Tướng cách vinh nhục của phụ nữ

2017-10-02 08:30 PM

Tướng học thường nhắc đi nhắc lại danh từ nhuận nghĩa của nó là mịnh màng, không sép hay trệ, không nặng nề ủng thũng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Xem tướng trước hết cần phân biệt tướng cách chủ yếu giữa nam với nữ. Cổ nhân nói: Nam chủ khí nữ chủ huyết (con trai là khí, con gái là huyết).

Bởi vậy, con trai nhờ tinh thần phú quý, con gái nhờ huyết khí vinh hoa.

Hoàng đế Vĩnh Lạc hỏi tướng sư Viên Liễu Trang rằng: Nữ khán huyết khí xuất ư hà xứ: (nghĩa là huyết khí của nữ nhân hiện lên ở đâu ?). Viên Liễu Trang đáp:  Nữ nhân dĩ huyết khí vi chủ bì nãi huyết chi xứ, huyết nãi bì chi bản, khán bì khả chi huyết chi suy vượng hĩ (nghĩa là: Nữ nhân lấy huyết khí làm chủ, da là chỗ ở của huyết, huyết là gốc của da, xem tướng da dẻ có thể biết huyết suy vượng).

Như vậy, xem tướng đàn bà đều chú ý đến hàng đầu là huyết khí tức da dẻ.

Viên Liễu Trang nói tiếp: Bì huyết minh tắc nhuận, bì huyết hồng tắc khô, bì huyết hoàng tắc trọc, bì huyết xích tắc suy, bì huyết bạch tắc trệ. Phàm trọc tắc tiện, suy trắc dâm trệ tắc yếu. Cố thử huyết nghi tiên minh, biểu lý minh nhuận tắc vi quý hĩ.  (nghĩa là: Da với huyết cần nhuận sáng, da quá nhiều màu hồng là huyết khô, da vàng vọi là huyết đục, da đỏ là huyết suy, da uqá trắng là huyệt trệ. Đục thì hạ tiện, suy là dâm, trệ là yểu. Cho nên huyết cần tươi sáng trong ngoài sáng nhuận là quý vậy).

Tướng học thường nhắc đi nhắc lại danh từ nhuận nghĩa của nó là mịnh màng, không sép hay trệ, không nặng nề ủng thũng.

Da dẻ minh nhuận trắng nhưng độn ánh hồng hoặc đen bánh mặt nhưng tưới sáng theo tướng học là được hưởng. Hưởng gì? Hưởng trọn vẹn những bộ vị đẹp mà da dẻ trệ đục suy khô sẽ bị giãm đến năm phần mười. Bởi vậy, mỗi khi nói đến mũi tốt hay tai tốt... Đi sau hình thái bao giờ cũng có kèm mấy chữ sắc minh nhuận (mịn màng và sáng) hoặc sắc tiên minh tươi sáng. Qua vấn đề huyết khí đến vấn đề cốt cách, dáng dấp phong thái. Truyện Kiều có câu:

Mai cốt cách tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ mười phân vẹ mười

Sách Thần Tướng Thiết Quan Đao có chương: Nữ tướng bát tự bí quyết  như sau:

Nhất kiến khả kính, quý thọ nhi đa nam

Nhất kiến khả trọng, trinh khiết nhi phúc trạch

Nhất kiến khả hỉ, tà đãng nhi dị dụ

Nhất kiến khả khinh, bần bạc nhi tiện yểu

Nhất kiến khả úy, cương cường nhi khi tâm

Nhất kiến khả khủng, khắc nhi ác cực

Nhất kiến khả ố, xũ lậu quái xú ngạnh

Nhất kiến khả hãi, loa văn cổ dốc mạch

nghĩa là:

Vừa trông đã kính nể thì quý thọ và nhiều con trai

Vừa trông đã trọng nể thì trinh khiết và nhiều phúc

Vừa trông đã khoái muốn đùa thì tà đãng dễ dụ

Vừa trông đã coi rẻ thì nghèo hèn yểu triết

Vừa trông đã sợ thì ngang ngược và gian dối

Vừa trông đã phát ớn thì hình khắc và rất ác

Vừa trông đã ghét thì quê kệch và hôi hám.

Nhất kiến hay vừa trông tức là cảm giác đầu tiên khi  gặp  người nào  đó, dáng dấp và phong thái đưa ta đến.

Nếu ta đem cặp mắt tướng học mà nhìn, ta chắc chắn sẽ thấy thông thường:

- Người đàn bà phong thái nhất kiến khả kính bao giờ cũng vừa có uy vừa dịu dàng, thái độ và tinh thần đoan tú, tiếng nói hiền hòa, ngồi và nhìn ngay ngắn.

- Người đàn bà phong thái nhất kiến  khả  trọng bao giờ tinh thần cũng nghiêm mà hòa, cử chỉ đoan trang, eo tròn, long dầy vuông vắn, ngực rộng, tiếng nói trong trẻo, ngôn ngũ ôn nhu nhã nhặn.

- Người đàn bà phong thái  nhất kiến khả hỉ bao giờ cũng có vẻ lẳng lơ yểu điệu khiến cho kẻ khác sinh lòng mơ tưởng.

- Người đàn bà phong thái nhất kiến khả khinh bao giờ cũng đứng ngồi nghiêng ngã (xà tọa) nói những lời tà và cười ngây (si tiếu) ý tình khêu gợi.

- Người đàn bà phong thái nhất kiến khả úy bao giờ mặt mày cũng ngang ngạnh, trán lớn, quyền cao, tiếng nói lát sát, đi đứng có dáng nam tử.

- Người đàn bà phong thái nhất kiến khả khủng đa sô phong mục (mắt ông

trợn lồi ra) tiếng nói thô đục hay ngoái lại đằng sau (lang cố ), răng nhọn.

- Người đàn bà phong thái nhất kiến khả ố thì môi cong cớn, lỗ mũi hếch như mũi heo, xương thô, quyền cốt lệch lạc, mắt sâu, ngón tay ngắn ngủn, miệng thân cực hôi hám.

Điều đáng chú ý là chỉ cần một, hai trong những tướng kể trên thôi đã thừa đủ để tạo thành phong thái rồi.

Trong thời Xuân Thu, các người đàn bà điển hình cho tướng cách nhất kiến khả hỉ, đó là nàng Tề Văn Khương, em của Tề Tướng Công, vợ của Lỗ Hoàn Công, rất đẹp và cực khiêu gợi. Nhan sắc Tề Văn  Khương cứ đi đến đâu là vua quan tranh nhau mê mẩn khiến tình hình  quốc tế  bây giờ trở nên rối loạn.

Qua phong thái đến thể thái (nét hiện lên thân hình). Trước hếphải đọc kỹ một đoạn ghi trong Thần Tướng Thủy Kính:

Phàm tướng phụ nhân cốt cách tiêu tuấn, thần khí uy nghiêm, trì trọng nhi thiểu mị, ngũ nhạc khoan đại, hành động khoái như lưu thủy, thanh âm như ngọc thử nãi hậu phi chi quý tướng dã.

Ngũ nhạc đoan hậu, cốt khí lỗi lạc, thân khí ôn hoà, quan thị bất phàm giả thị phi phu nhân chi quý tướng dã.

Nhược xã diện bồng đầu, xà hành tước dược thỉ thị, quy hung, mi phản thanh hùng, tì thần điến cao tắc vi bần tiện cô dâm chi nữ trưởng dã. nghĩa là:

Xem tướng đàn bà thấy sự cấu tạo của bộ xương tuấn nhã nguy nga thần khí oai nghiêm, khoan thai và thận trọng ít mị thái (chiều chuộng), ngũ nhạc (trán, lưỡng quyền, cằm và mũi) rộng lớn, hành động lẹ làng như lưu thủy, tiếng nói êm ái như ngọc rơi, đó là tướng quý đến bậc vương hậu.

Ngũ nhạc đoan chính đều đặn, cốt khí đẹp đẽ, thần khí ôn hòa, trông nhìn oai nghiêm là quý tướng phu nhân.

Nếu mà mặt xấu, tóc rối, đi  như con rắn  bò, như chim sẻ nhảy, nhìn như con heo nhìn, ngực lép thẳng y như ức con rùa, mép mọc ria, đít cong tớn, long mày mọc tua tủa ngược về phía ấn đường, tiếng nói ồ ồ là tướng bần tiện, dâm dặt, cô độc.

Đã xem tướng thì phải đi theo nguyên tắc vô sở bất đáo (không chỗ nào không xem xét đến) từ chân tơ kẻ tóc, từ gót chân đến đỉnh đầu phân biệt âm dương, thượng hạ, tả hữu. Tỉ dụ, một người đàn bà có cái mũi lệch bên trái hay bên phải tính khác hẳn nhau. Sơ ý là có thể đoán sai, cho nên tướng học là môn học dễ nhưng tinh tường rất khó, cần dụng công phu nhiều.

Một câu kệ của thiền đạo viết:

Có may có tự mảy may

Không thì cả thế gian này cũng không

Không quan học tướng thì thôi, đã học chớ nên quên điểm cực nhỏ bởi vì sai một ly đi một dặm. Câu kệ ấy người xem tướng luôn luôn nhớ.