Tinh hoa tướng pháp

2017-10-01 06:41 PM

Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tinh hoa của tướng pháp cổ nhân thường đặt thành phú.

Sau đây là những câu phú trích từ những sách cổ về tướng pháp như: Ma Y tướng pháp - Thuỷ Kính thần tướng - Viên Liễu Trang tướng thuật - Tướng Lý Hành Chân - Quỷ Cốc - Tướng Môn Kinh Nghĩa - Thần Tướng Toàn Biên Ngân Chuỳ - Kim Toả Phú - Nhân Luân Đại Thống - Ngô Tâm Giám Thông - Quản Lộ nhân luân uyên ảo phú - Kinh Thần Phú - Chúc Thiềm Kinh - La Chân Nhân tướng phú - Hồ Tăng Quyết - Thần Dị

Những câu phú này là những nét đặc sắc do kinh nghiệm từ bao ngàn năm.

Tướng vô quyết pháp bất khả loạn ngôn

(Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ)

Hoang đường thất chí thần vô xá

Bất đáo trung đồ tất yểu vong

(Người lúc nào cũng hoảng hốt, sợ hãi, buồn rầu là tinh thần đã mất nơi trú ngụ thì tính mạng chẳng còn bao lâu).

Sĩ hữu văn tài nhi phù cấp thiển lộ khởi năng hưởng phú quý chi nhân

(Dù tài giỏi thông minh, nhưng tinh thần vội vã, nông nổi không phải là người được hưởng phú quí).

Cốt cách vi nhất thế chi vinh khô, khí sắc định hành hành niên chi hưu cữu

(Cốt cách là tướng cả cuộc đời, khí sắc là tướng từng năm từng tháng).

Khí trọc thần khô tất thị bần cùng chi hán

(Khí đục tinh thần khô héo nhất định là kẻ bần cùng).

Lãnh thiếu vô tình tác sự cơ thâm nội trọng

(Cười nhạt vô tình là người làm việc có mưu sâu và thận trọng)

Chuẩn đầu phong đại tâm vô độc. Diện nhục hoành sinh tính tất hung

(Đầu mũi nở lớn, tâm địa thành thực, Thịt mặt ngang ngang tính thường hung)

Thiết diện kiếm mi, binh quyền vạn lý

(Mặt sắt mày lưỡi kiếm, binh quyền vạn dặm)

Long nhan phượng cảnh nữ nhân tất phối quân vương

(Mặt rồng đầu lớn, mũi, quyền tương phối. Mắt đẹp, cổ phượng dài mềm mại trắng, con gái sẽ lấy bậc quân vương).

Yến hàm hổ đầu, nam tử định đăng tướng tướng

(Hàm én, đầu hổ, con trai sẽ làm tướng).

Diện bì hư bạc hậu tam thập thọ nan tái kỳ

(Da mặt mỏng hư, sau ba mươi yểu tử)

Nhãn bất khốc nhãn lệ uông uông

Tâm bất ưu sầu mi súc súc

Tảo vô hình khắc lão cô đơn

(Mắt không khóc mà đầy lệ, lòng không lo mà mày chau, nếu không sớm hình khắc thì về già cũng cô đơn).

Diện như quất bì chung chủ bần bạc

(Da mặt lỗ chỗ như da cam sành, da quít, cuối cuộc đời sẽ nghèo khổ).

Kiên nga thanh khấp bất tiện tắc cô

(Vai so, nói như khóc không hèn thì cũng cô độc)

Bần cùng đáo lão bất nhàn thô kỳ cốt cách

(Nghèo khổ đến già vì cốt cách thô)

Diện bì thái cấp tuy cấu huyết trường nhi thọ diệc khuy

(Da mặt căng quá dù có nhân trung dài cũng không thọ)

Nhãn quang như thuỷ nam nữ đa dâm

(Ánh mắt như nước lóng lánh, con trai con gái đa dâm).

Mi sước như đao trận vong binh tử

(Lông mày dựng có mi cốt gò cao, người tính hung bạo sẽ chết binh đao).

Nữ tử nhãn ác giá tất hình phu

Thanh sát diện hành khuê phong độc túc

(Con gái mắt ác lấy chồng sát chồng. Tiếng nói sát phạt, mặt ngang, cô độc trong khuê phòng).

Thần bất cái sỉ vô sự chiêu hiềm

(Môi không che được răng hay bị oán, bị ghét)

Hình dung tuấn nhã chung tác cao hiền

Cốt cách thanh kỳ tất tu quý hiển

(Vẻ người tuấn nhã là kẻ cao hiền,

Cốt cách thanh kỳ sẽ hiển đạt)

Cốt tuỳ quý sinh nhục tuỳ tài trưởng

(Lúc quý hiển cốt cách sẽ thay đổi, Lúc nhiều tiền thịt sẽ nở lớn.)

Diện đại tị tiểu nhất sinh thường tự lịch nan tân

(Mặt to mũi nhỏ cả đời nếm trải lao khổ.)

Tị sưu diện phỉ bán thế tiền tài chung hao tán

(Mũi gầy mặt mập nửa đời tiền bạc hư hao)

Quyết tử sinh chi kỳ tiên khán hình thần, Định cát hung chi triệu mạc đào khí sắc

(Xem sống hay chết phải trông hình thần, Định cát hung phải nom khí sắc).

Trọc như ngư mục tốc tử chi kỳ, Khí nhược yên trần hung tai nhất chí

(Mắt mờ đục đờ đẫn như mắt cá sắp chết, Thần khí như tro than sắp gặp tai hoạ).

Hình như thổ ngẫu thiên mệnh nan đào

(Hình như tượng đất khó toàn thiên mạng).

Mao như duyên thiết vận khí chuân chuyên, Khí nhược tường vân tiền trình hanh thái

(Mặt như chì sắt vận lao khổ, Khí sắc như mây hồng tương lai rạng rỡ)

Hoàng khí thiểu nhi trệ khí trọng công danh lại hưu bất lai

(Khí sắc vàng ít mà trệ khí lại nặng thì công danh đến đấy rồi đi mất).

Thanh khí thiểu nhi hỉ khí đa phú quý chí chi hựu chí

(Khí sắc xanh ít, khí sắc hồng vàng nhiều, Phú quý đã đến còn đến thêm).

Trệ trung hữu minh ưu nhi biến hỉ. Minh trung hữu trệ cát nhi phản hung

(Trong sắc trệ có ẩn sắc sáng, lo đấy nhưng sắp vui, Trong sắc sáng có sắc trệ, tốt đấy nhưng sắp hung).

Hình dung cổ quái thạch trung hữu mỹ ngọc tàng

(Hình tướng cổ quái nếu thần khí thanh tú là tướng ngọc ẩn trong đá).

Phục tê quán đỉnh nhất phẩm vương hầu, Phụ cốt thiên sương thiên quân dũng tướng

(Sống mũi chạy đến giữa trán là nhất phẩm vương hầu, Trán nở đến thiên sương là dũng tướng trong đám ba quân).

Hình như trư tướng tử tất phân thi, Nhãn tự hổ tinh tính nghiêm mạc phạm

(Hình như con heo lúc chết sẽ bị phân thây, Mắt như mắt hổ tính nghiêm chớ xúc phạm).

Tu hoàng tinh xích chung chủ hoành tử, Sở lộ thần hân tu phòng dã tử

(Râu vàng, mắt đỏ chết bất đắc Răng lộ, môi cong phòng chết đường).

Khẩu thần bì sô vi nhân nhất thế cô đơn

(da quanh môi miệng dăn deo cả đời cô độc)

Thủ nhuyễn như miên nhàn thả hữu tiền, Chưởng nhược huyết hồng phú nhi đa lộc

(Bàn tay mềm như lụa nhàn mà có tiền, Lòng tay huyết hồng giầu thêm đa lộc)

Mi sinh nhị dốc nhất sinh trường tự túc hoan ngu

(Đuôi lông mày vểnh lên như hai cái sừng Người ưa hoa rượu nhất sinh bách lạc).

Thổ tinh bạc nhi sơn lâm trọng, trệ khí đa tai ách

(Mũi nhỏ, râu ria nhiều là khí trệ gặp lắm tai ách).

Sắc thanh hoành ư chính diện hoán tác hành thi Sắc hắc hoành ư nhĩ tiền danh vi đoạt mệnh

(Sắc xanh nằm ngang trán là xác chết biết đi Sắc đen trước tai tính mệnh nguy).

(Sắc xanh bám quanh miệng, Biển Thước cũng không chữa được).

Thanh già khẩu, dốc Biển Thước nan y

Bạch như khô cốt thân vong. Hắc như thấp hôi thọ đoản

(Người bệnh mặt trắng như xương khô hay đen như tro ướt đều sắp chết).

Bần nhi hằng nạn chỉ nhân mãn diện bi dung

(Nghèo còn gặp nhiều tai nạn chỉ vì đầy mặt buồn so)

Thần quang mãn diện phú quý xứng tâm, Quỉ sắc kiến hình tham sầu độ nhật

(Sắc mặt hồng vàng có quang phú quý, Sắc mặt xanh đen là quỉ sắc lo buồn).

Thoái trường cước sưu đương niên bôn tẩu bất đỉnh

(Đùi dài chân gầy hiện tại bôn tẩu lao đao)

Thương trọng hạ khinh mạt chủ linh đinh, Thượng khoát hạ tiệm chung vô kết quả

(Trên nặng dưới nhẹ thân lớn chân nhỏ

Trên rộng dưới hẹp thân to chân nhỏ

Trên rộng dưới hẹp thân to chân nhọn lênh đênh vô kết quả)

Nam nhi yêu tế nan chủ phúc tài, Nữ tử kiên hàn cô hình tái giá

(Con trai eo nhỏ kém phúc kém tiền, Con gái vai so cô hình lấy hai ba chồng)

Đầu đại ngách đại chung chủ hình phu, Thanh thô cốt cánh vi sương phụ

Nhãn quang khẩu khoát tham dâm cầu thực chi nhân

(Đầu to trán lớn sát chồng, Tiếng thô, cốt thô quả phụ)

(Mắt sáng quắc phù quang, miệng rộng con gái tham ăn tham dâm)

Bì phu hương nhị nãi phú thất chi nữ nương, Diện sắc đoan nghiêm tất hào môn chi đức phụ

(Da dẻ mềm mại thơm tho là tiểu thư con nhà giầu,

Sắc mặt nghiêm nghị đoan trang là đàn bà có đức con dòng cháu giống).

Đầu tiểu phúc đại nhất sinh bất quá đa thực Cốt thiểu nhục đa tam thập yên năng khả quá

(Đầu nhỏ bụng to loại tham ăn Xương ít thịt nhiều thường chết yểu).

Hình thanh thần trọc bất cửu bần cùng, Nhân tiểu thanh hồng định tu siêu việt

(Hình trong mà tinh thần đục chẳng bao lâu sẽ bần cùng, Người bé tiếng nói lớn tài trí hơn người).

Thiếu phì khí đoản, nan quá tứ cửu chi kỳ

(Lúc còn nhỏ đã mập phì không sống quá 49 tuổi).

Cốt thô phát trọng hà tăng thừa đắc nhất tiền

(Xương thô tóc nặng bù xù tướng bần cùng).

Thể tế thân khinh ná đắc đình lưu phiến ngoã

(Người mỏng gió thổi bay không chết yểu cũng nghèo hèn).

Cốt khinh thủ ngạnh tất thị dung thường

(Người khẳng khiu mà tay lại thô chỉ làm đầy tớ)

Đắc ý trung diện mạo thê thảm tiên phú hậu bần

Tao quẫn xứ nhan mạo ôn hoà tảo cùng văn phát

(Lúc đắc ý mặt mày buồn lo, trước giàu sau nghèo, Gặp khi quẫn mặt mũi ôn hoà sớm nghèo sau phát đạt)

Nhĩ bạch ư diện chung vi trụ thạch chi thần

(Tai trắng hơn mặt vị đáng đại thần)

Tị môn hắc táo mưu sự nan thành

(Cửa mũi đen khô, làm việc gì cũng hỏng).

Quảng ngách tú mi văn chương đạo sĩ

(Trán rộng mày tú văn chương đạo sĩ)

Thủ thô cước trọng tất thị di bà, Tị tiêm đầu đê chung vị thị thiếp

(Tay thô chân nặng loại hàng rong, Mũi nhọn, trán thấp làm thị thiếp)

(Con trai đầu nhọn (Đầu quả muỗm) chẳng ra gì).

Nam tử đầu tiêm chung vô thành khí

Đầu đại vô giốc, phúc đại vô thác, bất thị nông phu thị đổ bác

(Đầu to không góc cạnh, bụng lớn xô bồ lớn bên trên không chảy xuống, tướng nông phu hay dân cờ bạc).

Cước viên bối hậu phương bảo ngọc đới triều y

(Bàn chân đầy đặn, lưng dầy mới mong có đai ngọc áo trào đình)

Phù lặc lộ cốt thân lạc tâm ưu

(Xương lộ gân lộ, thân vui lòng buồn).

Thượng mã đại hề hạ mã tiểu

(Lúc ngồi thì to lớn, lúc đứng thì người nhỏ bé,

Lúc trên lưng ngựa thì người bề thế, xuống ngựa người nhỏ nhắn. Quý tướng).

Bất quý tự quý chung tú quý, Bất bần tự bần chung tu bần

(Chưa ở ngôi vị sang mà dáng dấp đã có vẻ sang sẽ được sang quý. Không nghèo mà thế thái có vẻ nghèo sẽ nghèo).

Duyên hà thọ mệnh bất trường, nhân trung đoản tróc

(Tại sao không có tuổi thọ? Vì nhân trung ngắn co).

Mục nhuận nhi trường chí khí quán kim cổ

(Mắt nhuận mà dài chí khí lớn).

Sắc như thương biến tất tắng đắng nhi danh cánh trì

(Sắc mặt luôn luôn biến đổi, rất lận đận công danh).

Phì đầu đại đỗ bất vi hiền

Thứ nhân chỉ thị thường lưu bối

(Đầu múp míp, bụng núng nính bọn người chuyên đi hầu hạ).

Tam tài ngũ nhạc câu bình mãn, Tất định vinh hoa tác quận vương

(Bộ vị đầy đặn cao, vinh hoa đến bậc quân vương).

Diện nhược can khô định thị bần

(Mặt khô là nghèo khổ).

Phi bất lộ nhục sưu vô cốt

Phương giác tư nhân thọ mệnh trường

(Mập mà không lộ thịt, ốm mà không giơ xương thì mới thọ)

Cốt lộ tài vô thừa

(Xương lộ tiền tài không bao giờ có dư).

Khẩu đại bất hợp nhân bần

(Miệng lớn không thu lại được nghèo khổ).

Mi cao nhãn thâm nhân lang

(Mi cốt gồ cao mắt sâu người độc địa)

(Nói như bị đứt hơi, có thể thấy ngày gặp Diêm Vương).

Khí tróc ngôn ngữ bất tiếp, Chỉ nhật tất kiến Diêm Quân

Áp bối nga hung ngã tử hàn nan

(Lưng lõm như lưng vịt, ngực như ngực ngan ngỗng có thể chết đói).

Sưu tư sưu hề hàn tự hàn

Hàn sưu chi nhân bất nhân ban. Sưu hữu tinh thần chung tất đạt Hàn tuy hình thái định cô đan

(Gầy và ốm yếu khác nhau

Gầy mà tinh thần sáng rồi sẽ phát đạt

Ôm yếu dù có mặt đẹp cũng cô đơn - Hàn ở đây có nghĩa là chán nản, vai so, buồn bã).

Lưỡng biên quyền cốt cao xâm mãn, Phúc thọ câu toàn nhất thế vinh

(Hai bên quyền cốt nổi chạy dài đến tóc mai, Thì phúc thọ và vinh hiển).

Lão niên sắc nộn chiêu cô khổ

(Về già mà sắc mặt trắng hồng như trẻ con là khổ sở cô đơn).

Mi yêu khúc hề bất yêu trực

(Chân mày phải cong hoặc gãy khúc chớ có thẳng chữ nhất. Nếu thẳng chữ nhất thì ngu bướng và vô học).

Hàn tướng chi nhân kiên quá cảnh

(Tướng hàn là vai so cổ rụt).

Cánh hữu thân thích đài bất xuất

Chỉ nhân hình tự vũ trung kê

(Tứ cố vô thân lưu lạc tha phương cô khổ, Chỉ vì hình dáng như con gà dưới trời mưa).

(Người đại lượng mi ở trên cao, mi nhãn tương xứng không bị lo phiền)

Đại lượng chi nhân mi cao nhãn, Nhãn mị tương xứng bất ưu bi

Hiên môn khuyết hãm kỷ thứ tác tân lang

(Hiên môn sâu lõm, mấy lần lấy vợ bỏ vợ).

Thanh âm tỉ lôi đình chi viễn chấn,

Nhãn mục như nhật nguyệt chỉ tương vọng.

(Tiếng nói vang xa như sấm sét, ánh mắt như hai vầng nhật nguyệt, tướng của bậc lãnh tụ).

Nhãn nhược can khô nhi bất tú, chung tác bạch y chi sĩ

(Mắt khô không thanh tú, chỉ là kẻ sĩ áo vải chân trắng).

Thần tàng khoát thị, uy nghiêm nhi hữu lực, nghiễm nhiên nhân vọng như uý, thanh danh phiên đương thiên hạ

(Tinh thần ẩn tàng, nhìn rộng lớn và uy nghiêm người trông thấy phải sợ, tiếng tăm nổi khắp thiên hạ).

Nam dĩ cương vi quý, nữ di nhu vi thuận Âm phản ư dương phu tất tổn Dương phản ư âm phụ tất vong

(Đàn ông phải cương cường, đàn bà phải nhu thuận.

Đàn bà mà cứng rắn cương cường là âm phản dương tổn phu. Đàn ông mà uỷ mị ẻo lả là dương phản âm, khắc thê).

Cực quý chi sắc dĩ lão tàm chi quang minh

(Sắc quý như con tằm chín. (Sở dĩ lấy sắc con tằm chín vì lúc chín nó tự ăn lá dâu rồi sắc nổi lên khắp thân thể ví như khí nuôi sắc))

Hữu khí vô nhục thi như hàn tùng, Hữu nhục vô khí do như đố mộc

(Chỉ có xương khí tốt mà không có thịt đắp cho cân thì ví như cây tùng giữa trời lạnh. Chỉ có thịt dầy mà cốt khí không có thì ví như khúc gỗ mọt)

Thân đại âm tiểu hoạ sơ ẩn

(Thân lớn nói nhỏ hoạ ẩn bên trong).

Quý nhân chỉ tướng lập như tùng, toạ như cung thực như hổ ngoạ như long

(Tướng quý nhân đứng thẳng như cây tùng, ngồi như cái cung, ăn như hổi, nằm như rồng).

Quý nhân chỉ ngôn bất vọng phát

(Không nói bừa bãi lếu láo là quý nhân).

Minh đạt giả ngôn thuận

Cương chính giả ngôn lệ

Giản tinh giản ngôn vĩ

Chấp trung giả ngôn tị

Hư cuồng giả ngôn phồn

Thao tấn giả ngôn vọng

Lỗ mãng giả ngôn thô

Ngu ngoạn giả ngôn độn

Âm độc giả ngôn nhi hàm tiếu

(Người sáng suốt quán đạt nói nghe xuôi tai

Người cương chính nói nghe sắc cạnh

Người đơn giản ưa tĩnh nói nhỏ nhẹ

Quan văn dáng dấp thanh tú, dễ thân cận với vua

Văn quan thanh tú quải kim ngư nhi triều ngọc khuyết

Người chấp nhất nói thiên vị

Người hư cuồng nói nhiều

Người nóng ruột nói bậy bạ

Người lỗ mãng nói thô tục

Người ngu nói vớ vẩn Người độc địa nói mà mỉm cười).

Vũ tướng cổ quái bội hổ phù nhi bái đan trì

(Vũ tướng hình dung cổ quái thường lập đại công).

Tinh minh nhi chuyển, sử tâm trí biến tri cơ

(Mắt sáng mà linh động người giỏi cơ mưu).

Khẩu tiểu thần hân, thực nam xung phúc

(Miệng nhỏ môi cong ăn chẳng đủ no).

Văn hỉ bất hỉ vi kim quĩ chi hữu khuy

Dương ưu bất duyên ngọc đường chi triều củng

(Nghe tin mừng mà không mừng là tại bên trong còn thiếu thốn,

Chuyện đáng lo buồn mà không lo buồn vẫn thản nhiên tương lai sáng sủa).

Nhĩ bạc như chỉ, hưu vấn vinh hoa

(Tai mỏng như giấy đừng đòi hỏi vinh hoa phú quí).

Thuỵ dị tỉnh nan bạch thủ cô đan

(Dễ ngủ gọi mãi không tỉnh suốt đời tay trắng cô đơn).

Nam diện tự nữ, nữ tự nam

Tâm trung hoài trước đa dâm dục

(Mặt con trai giống con gái, mặt con gái giống con trai toàn loại đa dâm dục).

Hồng nhuận tướng kiêm thu thuỷ sắc, Nam nhân văn học nữ đa tình

(Nét mặt hồng nhuận vẻ như thu thuỷ, Con trai văn chương con gái đa tình)

Thiên địa nhược hãm định cùng đồ

(Trán hẹp má hóp cằm nhọn suốt đời đi làm công).

Hỉ nộ thần như nhất, cùng thông khí bất thù quý kiêm văn vũ

(Giận hay mừng nét mặt không thay đổi, cùng hay thông tinh thần vẫn vậy, tướng quý kiêm cả văn võ).

Khí sinh bì nội bách nhật phương thành

(Khí sinh ở trong da, đủ trăm ngày sẽ phát ra sắc).

Khí túc sắc túc thần bất túc nan ngôn phú lộc

(Khí đủ, sắc đủ tinh thần không đủ lấy đâu ra phúc lộc).

Diện hữu bát kỵ

Đầu tiêm diện tiểu vi nhất kỵ Quyền cao tị tiểu vi nhị kỵ Diện đại nhãn tiểu vi tam kỵ Diện đại khẩu tiểu vi tứ kỵ Diện vô thành quách vi ngũ kỵ Diện quang như du vi lục kỵ Diện như phó phấn vi thất kỵ Diện như duyên thiết vi bát kỵ.

Mặt có tám điều kỵ

Đầu nhọn mặt nhỏ là một Quyền cao mũi nhỏ là hai Mắt to mắt nhỏ là ba Mặt to miệng nhỏ là bốn Miệng không có góc cạnh là năm Miệng như tráng dầu là sáu Mặt như trát phấn là bảy Mặt như sắt rỉ là tám.

Đa mưu thiểu toại chi nhân

Phá quyền nhi long cung hắc ám

(Mưu thì nhiều thành việc thì ít,

Bởi chưng quyền phá và dưới mắt hắc ám).

Diện thô thân tế an lạc nhất sinh, Diện tế thân thô bần hàn đáo lão

(Mặt thô thân nhỏ nhắn suốt đời vui sướng, Mặt nhỏ thân thô nghèo hèn đến già).

Thân phì diện sưu mệnh trường tính hoãn, Thân sưu diện phì mệnh đoản tính cấp

(Thân mập mặt gầy, tính tình chậm, thọ mạng dài, Thân gầy mặt mập, tính táo cấp, thọ mạng ngắn).

Sơn căn đoạn hề thả hư hoa

(Gốc mũi dưới ấn đường lõm gẫy việc gì cũng chỉ là giả, tổ nghiệp điêu linh).

Tổ nghiệp phiêu linh định phá gia

Uy hiển thể trọng công danh tất toại

(Có oai, người nặng công danh toại ý)

Toát khẩu, tán mi nan vi đăng các thần liêu

(Miệng dúm mày chau không thể làm quan).

(Đàn bà nghèo hèn người nào cũng ngực ưỡn đít cong).

Ô hô bần hàn phụ nữ vô phi hung đột diên cao

Dâm dật sương kỹ nhất định diện tế thân thô

(Gái điếm thường có tướng mặt nhỏ nhắn mà thân thể thô).

Thanh như hàn đàm thu nguyệt

Kỳ giả tùng hắc kiều tùng

Cổ tự ta nga bàn thạch

Quái tự tiêu bích cô phong

Nhân năng hữu thứ, phú quý long chung

(Người thanh trông như mặt trăng chiếu trên hồ

Người kỳ trông như cây tùng như hốc núi

Người cổ trông như phiến đá lớn lâu đời

Người quái trông như vách núi treo leo

Thanh kỳ cổ quái đều là tướng phú quí).

Tú nhược thâm căn trực cán

Dị giả vũ long hồi phương

Thuần như lương kim mỹ ngọc

Trọng như Thái nhạc cao tung

Hữu nhất thứ giả tước lộc phi dung

(Tú như cây tốt tươi rễ chắc thân thẳng Dị (lạ) như rồng múa phượng bay Thuần như vòng tốt ngọc đẹp Trọng (nặng) như núi Thái Sơn).

(Trán đứng thẳng mà vuông vắn, tuổi trẻ đã nên danh phận).

Thiên đình trường bích nhi phương, Tảo hữu đằng thăng

Hiên môn đột khởi phụ nhân thiểu tiết

(Hiên môn nổi u, đàn bà thiếu trinh tiết).

Cơ phu tự lan tự hinh, phi phàm cốt cách

(Da dẻ thơm tho là cốt cách phi phàm).

Khẩu nhãn tiêu nhi đoản thọ

(Miệng nhỏ mắt nhỏ không sống lâu).

Ta thán tại khẩu, bình sinh nhất nhất bất như nhàn

(Hay ta thán, suốt đời vất vả).

Cổ nhi vô thần vị chi lộ Lô nhi vô khí vị chi cô

Thanh nhi vô thần vị chi hàn

Hàn nhi vô khí vị chi vong

Quái nhi vô thần vị chi thô

Thô nhi vô khí vị chi khô

Kỳ nhi vô thần vị chi bạc

Bạc nhi vô khí vị chi nhược

Tú nhi vô thần vị chi suy

Suy nhi vô khí vị chư hư

Di nhi vô thần vị chi sũ

Xú nhi vô khí vị chi chuyết

Đoan nhi vô thần vị chi ảm

Ám nhi vô khí vị chi bại

(Bài quyết này cần phải thuộc để biện nhân các danh từ thường lập đi lập lại trong tướng học như thanh hàm, quái thô, bạc nhược, tú khô v.v...)

Khán nhân tướng cách hữu quý khí, hữu tam điểm quyết

Nhất yêu thính thanh âm

Nhị yêu khán thần thái

Tam yêu quan khí sắc

Thanh thanh tắc thần thanh

(Xem quý khí có ba quyết điểm:

Một là nghe tiếng nói

Hai là nhìn thần thái

Ba là trông khí sắc

Tiếng trong thì thần thanh).

Thanh dục ưởng nhi trường

Thần dục tinh tuý nhi tàng

Khí dục thư hoãn nhi tĩnh

Nhược phản thử giả phất quý dã

(Tiếng nói phải vang mà dài

Tinh thần phải sáng suốt mà tàng ẩn

Khí chất phải ung dung và tĩnh

Nếu ngược lại không phải là quí).

Dục xuyên khi nhân y, Tu sinh quý nhân thế

(Muốn mặc áo của người sang, Phải có một hình tướng quý).

Bài viết cùng chuyên mục

Tướng sắc luận ở phụ nữ

Sắc diện của nữ nhân tương đối giản dị hơn nam nhân. Vì đàn bà chủ huyết, chỉ cần huyết tốt, da dẻ sáng sủa, mịn màng là đủ.

Thảo luận về tướng mệnh đàn bà

Xem tướng trọng nhất là cái thần, thứ hai đến khí. Con người sở dĩ có thể sinh tồn được nhờ thần khí. Nếu thần mất đi, khí thoát đi thì phải chết

Tướng phụ nữ trinh đức thọ linh thi

Thủ như ưng qua giáp như sang, Sỉ bạch thần hồng nhan sắc trang, Bất thụ triều ân phong mệnh phụ, Thông minh tiêm sảo hiệu hiền lương.

Tướng phụ nữ phú quý phúc trạch thi

Ngồi chắc nhu núi, dung nghi đẹp đẽ Bước đi từ tốn như rùa lên khỏi nước Tóc sáng, trán tròn, thần khí đủ Chồng sang, con giỏi hạnh phúc đầy.

Tướng nữ nhân dâm dật ca

Đàn bà lưỡng quyền lớn lại thêm trán dô cao thành ra tam quyền thì sát phu. Trán lệch lẹo hẹp nhỏ thì ly phu. Nếu tiếng nói ồ ồ như đàn ông lấy ba chồng chưa thôi.

Đố khí ca tướng mệnh đàn bà

Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy.

Phụ nhân thập tiện ca tướng mệnh đàn bà

Tà ỷ môn như lập, Nhân lai trắc mục thùy, Thác tai tịnh giảo sỉ, Cô cố chỉnh thường y, Tọa lập tần giao thoái, Vô nhân khúc xướng đê, Thôi song dữ bác dũ.

Đạt ma sư tổ tướng pháp

Phương pháp rất gọn ghẽ nhưng thâm ảo vô cùng, Chỉ căn cứ vào đó, có thể luận thành mấy pho sách cho tướng học.

Vĩnh lạc bách vân, tinh hoa tướng đàn bà

Người đàn bà hình thể như con phượng mới là đại quý. Phượng hình thì mặt tròn dài, mi như cánh cung, mắt nhỏ thuôn dài, nhiều tú khí, cổ tròn dài

Tướng dâm ở phụ nữ

Đối với nữ nhân, mũi, mắt, lông mày, răng, miện tóc, tai không chỉ liên quan đến thân phận mà còn liên quan đến tình dục nữa.

Dâm tướng là xấu hay tốt

Vợ chồng ăn ở là việc mở đầu cho quần luân cũng là điều trước nhất của tạo hóa. Nam nữ giao tiếp để cho âm dương được thuận vậy nên Khổng Tử ca tụng việc hôn nhân là trọng đại.

Tướng hồng nhan bạc mệnh

Hồng nhan còn cần điều kiện khác nữa là chứa chất tài hoa, thông tuệ, duyên dáng và tình tứ, nếu đẹp mà ngu như bò thì không thể liệt vào loại hồng nhan.

Tướng tình duyên xấu

Mặt dài, trán cao gọi là mã diện, người đàn bà mã diện hay cô độc không lấy chồng, hoặc khắc phu lấy chồng chồng chết, hoặc chín hãm vào mối tình bất chính.

Tướng cách có tình duyên

Người đàn bà có đủ ngũ tú, cốt tú, nhục tú, huyết tú, khí tú, chất tú chẳng những tình duyên hạnh phúc mà còn lấy chồng sang quí, cuộc sống phát đạt nữa.

Ước mơ và duyên số

Có duyên với nhau thì dù ngàn trùng xa cách mà vẫn gặp được. Không có duyên với nhau thì đứng trước mặt mà vẫn không thấy.

Tướng tình với duyên của phụ nữ

Đông phương khác Tây phương coi việc biết cho thật đủ người yêu hay người bạn trăm năm của mình là một điều tố cần thiết.

Tướng tai của nữ nhân

Tai người ta trên y lý cơ thể học vừa liên hệ tới óc lại vừa thông với thận giao truyền của tim. Thận khí vượng thì tai rất thính, thận khí suy thì tai nghễnh ngàng.

Tướng môi răng và lợi của nữ nhân

Môi trên, mội dưới phải bằng bặn, không được môi trên chùm môi dưới hoặc ngược lại nếu môi dưới quá thượng hay môi trên cái hạ đều là tướng cô khổ.

Tướng miệng của nữ nhân

Trước khi xem hình tướng của cái miệng thì phải xem lời ăn tiếng nói tức là khẩu đức của người đàn bà đã. Nói đĩnh đạc, ôn hòa vừa đủ những gì cần nói gọi là khẩu đức.

Tướng nhân trung của nữ nhân

Nhân trung rất quan trọng đối với nữ nhân tướng vì nó liên can đến vấn đề con cái, đến thọ mệnh, đến tính tình phúc hậu hay gian ngoan.

Câu chuyện về tướng mũi nữ nhân

Đoạn khước sơn căn tiêm khước tị. Hình phu vị liễu lưu hình nhĩ. Đàn bà mà sơn căn gẫy hãm, mũi nhọn là tướng hình phu khắc tử.

Tướng mũi nữ nhân

Chế độ xã hội trong đó người đàn bà chấp nhận đức ông chồng làm chủ thể, thì đương nhiên phu tinh cũng trở nên quan trọng với tướng số đàn bà.

Tướng đôi mày của phụ nữ

Chân mày đàn bà càng về cuối sắc càng trắng bạch ra thì phải bị đàn ông ghét bỏ sau thời gian chung sống, hay sau một thời gian yêu thương.

Tướng đôi mắt của nữ nhân

Mắt đàn bà trước hết phải thanh tú, trong vắt như nước hồ thu, thanh tú nhưng cái nhìn chánh trực. Hình con mắt phải nhỏ thuôn dài như chiếc lá rau răm.

Tướng da đầu bộ và diện tướng của nữ nhân

Tướng đầu đối với nam nhân còn nhiều chi tiết gấp bội vì đàn ông tiếp giáp với công danh gần hơn, nên cần phải xem những quí cốt ở trên đầu.

Tướng da và cơ nhục của đàn bà

Trắng của con gái mà trắng như phấn như mỡ heo là tối kỵ, trắng như thế là dâm tiện, cho nên cần phải có pha chút hồng và vàng phơn phớt.

Tướng mái tóc của nữ nhân

Câu phú trên áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Nếu tách rời ra thì đàn ông không nên có tóc quá rậm vì tóc rậm của đàn ông chỉ khỏe.

Tướng về diện văn ở phụ nữ

Phàm những ai đa tư đa lự, từng cục bộ trên mặt thường chịu sự khiên dẫn của tư tưởng tác dụng vào, ngày này qua tháng khác lâu dần thành thếp răn.

Tướng qua thân thể và tướng lý ở phụ nữ

Khoa hoc Tây phương chuyên dùng lối thực sự cầu thị trọng kinh nghiệm, cho nên khi phân tích con người chia ra thế nào giải phẫu học, tâm lý học

Câu chuyện về tướng nốt ruồi

Vùng Quảng Đông, ở huyện Khúc Giáng có một phủ đường rộng lớn của tướng quân họ Mạc, ngoài cửa thấy có treo mấy chữ Bình khấu đại tướng quân.

Tướng nốt ruồi ở phụ nữ

Đến như con người ta, nếu chứa chất mỹ chất tất nảy ra hắc tử để thể hiện điều quý, nếu mang chất nhơ đục sẽ sinh ra ác chí để biểu hiện cái tiện.

Tướng cách vinh nhục của phụ nữ

Tướng học thường nhắc đi nhắc lại danh từ nhuận nghĩa của nó là mịnh màng, không sép hay trệ, không nặng nề ủng thũng.

Tướng yêu phụ

Đặc tính của yêu phụ dùng sắc ính như một vũ khí để đưa mình lên ngôi vị bạo chúa, biến lũ đàn ông thành thần hạ, thành đồ cjơi tuyệt đối phục tòng, tôn thờ.

Tướng tuổi và nữ tính

Theo các nhà tâm lý học Tây phưong thì đàn bà rất kỳ quái. Cô gái 17,18 tuồi luôn luôn thích mình lớn hơn, ai hỏi tới tuổi thường đáp sắp 19.

Tướng nhan sắc và tướng cách

Chỉ có tướng cách tốt mới khả dĩ có một thân phận hay, nếu tướng cách xấu thì thân phận nhất định dở. Đó là lý luận của tướng học đã xây dựng trên mấy ngàn năm kinh nghiệm.

Tướng về nhan sắc

Nói đến nhan sắc trước hết mỗi người phải tự lột bỏ đi cái thiên kiến của anh chàng lấy được cô vợ chột mắt rồi trông đàn bà trong thiên hạ ai anh ta cũng thấy thừa một mắt.

Tướng đường con cái của phụ nữ

Tướng Mệnh học rất chú ý đến đường con cái của nữ nhân, cô độc cô quả được kể là tướng đáng buồn, tướng đông con nhưng sinh quí tử hay không.

Những câu thơ câu phú về tướng khắc phu

Xem tướng muốn cho tinh tường không bỏ sót thì phải thuộc kỹ những câu thơ nhất là phú của tiền nhân đã vần điệu hóa các định lý tướng cách.

Xem tướng về thảm kịch Vương Ấu Ngọc

Hậu hội dã tri câu hữ nguyện, vị trí hà nhật thị giai kỳ, tâm hạ sự, loạn như tì, hảo thiên long dạ hoàn hư quá, cô phụ ngã, lưỡng tâm tri nguyện quân gia.

Tướng khắc phu

Con nhà giàu nếu tướng cách không ra gì thì đường chồng con cũng không ra gì, trái lại con nhà nghèo tướng cách tốt thì đường chồng con sẽ hay.

Xem tướng đường chồng con

Người đàn bà đẹp thường bị lung lạc làm đĩ vì trong vẻ đẹp chứa chất một tướng cách cực xấu. Người đàn bà xấu thường lấy được chồng sang.

Phép phối hợp của thuật coi tướng

Thế gian cực hiếm người mười phân vẹn cả mười. Đa số được một hay hai điểm tốt. Những điểm tốt ấy sẽ thành xấu nếu nó không có sự phối hợp.

Xem tướng khí sắc phụ nữ

Thần là mầm của tinh. Tinh khoẻ nên thần sáng. Thần sáng thì mắt thanh tú. Cho nên trai cần có đôi mắt hắc quang sạ nhân.

Tướng bên trong và ám phá tướng của phụ nữ

Tướng học cũng không bỏ sót điều quan trọng trên đây. Chỉ khác là tướng học đi tìm cái đẹp bên trong để tìm đến một hiểu biết khác biệt với hội hoạ.

Tướng pháp cổ đối với tướng phụ nữ

Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo.

Tướng đa truân

Có người thân thế thấp kém nhưng tinh thần, tư cách thanh cao, xuất thân ca kỹ làm tì thiếp nhưng thực sự là một hiền phụ.

72 tướng dâm của phụ nữ

Đọc 72 tướng của Viên Liễu Trang kể trên đây, đàn bà chẳng mấy ai tránh khỏi không có một trong những tướng đó. Nếu vậy thì đàn bà tiện dâm hết rồi còn gì.

Tướng mệnh gió đánh đò đưa

Người đàn bà này chỉ là đóa hoa cắm trong bình cho đẹp vì thế thái nhuyễn nhược, nhất nhất cái gì cũng phải dựa vào chồng.

Tướng mệnh phụ nữ tối kỵ đới đào hoa

Những phụ nữ dâm đãng, đám ca nhi, bọn con gái của vũ trường những bà thiếp hầu bị bỏ rơi, hoặc những giai nhân danh tiếng.

Tướng hồng nhan bạc mệnh

Phiêu bạt giang hồ là ca kỹ, lẽ mọn nghĩa là không phải chỉ có nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương mà thôi.

Nữ nhân và tướng mệnh

Nếu không căn cứ vào triết lý của định mạng thì người ta không làm thế nào giải thích được hiện tượng Tây Thi.

Khắc phục ác vận trong tướng học

Câu tục ngũ họa tòng khẩu xuất, đa ngôn đa quá, có ý nói nếu kìm giữ mồm miệng thì đỡ phiền lụy, điều này đâu phải không có lý.

Tướng tam hàn và tứ thập nhất kỵ

Cân là gân, người mang tướng cân hàn hay ngồi co ro, rụt đầu, co lưng, so vai, bó gối mặc dầu trời nóng bức, rét ở trong rét ra.

Tướng lục ác, lục tiện, thập sát, thập đại thiên la cửu đại không vong

Tướng mệnh khảo luận, môi không che được răng là người bất hòa. Nếu hô răng phải đâm xuống đều thì chất phác, răng đâm ngang hay ngưỡng lên, cực đểu giả

Câu chuyện về tướng khí sắc

Hiện nay rất ít người đạt đến mức thiện quan khí sắc. Có chăng thì chỉ mới xem được sắc, chứ quan khí chưa chắc đã có.

Xem tướng khí sắc

Ta thường bảo người này thần thanh khí sáng, mãn diện xuân phong, thổ khí dương mi hay nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt.

Xem tướng hình cục ngũ hành

Người hình mộc thân thể chân tay đều dài, xương lớn, thịt vừa phải không cần đầy. Đi đứng thẳng thắn, sắc khí thanh tú.

Hỏi ông hư hư tử về tướng mệnh

Trời tạo sinh con người muôn vạn hình thái khác nhau từ tướng mạo đến tính tình, cái lý của tạo hoá có thể biết được chăng.

Luận về dị tướng và phá tướng

Dị tướng không chỉ thể hiện lên từng điểm trên các bộ vị mà còn hiện thành nghi biểu vóc dáng. Tướng pháp cổ nhân phân định bảy nghi biểu dị tướng.

Tướng cổ vai lưng ngực bụng và tay chân

Cổ như cổ heo, ngắn và rụt, tham lam ô trọc, hiếu dâm, mặt mũi đáng ghét, ngôn ngữ lộn xộn, ngày nào mập quá mức ngày ấy tất chết.

Khẩu tướng: tướng miệng

Vì chính trực quá nên nói lanh chanh, có người nói quá sự thật, có người đắc chí nên nói bậy, nói láo, có người chuyên đi nói xấu.

Tị tướng: tướng mũi

Sống mũi cao, chuẩn đầu nở nang đầy đặn, mũi thẳng như đốt trúc, mũi đọng như trái mật, suốt đời không mắc tai hoạ, hưởng phú quý lâu bền.

Tướng tai: nhĩ tướng

Tai bên trái thuộc hành Kim, tai bên phải thuộc hành Mộc. Vì thuộc Kim nên có màu trắng sáng, vì thuộc Mộc nên cần cứng cáp..

Tướng mắt: nhãn tướng

Thần khí không bao giờ thoát ly hình hài dù chỉ trong giây phút. Thần khí đi mất, sinh mệnh không còn. Thần khí thực tế là lực lượng của sinh mệnh.

Tướng lông my

Xem chân mày có thể biết nhiều sự tương quan của đời người bao quát cá tính, trí tuệ, sự nghiệp, sinh mệnh thọ yểu, đắc ý sớm muộn, thân thuộc tốt xấu.

Tướng nhất quan thành thập niên quý hiển

Nhưng thiên hạ làm gì có người nào được trọn vẹn, ngũ quan lục phủ cùng đẹp. Đến như tướng thiên tử hoàng đế còn bị đâm, bị chém huống chi người thường.

Tướng đi đứng, ăn ngủ, nằm ngồi

Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống.

Tướng những nếp răn trên mặt

Nếu ba vết chạy dài không đứt đoạn lại có một vết thẳng ở giữa trông như chữ Vương là vương văn thì cực quý.

Tướng tai và miệng

Tai cao hơn mắt, hơn chân mày không bao giờ khổ. Tai nở, sáng và tròn có chức vị. Dái tai mọng đỏ, tai sáng và sạch phú quý trường cửu.

Tướng trán và đầu

Trán ai ảm đạm, lấm như có tro bụi bám, như có lũ quạ đen làm tổ ở thiên đình, sách tướng coi là một trong bốn ác sắc ghê gớm nhất.

Âm dương thiên địa trong tướng học

Nhật nguyệt phải rực rỡ, sấm sét phải ầm ầm, sông ngòi phải sạch thông, vàng đá phải rắn chắc. Núi non phải cao lớn, cây cỏ phải tươi tốt.

Tướng người thượng trường hạ đoản, hạ đoản thượng trường

Thượng trường hạ đoản chủ phú quý, trái lại thượng đoản hạ trường là khốn khó, điều này đã thành một định luật ghi trong tướng pháp.

Tướng người hình hữu dư thần bất túc và hình bất túc thần hữu dư

Tướng mệnh khảo luận, trước khi hạ đoán, cần phải xem tinh thần cái người phạm tướng hình bất túc ra sao đã. Nếu thần hữu dư thì không thể hạ đoán thế được.

Quan nhân bát tướng pháp, tướng mệnh khảo luận

Bảy là tướng mạo ngu bướng, hung ác, hình dáng như rắn, như chuột, như sài lang, tính tình bạo cấp gọi bằng Ác tướng chủ về bôn ba hình ngục

Tướng vào bộ, ngũ đoản, ngũ trường, ngũ lộ, ngũ tiểu, lục đại

Xương cốt không lộ, gân mạch lẩn mới tốt; nếu gân mạch quằn quại nổi lên như giun, xương cốt thô lộ là ác tướng, nếu tay ngắn, chân dài thì khổ cực.

Tướng người không tước hình, tước hình, nhạn hình

Tước hình mâu cấp tính tham dâm Đa nhiếp đa kinh hỉ mậu lâm Y thực gian tân tùy phận độ Đắc y đại ha tích đôi kim.

Tướng người hùng hình, lộc hình, hà hình, giải hình, ngư hình

Lộc mâu thanh hắc diện vi trường Hành bộ như phi thọ dị thường Tư tưởng đa vi truyền thạch khách Tham hoa quyến liễu quá thời quang.

Tướng người lư hình, dương hình, mã hình, hồ hình, trư hình

Dương hình phú thọ yêu tu nhiêm Ngọa cốt băng cơ tửu sắc kiêm Cử động thần hòa trung thực tính Bất tu đới nộ hữu uy nghiêm.

Tướng người phượng hình, hạc hình, lạc đà hình

Đầu viên, ngách khoát mục tinh thần Hình sưu, hạng trường ngọc khiết thân Thanh hướng tính linh hành tự hạc Đường đường tướng mạo tác nguyên thần.

Tướng người viên hình, hầu hình, xà hình, ngưu hình, quy hình

Ngách đột đầu viên hình tự hầu Nhãn hoàng thần bạc thể khinh phù Bình sinh mưu sự đa cơ sảo Bất tác cao quan dã cẩm cừu.

Tướng người long hình, kỳ lân hình, sư hình, hổ hình, tượng hình

Đầu quảng mi thô tư hải hoành Nhũ cao nhục hậu hắc tinh bình Lân thân thể tráng thành hùng thể Tá quốc trung lương độc bỉnh danh.

Người có tướng cầm thú

Tướng cầm tướng thú đã thành hình cục thì tính chất phú quý, bần tiện thọ yểu càng rõ rệt, đồng thời ở trong hình cục, những tướng gì tách riêng ra.

Tướng người do tâm sinh

Lý luận quá khích thì nó đến chỗ cùng và khó trả lời. Tuy nhiên, tướng do tâm sinh có phần đúng. Vì cả tướng lẫn số đều có đổi, biến tướng và biến số.

Xem tướng kẻ ác

Tướng kẻ ác thường đi đôi với tướng hung tử. Trông thấy những người mang tướng ấy dù có nói khéo thế nào cũng chớ có gần.

Xem tướng người anh hùng

Tướng anh hùng chỉ ở hai mắt và hoà khí trong người. Mắt đen phải có hào khí mới là anh hùng, nhưng mắt đẹp đi đôi với hào khí thì hãn hữu.

Vài tích chuyện xưa về xem tướng

Cảnh ngộ cá nhân sở dĩ thịnh suy, vinh nhục là do vận mạng lúc thế này, lúc thế khác. Vận mạng cát hung hiện lên bộ vị tướng mạo.

Tướng khu vực của mặt: lục phủ thập nhị cung

Lục phủ nói thâu tóm lại là vùng ven biên của mặt, bảo vệ cho ngũ quan, ngũ nhạc tứ độc. Ta nói mặt người có góc cạnh là nói đến những xương cốt thuộc lục phủ.

Tướng người có tứ độc, ngũ nhạc, ngũ quan

Sở dĩ phải phân ra như vậy là vì tai mắt mũi miệng được xem tướng trên hai bộ phận, hình bên ngoài và khoảng trống bên trong, khoảng trống ấy.

Cái mũi và đời người

Người quý vị tất đã giàu, người giàu không chắc đã thiện. Cho nên hai loại người này không chắc đã được vui sướng và thiện chung.

Tướng bất đắc kỳ tử

Xem tướng chỉ thấy những dấu hiệu hung tử, nhưng hung tử ra sao thì khó lòng đoán ra. Còn phải tuỳ tính, tuỳ môi trường xã hội mỗi người.

Thanh tướng: xem tướng tiếng nói

Muốn thuyết phục ai trước hết phải có một âm thanh truyền cảm cái đã. Nói nghĩa lý mà âm thanh nhức nhối lỗ tai chẳng ai thèm nghe.

Tướng mặt sáng như ngọc

Nhan như quan ngọc là tướng phú quý. Người trẻ tuổi mặt sáng như quan ngọc đi thi là đỗ đạt cao, hoặc cha mẹ giàu có hiển vinh.

Tướng tinh thần mạnh xương cốt khỏe: quý phú thọ khang ninh

Thần cường cốt tráng mới chịu được gió mưa, nóng rét, mệt nhọc, đói khổ. Có chịu được mới kiên trì chiến đấu mà tạo nên sự nghiệp.

Tướng khí trong sáng nhưng hình yếu đuối: tài cao mà mệnh bạc

Ngoại biểu thanh tú thông tuệ, bản chất thân thể yếu đuối, lúc nào cũng tựa người ốm đau mà không phải ốm đau.

Xem tướng thành bại ở chỗ quyết đoán hay do dự

Hãy nhìn vào các bộ vị trên mặt, nếu thấy mi cốt cao ngang, sống mũi nổi, quyền cốt cao, cằm đưa lên như chầu vào mũi.

Xem tướng dáng dấp và phong thái

Toạ như đỉnh thạch, ngồi chắc như tảng đá là ngồi không nhấp nhổm, chốc chốc lại đứng dậy ngả bên nọ, nghiêng bên kia, giơ tay giơ chân rung đùi.

Bàn về xem tướng thần khí, khí sắc

Chẳng phải vì hình hài của hổ hay hình hài của chim ưng mà muông thú kinh sợ mà vì khí thế oai thần do hổ, ưng vẫn có trong rừng núi.

Quý, tiện, cốt cách, khí chất

Cốt cách và khí chất rất quan trọng cho đời người. Anh hùng hào kiệt, chân nhân quân tử là những người có khí chất tốt, cốt cách.

Tục nhãn và tướng nhãn

Khi nói vào tướng số, người ta không thể áp dụng nghĩa chữ đẹp thường tình. Đẹp của con mắt tục khác và đẹp của con mắt tướng khác xa nhau.

Biết tướng người để dùng: tri thiên nhiệm

Tướng pháp còn đem lại cho chúng ta một điều hữu ích khác là biết người để dùng người, biết người làm bạn, biết người để cùng mưu toan việc lớn.

Tướng tập thể ứng vào thiên đồ kháng chiến

Tướng thì thế, nhưng sự thực thì khó lòng chứng minh quá. Ai nấy đều có công ăn việc làm thì dại gì mà đi đâu

Quan hệ tướng số giữa tập thể và cá nhân

Thế cả cái tàu chìm ở ngoài khơi, quả bom nguyên tử thả ở Hiroshima chết trong mười phút cả mấy trăm ngàn thì tướng với số ở đâu.

Thủa trời đất nổi cơn gió bụi

Đời sống con người đưa đẩy trong cái dịch. Động biến, cùng, thông, sinh, tự hoá, đúng thời, đắc vị là căn bản cho xã hội nhân sinh.

Những câu chuyện để chứng minh hai chữ chi mệnh

Những câu chuyện để chứng minh hai chữ chi mệnh, tướng mệnh khảo luận, câu chuyện về đời vua xư, tam quốc diễn nghĩa, khổng minh, tào tháo.

Tử sinh hữu mệnh phú quý tại thiên: tướng mệnh khảo luận

Con người lúc sinh ra hấp thụ khí âm khí dương, chịu ảnh hưởng vận chuyển sinh khắc chế hoá mà thành số mệnh tướng cách khác nhau.

Giới thiệu về tướng mệnh khảo luận

Vũ trụ chung quanh ta không chống lại ta mà cũng không ban ân huệ cho ta. Nó quay cuồng, đảo lộn, không hề có mưu định gì cả.