Tướng tình với duyên của phụ nữ

2017-10-12 06:14 PM

Đông phương khác Tây phương coi việc biết cho thật đủ người yêu hay người bạn trăm năm của mình là một điều tố cần thiết.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thần thoại Hy Lạp kể:

Cupid dặn bảo Psýché đừng bao giờ nên tìm cách nhìn mặt của chàng, nếu nàng không vâng lời thì cả hai sẽ xa nhau đời đời.

Psyché vâng dạ, nhưng một đêm không dằn được lòng thúc dục tò mò, nàng đã đốt dĩa nến lên xem mặt người yêu. Một  giọt  dầu nóng do nàng vô ý cầm nghiêng đĩa đèn đã rơi trên lưng Cupid, chàng tỉnh dậy bỏ đi. Psýché hối hận ngồi ôm mặt khóc.

Người Tây phương quan niệm chớ nên tìm hiểu tình yêu làm gì, biết rõ có nghĩa là chán ghét. Nếu Psyché có ngụp lặn trong tình yêu bất kể người tình của nàng thế nào, là con rắn độc gớm ghiếc như lời thần Apollo bảo hay đẹp trai sáng rỡ như nàng đã nhìn rõ, thì Psyché sung sướng bao nhiêu!

Đông phương khác Tây phương coi việc biết cho thật đủ người yêu hay người bạn trăm năm của mình là một điều tố cần thiết.

Điều tối cần thiết ấy đã kết tụ thành tướng mệnh học của tình yêu.

Triết lý tình yêu trong tướng mệnh học là có phúc mới có phần, không phải cứ việc ngụp lặn trong tình yêu là đủ.

Đặc điểm của tướng mệnh học là có thể tự mình thấy trước không cần phải đợi những  oracle  (lời thần thánh phán bảo như  Oracle d’ Apollon).

Nói đến tình yêu và duyên thì đến cả vạn quyển sách cũng không hết những ly kỳ éo le của nó. Nhưng tựu chung tình duyên vẫn chẳng ra khỏi mấy trạng thái.

Tình si, tình cuồng, tình ngang trái, tình đẹp như hoa, duyên may, duyên hẩm, duyên lỡ, duyên thừa, duyên đứt nối và những công thức căn bản như sau:

Tình và duyên đều trọn vẹn

Tình một nơi duyên một nẻo

Có duyên mà không tình

Có tình mà không duyên

Tình phai, duyên bền

Tình bền duyên ngắn ngủi

Duyên thành nợ, tình thành nghiệt duyên

Không duyên cũng không tình (gái già)

Tình nhiều mà vô duyên

Tình nhiều duyên cũng nhiều

Tình duyên tay ba (ngoại tình)

Vì tình vong mạng

Vì duyên mà trôi dạt

Duyên trước lỡ, duyên sau toàn.

Người Tây phương chỉ nói tình mà chẳng biết duyên là gì, đến như duyên nợ hay nghiệt duyên thì họ lại càng mù tịt. Bởi thế người Tây phương không hề có quan niệm về đa phu, khắc sát phu mà chỉ có quan niệm về ly hôn, ly dị rồi bảo đấy là cái quyền của con người. Trái lại, người Đông phương cho rằng quyền ấy chẳng qua chỉ là cái ngọn còn cái gốc nó nằm nơi duyên số.

Nói theo một nhà xã hội học thì sinh hoạt nhân loại thu gọn vào hai chữ đói (hungry) và yêu (anh love). Cho nên tình có ảnh hưởng rất lớn với đời người. Đối với đàn ông có định được tình rồi mới định được nghiệp. Đối với đàn bà, định tình đi đôi với định nghiệp.