Phụ nhân thập tiện ca: tướng mệnh đàn bà

2017-10-14 03:14 PM

Tà ỷ môn như lập, Nhân lai trắc mục thùy, Thác tai tịnh giảo sỉ, Cô cố chỉnh thường y, Tọa lập tần giao thoái, Vô nhân khúc xướng đê, Thôi song dữ bác dũ.

Những câu ca dao dưới đây trích trong sách Thần tướng toán biên

Tà ỷ môn như lập

Nhân lai trắc mục thùy

Thác tai tịnh giảo sỉ

Cô cố chỉnh thường y

Tọa lập tần giao thoái

Vô nhân khúc xướng đê

Thôi song dữ bác dũ

Đình châm bất ngữ thì

Vị ngôn tiên dục tiếu

Quyết định dữ nhân tư

Nghĩa là:

Tựa cửa đứng trông, thấy người đi tới cúi đầu mà liếc

Tay hay vuốt má miệng cắn móng tay

Vô cớ chỉnh lại áo quần

Đứng ngồi ưa rung đùi

Chốc chốc lại mở cửa sổ ngó hoặc hé cửa dòm

Đang khâu và thêu thùa dừng kim chỉ im lặng hồi lâu

Chua nói đã muốn cười

Trên đây là những tướng hễ trai tán ngọc là theo ngay.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt