để chứng minh hai chữ chi mệnh

Những câu chuyện để chứng minh hai chữ chi mệnh, tướng mệnh khảo luận, câu chuyện về đời vua xư, tam quốc diễn nghĩa, khổng minh, tào tháo.

Tử sinh hữu mệnh phú quý tại thiên: tướng mệnh khảo luận

Con người lúc sinh ra hấp thụ khí âm khí dương, chịu ảnh hưởng vận chuyển sinh khắc chế hoá mà thành số mệnh tướng cách khác nhau.

Giới thiệu về tướng mệnh khảo luận

Vũ trụ chung quanh ta không chống lại ta mà cũng không ban ân huệ cho ta. Nó quay cuồng, đảo lộn, không hề có mưu định gì cả.