Tướng nốt ruồi ở phụ nữ

2017-10-02 08:33 PM

Đến như con người ta, nếu chứa chất mỹ chất tất nảy ra hắc tử để thể hiện điều quý, nếu mang chất nhơ đục sẽ sinh ra ác chí để biểu hiện cái tiện.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tầm thường như mụn ruồi trên mặt, trong thân thể, cũng mang ảnh hưởng đến cuộc đời.

Nốt ruồi chữ Hán gọi là hắc chi hay hắc tử  hoặc  chí. Nó mọc bất cứ nơi nào trên người.

Tướng học căn cứ các bộ vị khác nhau, có nốt ruồi để mà đoán định tốt xấn, cát hung.

Sử ký chép:

Chu Hồng Vũ tức Minh Thái Tổ lúc còn nghèo hèn cũng xuống đầm rửa chân với Ký Nhạc. Nhạc lật gan bàn chân lên nói: Tao có nốt ruồi này, thầy tướng bảo tao sẽ cai quản ngàn quân, gọi là túc đạp nhất tinh (bàn chân dẫm đạp lên một ngôi sao).

Chu Hồng Vũ hỏi:  Nếu túc đạp thất tinh thì thế nào ?  Nói rồi, Chu Hồng Vũ lật bàn chân lên, giữa lòng có bảy nốt ruồi.

Từ đấy Ký Nhạc đi theo Chu Hồng Vũ.

Đời nhà Thanh có Hải Lan sát, lúc sinh ra đời, tay dài quá gối, lòng bàn tay có bảy nốt ruồi. Oâng làm đến bậc vương hầu quyền quý một thời. Sách tướng đời Hán viết: Trưởng ác thất tinh, quan cư cực phẩm  (Tay nắm bảy sao, làm quan đến cực phẩm).

Trung Quốc tướng pháp cổ có đoạn nói về nốt ruồi dưới đây:

Hắc tử ví cây trên núi, mô đất nơi đồng bằng. Núi có mỹ chất thì sinh cây quý để tỏ tú khí của núi. Đất tích ô thổ thì sinh những mô đất quái ác. Lý vạn vật đều như vậy. Đến như con người ta, nếu chứa chất mỹ chất tất nảy ra hắc tử để thể hiện điều quý, nếu mang chất nhơ đục sẽ sinh ra ác chí để biểu hiện cái tiện. Cho nên Vua Hán Cao Tổ, đùi bên trái mọc 72 nốt ruồi báo hiệu tướng đế vương  Nguyên tắc về nốt ruồi có mấy điểm như sau:

- Nốt ruồi sống và nốt ruồi chết.

Sống là nó nổi, trông sắc còn tươi và còn có thể phát triển lên nữa (đàn ông nốt ruồi sống thường mọc lông).

Chết là nó chìm như cái chấm đen.

- Nốt ruồi động và nốt ruồi tĩnh.

Động là nó mọc ở nơi bắp thịt vẫn được sử dụng cử động như chung quanh miệng.

Tĩnh là nó mọc ở nơi bắp thịt không cử động.

- Nốt ruồi đỏ hồng hồng, nâu nâu và nốt ruồi đen

- Nốt ruồi mọc chỗ kín và nốt ruồi mọc chỗ hở.

Sống, đỏ, động, kín là tốt.

Chết, đen, đục, tĩnh, hở là xấu hoặc nếu tốt thì tác dụng không mạnh bằng.

Riêng về nốt ruồi động, nó thường tạo cho đàn bà thêm sự duyên dáng, cười đã đẹp mà còn có nốt ruồi duyên nữa thì khả ái biết mấy. Đàn bà Tây phương ưa trang điểm thêm với nốt ruồi giả mà họ gọi là  graine de beauté. Bên Mỹ còn bày vẽ thêm cả nốt ruồi gắn vào đùi, vào ngực, rất cần cho lúc  trần truồng.

Dân Pháp lại rất quý nốt ruồi, bảo nó là một hạt huyền rơi trên tuyết.

Dân Trung Quốc và hầu hết dân Đông Phương nhìn nốt ruồi như một biểu hiện tướng cách.

Theo tướng pháp có nốt ruồi hung và nốt ruồi cát (tốt), muốn biết hung hay cát phải căn cứ vào vị trí và mầu sắc của nó.

Có một số lý thuyết gia tướng học quá khích bảo rằng:  Diện vô thiện chí (không có nốt ruồi nào trên mặt là tốt cả).

Lời này đã bị các tướng sư thay thế bằng lập luận tùy vị trí, tùy màu sắc và nốt ruồi trên mặt nếu được che đi thì lại càng tốt, tỉ dụ mọc trong lông mày được lông mày che đi, mọc trong tóc mai được tóc mai che đi ấy là do cái lý ẩn cát lộ hung vậy.

Xem tướng nốt ruồi còn phải  phân  biệt nam nữ vì rất nhiều trường  hợp, nốt ruồi ở cùng một vị trí mà ảnh hưởng lại khác hẳn.

Ngoài nốt ruồi ra phải kể thêm  ban điểm (ta gọi là châm hương hay tàn nhang).

Trước khi đi vào chi tiết, người học tướng pháp cần học thuộc lòng mấy câu phú về tướng nốt ruồi để tìm cho mình một quan niệm rõ ràng về nó:

- Chí sinh đắc kỳ, phản thành khiết ngọc chi mỹ

Ban xuất bất dị, thả dị bạch khuê chi hà. nghĩa là: Nốt ruồi kỳ lạ chính là vẻ đẹp của hạt ngọc trong suốt.

Vết tàn nhang tầm thường chính là vết nứt của ngọc khuê.

- Cực mục tế bình, biện ngũ sắc chi dị Dụng tâm tham sát thủ nhất chí chi kỳ nghĩa là: Phải vận dụng nhãn lực để tìm cho thấy dị dạng của năm sắc.

Cần dụng tâm cho kỹ để tìm cho ra một nốt ruồi lạ.

- Đan sa độc kiến thiên trung, thanh cao chi quý Minh châu lộ xuất ấn thượng hàn uyển chi phong nghĩa là: Một nốt ruồi đỏ chót mọc chính giữa trán (tính cả theo bề ngang lẫn bề cao) gọi là  thiên trung  thì làm quan to.

Như hạt ngọc sáng (đen cũng được nhưng phải đen tươi và bóng) nơi ấn đường (khu vực giữa hai lộng mày trên mũi) thì văn chương nổi danh.

- Tích tụ hà nhân, thả hỉ nhĩ chân nhất chí.

Cáo phong điệp chí đương chí ngách thương thất tinh. nghĩa là: Muốn tích tụ tiền bạc thì dái tai nên có một nốt ruồi.

Sắc phong nhà vua thường tới do bởi trên trán có bảy nốt ruồi.

Mấy câu phú trên đây cho thấy nốt ruồi cũng mang một ảnh hưởng khá lớn đối với tướng cách, mặc dầu nó vẫn là phụ so với tướng bộ vị và khân khí.

Mấy câu phú trên đây cũng nhắc nhỡ người học tướng phải có con mắt tinh tế khi biện nhận tướng nốt ruồi.

Sách Quan Nhân Ư Vĩ viết:

 Hắc tử sinh ở chỗ hở thường không tốt, ở chỗ kín mới là cát triệu. Nốt ruồi trên mặt ở vài bộ vị nào đó thường bất lợi. Tuy nhiên, cần xét kỹ mầu sắc đã, nếu đen thì phải đen bóng như sơn, đỏ phải đỏ như son. Đen đục dơ dấy là phá hoại, đỏ khô như lửa là khẩu thiệt, tiểu nhân trắng bệt là ưu kinh hình khắc, vàng là mất trộm mất cướp.

Màu sắc quan hệ vô cùng. Tỉ dụ, thiên trung có nốt ruồi đỏ mới hay, nốt ruồi đen đục lại xấu: tướng on trai khắc hại phụ mẫu, con gái khắc phu.

Đi vào chi tiết, nên chia làm hai khu vực:

a) những nốt ruồi trên mặt (đầu)

b) những nốt ruồi trên thân (mình và chân tay)

- Nốt ruồi ở mặt và đầu nếu đã không dược coi là đúng cách tốt thì mọc tại bộ vị nào cũng xấu, ví như bên Tây chấm một  graine de beauté  không đúng chỗ nào mà thành vô duyên vậy.

- Nốt ruồi ở đầu mũi, nếu mầu chu sa hoặc đen bóng như sơn, tài vận rất tốt, con trai dễ khiến gái mê, nhưng con gái thì lại duyên chồng nhạt nhẽo, nếu màu vàng hay đen đục lại càng xấu.

- Nốt ruồi sắc tốt mọc ở giữa trán, con gái giỏi giang trong việc làm ăn, tuy nhiên lần hứa hôn đầu tiên dễ thất bại.

- Nốt ruồi mọc ở khu vực hàm, nếu là nốt ruồi chết, màu sắc không tươi, con gái dễ mắc bệnh băng lạnh, tàn nhẫn, vô tình.

- Nốt ruồi ở đuôi mắt, nếu màu hồng chu sa hoặc đen bóng như sơn thường được người phối ngẫu giúp cho thành công, nếu là nốt ruồi chết tất bị buồn khổ về tình duyên, một hai lần dang dỡ có thể phạm gian dâm.

- Nốt ruồi ở mí mắt dưới thường thất bại trong tình trường.

- Nốt ruồi mọc lẫn trong lông mày dễ thành công với học vấn, dễ   được quý

nhân giúp đáp. Nếu là  tử chí  thì hay bị khổ vì anh em bà con.

- Nốt ruồi giữa cổ nơi yết hầu, nếu sắc tốt vợ chồng hòa thuận, sinh hoạt hạnh phúc, nếu sắc xấu thì người phối ngẫu lìa đời sớm (theo Kiến Nông cư sĩ).

- Nốt ruồi ở nhân trung, đường con cái hiếm hoi.

- Nốt ruồi mọc nơi tóc mai gọi là phát trung ẩn ngọc (ngọc ẩn trong tóc).

- Nốt ruồi ở cằm nên lo lúc sinh nở.

- Nốt ruồi sát dưới môi tiền bạc hao tán.

- Nốt ruồi áp bên mũi, đề phòng tai nạn sông nước.

- Nốt ruồi ở vành tai là thông tuệ, có lòng hiếu dễ.

- Nốt ruồi trên sống mũi, khắc phu.

Trên thân thể, đáng chú ý là những nốt ruồi:

- Âm hộ, con gái quật cường, đa tình, sau sẽ thành danh.

- Trong rốn, gọi là  hàm châu  (ngậm hạt ngọc), phú quý, màu chu sa càng hay nữa.

- Đầu gối là người có từ tâm, có còn tượng trưng cho uy thế.

- Trên vú, màu son hay đen bóng, sinh con thông tuệ, dấu ở dưới vú càng hay.

- Trên đùi , trên  bắp  chân  bất  luận  sinh chí hay tử chí, con trai con gái thường bạc tình hay hiếu sắc.

- Trên đôi mông, con gái lười biếng khiến cho tài hoa và tư chất mai một.

- Trên mu bàn chân, tính ưa đi, không phải loại đàn bà ưa nội trợ.

Ngoài ra, còn mấy câu phú nữa của cổ nhân về tướng nốt ruồi cần phải biết như sau:

Độc thủ sơn căn đương chấp chiên nhi chiên túc tật

Cô đỉnh quyền thượng ưng khiên vĩ nhi thụ cơ hàn

nghĩa là:

Nốt ruồi đen xấu độc thủ nơi sơn căn, con trai đi hầu, con gái khắc phu.

Nốt ruồi đen xấu nổi nơi quyền cốt dễ nghèo đói.

Diện như bích ngọc chí như hà

Bích ngọc hà sinh tự bất gia

Đắc thử kỳ hà thành dị vật

Chí diện diệm tại sắc chu sa

Nghĩa là: Mặt người ví như viên ngọc bích, nốt ruồi ví như vết rạn trên ngọc nên không tốt. Nếu có vết rạn thì phải dị kỳ mới hay, vết dị kỳ ấy mang màu chu sa.

Chí hiềm lộ diện tối nghi tăng

Lộ diện vô tai hữu họa ương

Điểm điểm thân trung đa cát triệu

Chu viên ngọc nhuận bất tầm thường.

nghĩa là: Nốt ruồi kỵ lộ trên mặt, nên ẩn mới tốt, nếu lộ diện dễ sinh tai họa. Trong thân có nhiều nốt ruồi là điềm tốt. Nếu mỗi nốt ruồi đều tròn trịa tươi đẹp rất hay.

Chí như hắc tất tịnh chu sa

Thử tử diện gian vận diệc thông

Tối phạ tiêu hoàng vi bạch sắc

Vô câu nam nữ hại kỳ trung

nghĩa là: Nốt ruồi bóng như sơn đen hay hồng nhuận như chu sa, dù có mọc ngay trên mặt thì vận mệnh vẫn hanh thông. Sợ nhất là màu sạm, vàng hay trắng beach, nam hay nữ đều họa như nhau.

Hắc chí sinh thành bất khả y

Túng nhiên y đắc đới vi tì

Khuyên quân quảng tích âm công hảo

Ngọc khiết băng thanh khởi hữu khuy.

nghĩa là: Nốt ruồi trời sinh ra không thể dùng thuốc mà chữa. Nếu có chữa nổi chăng nữa thì vẫn còn vết lưu lại. Vậy khuyên người đời ăn ở cho có đức có nhân. Đấy là một cách chữa tướng thần diệu hơn cả.

Về ban điểm tức là những vết lấm tấm trên mặt (châm hương, tàn nhang) cũng mang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống lứa đôi. Nếu ban điểm hoa hoa như trên vỏ trứng chim sẻ, con gái khắc phu khắc tử. Nếu ban điểm lớn hơn như hạt đậu trắng, đàn bà gian trá, trốn chúa lộn chồng.

Bài viết cùng chuyên mục

Tướng sắc luận ở phụ nữ

Sắc diện của nữ nhân tương đối giản dị hơn nam nhân. Vì đàn bà chủ huyết, chỉ cần huyết tốt, da dẻ sáng sủa, mịn màng là đủ.

Thảo luận về tướng mệnh đàn bà

Xem tướng trọng nhất là cái thần, thứ hai đến khí. Con người sở dĩ có thể sinh tồn được nhờ thần khí. Nếu thần mất đi, khí thoát đi thì phải chết

Tướng phụ nữ trinh đức thọ linh thi

Thủ như ưng qua giáp như sang, Sỉ bạch thần hồng nhan sắc trang, Bất thụ triều ân phong mệnh phụ, Thông minh tiêm sảo hiệu hiền lương.

Tướng phụ nữ phú quý phúc trạch thi

Ngồi chắc nhu núi, dung nghi đẹp đẽ Bước đi từ tốn như rùa lên khỏi nước Tóc sáng, trán tròn, thần khí đủ Chồng sang, con giỏi hạnh phúc đầy.

Tướng nữ nhân dâm dật ca

Đàn bà lưỡng quyền lớn lại thêm trán dô cao thành ra tam quyền thì sát phu. Trán lệch lẹo hẹp nhỏ thì ly phu. Nếu tiếng nói ồ ồ như đàn ông lấy ba chồng chưa thôi.

Đố khí ca tướng mệnh đàn bà

Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy.

Phụ nhân thập tiện ca tướng mệnh đàn bà

Tà ỷ môn như lập, Nhân lai trắc mục thùy, Thác tai tịnh giảo sỉ, Cô cố chỉnh thường y, Tọa lập tần giao thoái, Vô nhân khúc xướng đê, Thôi song dữ bác dũ.

Đạt ma sư tổ tướng pháp

Phương pháp rất gọn ghẽ nhưng thâm ảo vô cùng, Chỉ căn cứ vào đó, có thể luận thành mấy pho sách cho tướng học.

Vĩnh lạc bách vân, tinh hoa tướng đàn bà

Người đàn bà hình thể như con phượng mới là đại quý. Phượng hình thì mặt tròn dài, mi như cánh cung, mắt nhỏ thuôn dài, nhiều tú khí, cổ tròn dài

Tướng dâm ở phụ nữ

Đối với nữ nhân, mũi, mắt, lông mày, răng, miện tóc, tai không chỉ liên quan đến thân phận mà còn liên quan đến tình dục nữa.

Dâm tướng là xấu hay tốt

Vợ chồng ăn ở là việc mở đầu cho quần luân cũng là điều trước nhất của tạo hóa. Nam nữ giao tiếp để cho âm dương được thuận vậy nên Khổng Tử ca tụng việc hôn nhân là trọng đại.

Tướng hồng nhan bạc mệnh

Hồng nhan còn cần điều kiện khác nữa là chứa chất tài hoa, thông tuệ, duyên dáng và tình tứ, nếu đẹp mà ngu như bò thì không thể liệt vào loại hồng nhan.

Tướng tình duyên xấu

Mặt dài, trán cao gọi là mã diện, người đàn bà mã diện hay cô độc không lấy chồng, hoặc khắc phu lấy chồng chồng chết, hoặc chín hãm vào mối tình bất chính.

Tướng cách có tình duyên

Người đàn bà có đủ ngũ tú, cốt tú, nhục tú, huyết tú, khí tú, chất tú chẳng những tình duyên hạnh phúc mà còn lấy chồng sang quí, cuộc sống phát đạt nữa.

Ước mơ và duyên số

Có duyên với nhau thì dù ngàn trùng xa cách mà vẫn gặp được. Không có duyên với nhau thì đứng trước mặt mà vẫn không thấy.

Tướng tình với duyên của phụ nữ

Đông phương khác Tây phương coi việc biết cho thật đủ người yêu hay người bạn trăm năm của mình là một điều tố cần thiết.

Tướng tai của nữ nhân

Tai người ta trên y lý cơ thể học vừa liên hệ tới óc lại vừa thông với thận giao truyền của tim. Thận khí vượng thì tai rất thính, thận khí suy thì tai nghễnh ngàng.

Tướng môi răng và lợi của nữ nhân

Môi trên, mội dưới phải bằng bặn, không được môi trên chùm môi dưới hoặc ngược lại nếu môi dưới quá thượng hay môi trên cái hạ đều là tướng cô khổ.

Tướng miệng của nữ nhân

Trước khi xem hình tướng của cái miệng thì phải xem lời ăn tiếng nói tức là khẩu đức của người đàn bà đã. Nói đĩnh đạc, ôn hòa vừa đủ những gì cần nói gọi là khẩu đức.

Tướng nhân trung của nữ nhân

Nhân trung rất quan trọng đối với nữ nhân tướng vì nó liên can đến vấn đề con cái, đến thọ mệnh, đến tính tình phúc hậu hay gian ngoan.

Câu chuyện về tướng mũi nữ nhân

Đoạn khước sơn căn tiêm khước tị. Hình phu vị liễu lưu hình nhĩ. Đàn bà mà sơn căn gẫy hãm, mũi nhọn là tướng hình phu khắc tử.

Tướng mũi nữ nhân

Chế độ xã hội trong đó người đàn bà chấp nhận đức ông chồng làm chủ thể, thì đương nhiên phu tinh cũng trở nên quan trọng với tướng số đàn bà.

Tướng đôi mày của phụ nữ

Chân mày đàn bà càng về cuối sắc càng trắng bạch ra thì phải bị đàn ông ghét bỏ sau thời gian chung sống, hay sau một thời gian yêu thương.

Tướng đôi mắt của nữ nhân

Mắt đàn bà trước hết phải thanh tú, trong vắt như nước hồ thu, thanh tú nhưng cái nhìn chánh trực. Hình con mắt phải nhỏ thuôn dài như chiếc lá rau răm.

Tướng da đầu bộ và diện tướng của nữ nhân

Tướng đầu đối với nam nhân còn nhiều chi tiết gấp bội vì đàn ông tiếp giáp với công danh gần hơn, nên cần phải xem những quí cốt ở trên đầu.

Tướng da và cơ nhục của đàn bà

Trắng của con gái mà trắng như phấn như mỡ heo là tối kỵ, trắng như thế là dâm tiện, cho nên cần phải có pha chút hồng và vàng phơn phớt.

Tướng mái tóc của nữ nhân

Câu phú trên áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Nếu tách rời ra thì đàn ông không nên có tóc quá rậm vì tóc rậm của đàn ông chỉ khỏe.

Tướng về diện văn ở phụ nữ

Phàm những ai đa tư đa lự, từng cục bộ trên mặt thường chịu sự khiên dẫn của tư tưởng tác dụng vào, ngày này qua tháng khác lâu dần thành thếp răn.

Tướng qua thân thể và tướng lý ở phụ nữ

Khoa hoc Tây phương chuyên dùng lối thực sự cầu thị trọng kinh nghiệm, cho nên khi phân tích con người chia ra thế nào giải phẫu học, tâm lý học

Câu chuyện về tướng nốt ruồi

Vùng Quảng Đông, ở huyện Khúc Giáng có một phủ đường rộng lớn của tướng quân họ Mạc, ngoài cửa thấy có treo mấy chữ Bình khấu đại tướng quân.

Tướng cách vinh nhục của phụ nữ

Tướng học thường nhắc đi nhắc lại danh từ nhuận nghĩa của nó là mịnh màng, không sép hay trệ, không nặng nề ủng thũng.

Tướng yêu phụ

Đặc tính của yêu phụ dùng sắc ính như một vũ khí để đưa mình lên ngôi vị bạo chúa, biến lũ đàn ông thành thần hạ, thành đồ cjơi tuyệt đối phục tòng, tôn thờ.

Tướng tuổi và nữ tính

Theo các nhà tâm lý học Tây phưong thì đàn bà rất kỳ quái. Cô gái 17,18 tuồi luôn luôn thích mình lớn hơn, ai hỏi tới tuổi thường đáp sắp 19.

Tướng nhan sắc và tướng cách

Chỉ có tướng cách tốt mới khả dĩ có một thân phận hay, nếu tướng cách xấu thì thân phận nhất định dở. Đó là lý luận của tướng học đã xây dựng trên mấy ngàn năm kinh nghiệm.

Tướng về nhan sắc

Nói đến nhan sắc trước hết mỗi người phải tự lột bỏ đi cái thiên kiến của anh chàng lấy được cô vợ chột mắt rồi trông đàn bà trong thiên hạ ai anh ta cũng thấy thừa một mắt.

Tướng đường con cái của phụ nữ

Tướng Mệnh học rất chú ý đến đường con cái của nữ nhân, cô độc cô quả được kể là tướng đáng buồn, tướng đông con nhưng sinh quí tử hay không.

Những câu thơ câu phú về tướng khắc phu

Xem tướng muốn cho tinh tường không bỏ sót thì phải thuộc kỹ những câu thơ nhất là phú của tiền nhân đã vần điệu hóa các định lý tướng cách.

Xem tướng về thảm kịch Vương Ấu Ngọc

Hậu hội dã tri câu hữ nguyện, vị trí hà nhật thị giai kỳ, tâm hạ sự, loạn như tì, hảo thiên long dạ hoàn hư quá, cô phụ ngã, lưỡng tâm tri nguyện quân gia.

Tướng khắc phu

Con nhà giàu nếu tướng cách không ra gì thì đường chồng con cũng không ra gì, trái lại con nhà nghèo tướng cách tốt thì đường chồng con sẽ hay.

Xem tướng đường chồng con

Người đàn bà đẹp thường bị lung lạc làm đĩ vì trong vẻ đẹp chứa chất một tướng cách cực xấu. Người đàn bà xấu thường lấy được chồng sang.

Tinh hoa tướng pháp

Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ.

Phép phối hợp của thuật coi tướng

Thế gian cực hiếm người mười phân vẹn cả mười. Đa số được một hay hai điểm tốt. Những điểm tốt ấy sẽ thành xấu nếu nó không có sự phối hợp.

Xem tướng khí sắc phụ nữ

Thần là mầm của tinh. Tinh khoẻ nên thần sáng. Thần sáng thì mắt thanh tú. Cho nên trai cần có đôi mắt hắc quang sạ nhân.

Tướng bên trong và ám phá tướng của phụ nữ

Tướng học cũng không bỏ sót điều quan trọng trên đây. Chỉ khác là tướng học đi tìm cái đẹp bên trong để tìm đến một hiểu biết khác biệt với hội hoạ.

Tướng pháp cổ đối với tướng phụ nữ

Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo.

Tướng đa truân

Có người thân thế thấp kém nhưng tinh thần, tư cách thanh cao, xuất thân ca kỹ làm tì thiếp nhưng thực sự là một hiền phụ.

72 tướng dâm của phụ nữ

Đọc 72 tướng của Viên Liễu Trang kể trên đây, đàn bà chẳng mấy ai tránh khỏi không có một trong những tướng đó. Nếu vậy thì đàn bà tiện dâm hết rồi còn gì.

Tướng mệnh gió đánh đò đưa

Người đàn bà này chỉ là đóa hoa cắm trong bình cho đẹp vì thế thái nhuyễn nhược, nhất nhất cái gì cũng phải dựa vào chồng.

Tướng mệnh phụ nữ tối kỵ đới đào hoa

Những phụ nữ dâm đãng, đám ca nhi, bọn con gái của vũ trường những bà thiếp hầu bị bỏ rơi, hoặc những giai nhân danh tiếng.

Tướng hồng nhan bạc mệnh

Phiêu bạt giang hồ là ca kỹ, lẽ mọn nghĩa là không phải chỉ có nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương mà thôi.

Nữ nhân và tướng mệnh

Nếu không căn cứ vào triết lý của định mạng thì người ta không làm thế nào giải thích được hiện tượng Tây Thi.

Khắc phục ác vận trong tướng học

Câu tục ngũ họa tòng khẩu xuất, đa ngôn đa quá, có ý nói nếu kìm giữ mồm miệng thì đỡ phiền lụy, điều này đâu phải không có lý.

Tướng tam hàn và tứ thập nhất kỵ

Cân là gân, người mang tướng cân hàn hay ngồi co ro, rụt đầu, co lưng, so vai, bó gối mặc dầu trời nóng bức, rét ở trong rét ra.

Tướng lục ác, lục tiện, thập sát, thập đại thiên la cửu đại không vong

Tướng mệnh khảo luận, môi không che được răng là người bất hòa. Nếu hô răng phải đâm xuống đều thì chất phác, răng đâm ngang hay ngưỡng lên, cực đểu giả

Câu chuyện về tướng khí sắc

Hiện nay rất ít người đạt đến mức thiện quan khí sắc. Có chăng thì chỉ mới xem được sắc, chứ quan khí chưa chắc đã có.

Xem tướng khí sắc

Ta thường bảo người này thần thanh khí sáng, mãn diện xuân phong, thổ khí dương mi hay nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt.

Xem tướng hình cục ngũ hành

Người hình mộc thân thể chân tay đều dài, xương lớn, thịt vừa phải không cần đầy. Đi đứng thẳng thắn, sắc khí thanh tú.

Hỏi ông hư hư tử về tướng mệnh

Trời tạo sinh con người muôn vạn hình thái khác nhau từ tướng mạo đến tính tình, cái lý của tạo hoá có thể biết được chăng.

Luận về dị tướng và phá tướng

Dị tướng không chỉ thể hiện lên từng điểm trên các bộ vị mà còn hiện thành nghi biểu vóc dáng. Tướng pháp cổ nhân phân định bảy nghi biểu dị tướng.

Tướng cổ vai lưng ngực bụng và tay chân

Cổ như cổ heo, ngắn và rụt, tham lam ô trọc, hiếu dâm, mặt mũi đáng ghét, ngôn ngữ lộn xộn, ngày nào mập quá mức ngày ấy tất chết.

Khẩu tướng: tướng miệng

Vì chính trực quá nên nói lanh chanh, có người nói quá sự thật, có người đắc chí nên nói bậy, nói láo, có người chuyên đi nói xấu.

Tị tướng: tướng mũi

Sống mũi cao, chuẩn đầu nở nang đầy đặn, mũi thẳng như đốt trúc, mũi đọng như trái mật, suốt đời không mắc tai hoạ, hưởng phú quý lâu bền.

Tướng tai: nhĩ tướng

Tai bên trái thuộc hành Kim, tai bên phải thuộc hành Mộc. Vì thuộc Kim nên có màu trắng sáng, vì thuộc Mộc nên cần cứng cáp..

Tướng mắt: nhãn tướng

Thần khí không bao giờ thoát ly hình hài dù chỉ trong giây phút. Thần khí đi mất, sinh mệnh không còn. Thần khí thực tế là lực lượng của sinh mệnh.

Tướng lông my

Xem chân mày có thể biết nhiều sự tương quan của đời người bao quát cá tính, trí tuệ, sự nghiệp, sinh mệnh thọ yểu, đắc ý sớm muộn, thân thuộc tốt xấu.

Tướng nhất quan thành thập niên quý hiển

Nhưng thiên hạ làm gì có người nào được trọn vẹn, ngũ quan lục phủ cùng đẹp. Đến như tướng thiên tử hoàng đế còn bị đâm, bị chém huống chi người thường.

Tướng đi đứng, ăn ngủ, nằm ngồi

Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống.

Tướng những nếp răn trên mặt

Nếu ba vết chạy dài không đứt đoạn lại có một vết thẳng ở giữa trông như chữ Vương là vương văn thì cực quý.

Tướng tai và miệng

Tai cao hơn mắt, hơn chân mày không bao giờ khổ. Tai nở, sáng và tròn có chức vị. Dái tai mọng đỏ, tai sáng và sạch phú quý trường cửu.

Tướng trán và đầu

Trán ai ảm đạm, lấm như có tro bụi bám, như có lũ quạ đen làm tổ ở thiên đình, sách tướng coi là một trong bốn ác sắc ghê gớm nhất.

Âm dương thiên địa trong tướng học

Nhật nguyệt phải rực rỡ, sấm sét phải ầm ầm, sông ngòi phải sạch thông, vàng đá phải rắn chắc. Núi non phải cao lớn, cây cỏ phải tươi tốt.

Tướng người thượng trường hạ đoản, hạ đoản thượng trường

Thượng trường hạ đoản chủ phú quý, trái lại thượng đoản hạ trường là khốn khó, điều này đã thành một định luật ghi trong tướng pháp.

Tướng người hình hữu dư thần bất túc và hình bất túc thần hữu dư

Tướng mệnh khảo luận, trước khi hạ đoán, cần phải xem tinh thần cái người phạm tướng hình bất túc ra sao đã. Nếu thần hữu dư thì không thể hạ đoán thế được.

Quan nhân bát tướng pháp, tướng mệnh khảo luận

Bảy là tướng mạo ngu bướng, hung ác, hình dáng như rắn, như chuột, như sài lang, tính tình bạo cấp gọi bằng Ác tướng chủ về bôn ba hình ngục

Tướng vào bộ, ngũ đoản, ngũ trường, ngũ lộ, ngũ tiểu, lục đại

Xương cốt không lộ, gân mạch lẩn mới tốt; nếu gân mạch quằn quại nổi lên như giun, xương cốt thô lộ là ác tướng, nếu tay ngắn, chân dài thì khổ cực.

Tướng người không tước hình, tước hình, nhạn hình

Tước hình mâu cấp tính tham dâm Đa nhiếp đa kinh hỉ mậu lâm Y thực gian tân tùy phận độ Đắc y đại ha tích đôi kim.

Tướng người hùng hình, lộc hình, hà hình, giải hình, ngư hình

Lộc mâu thanh hắc diện vi trường Hành bộ như phi thọ dị thường Tư tưởng đa vi truyền thạch khách Tham hoa quyến liễu quá thời quang.

Tướng người lư hình, dương hình, mã hình, hồ hình, trư hình

Dương hình phú thọ yêu tu nhiêm Ngọa cốt băng cơ tửu sắc kiêm Cử động thần hòa trung thực tính Bất tu đới nộ hữu uy nghiêm.

Tướng người phượng hình, hạc hình, lạc đà hình

Đầu viên, ngách khoát mục tinh thần Hình sưu, hạng trường ngọc khiết thân Thanh hướng tính linh hành tự hạc Đường đường tướng mạo tác nguyên thần.

Tướng người viên hình, hầu hình, xà hình, ngưu hình, quy hình

Ngách đột đầu viên hình tự hầu Nhãn hoàng thần bạc thể khinh phù Bình sinh mưu sự đa cơ sảo Bất tác cao quan dã cẩm cừu.

Tướng người long hình, kỳ lân hình, sư hình, hổ hình, tượng hình

Đầu quảng mi thô tư hải hoành Nhũ cao nhục hậu hắc tinh bình Lân thân thể tráng thành hùng thể Tá quốc trung lương độc bỉnh danh.

Người có tướng cầm thú

Tướng cầm tướng thú đã thành hình cục thì tính chất phú quý, bần tiện thọ yểu càng rõ rệt, đồng thời ở trong hình cục, những tướng gì tách riêng ra.

Tướng người do tâm sinh

Lý luận quá khích thì nó đến chỗ cùng và khó trả lời. Tuy nhiên, tướng do tâm sinh có phần đúng. Vì cả tướng lẫn số đều có đổi, biến tướng và biến số.

Xem tướng kẻ ác

Tướng kẻ ác thường đi đôi với tướng hung tử. Trông thấy những người mang tướng ấy dù có nói khéo thế nào cũng chớ có gần.

Xem tướng người anh hùng

Tướng anh hùng chỉ ở hai mắt và hoà khí trong người. Mắt đen phải có hào khí mới là anh hùng, nhưng mắt đẹp đi đôi với hào khí thì hãn hữu.

Vài tích chuyện xưa về xem tướng

Cảnh ngộ cá nhân sở dĩ thịnh suy, vinh nhục là do vận mạng lúc thế này, lúc thế khác. Vận mạng cát hung hiện lên bộ vị tướng mạo.

Tướng khu vực của mặt: lục phủ thập nhị cung

Lục phủ nói thâu tóm lại là vùng ven biên của mặt, bảo vệ cho ngũ quan, ngũ nhạc tứ độc. Ta nói mặt người có góc cạnh là nói đến những xương cốt thuộc lục phủ.

Tướng người có tứ độc, ngũ nhạc, ngũ quan

Sở dĩ phải phân ra như vậy là vì tai mắt mũi miệng được xem tướng trên hai bộ phận, hình bên ngoài và khoảng trống bên trong, khoảng trống ấy.

Cái mũi và đời người

Người quý vị tất đã giàu, người giàu không chắc đã thiện. Cho nên hai loại người này không chắc đã được vui sướng và thiện chung.

Tướng bất đắc kỳ tử

Xem tướng chỉ thấy những dấu hiệu hung tử, nhưng hung tử ra sao thì khó lòng đoán ra. Còn phải tuỳ tính, tuỳ môi trường xã hội mỗi người.

Thanh tướng: xem tướng tiếng nói

Muốn thuyết phục ai trước hết phải có một âm thanh truyền cảm cái đã. Nói nghĩa lý mà âm thanh nhức nhối lỗ tai chẳng ai thèm nghe.

Tướng mặt sáng như ngọc

Nhan như quan ngọc là tướng phú quý. Người trẻ tuổi mặt sáng như quan ngọc đi thi là đỗ đạt cao, hoặc cha mẹ giàu có hiển vinh.

Tướng tinh thần mạnh xương cốt khỏe: quý phú thọ khang ninh

Thần cường cốt tráng mới chịu được gió mưa, nóng rét, mệt nhọc, đói khổ. Có chịu được mới kiên trì chiến đấu mà tạo nên sự nghiệp.

Tướng khí trong sáng nhưng hình yếu đuối: tài cao mà mệnh bạc

Ngoại biểu thanh tú thông tuệ, bản chất thân thể yếu đuối, lúc nào cũng tựa người ốm đau mà không phải ốm đau.

Xem tướng thành bại ở chỗ quyết đoán hay do dự

Hãy nhìn vào các bộ vị trên mặt, nếu thấy mi cốt cao ngang, sống mũi nổi, quyền cốt cao, cằm đưa lên như chầu vào mũi.

Xem tướng dáng dấp và phong thái

Toạ như đỉnh thạch, ngồi chắc như tảng đá là ngồi không nhấp nhổm, chốc chốc lại đứng dậy ngả bên nọ, nghiêng bên kia, giơ tay giơ chân rung đùi.

Bàn về xem tướng thần khí, khí sắc

Chẳng phải vì hình hài của hổ hay hình hài của chim ưng mà muông thú kinh sợ mà vì khí thế oai thần do hổ, ưng vẫn có trong rừng núi.

Quý, tiện, cốt cách, khí chất

Cốt cách và khí chất rất quan trọng cho đời người. Anh hùng hào kiệt, chân nhân quân tử là những người có khí chất tốt, cốt cách.

Tục nhãn và tướng nhãn

Khi nói vào tướng số, người ta không thể áp dụng nghĩa chữ đẹp thường tình. Đẹp của con mắt tục khác và đẹp của con mắt tướng khác xa nhau.

Biết tướng người để dùng: tri thiên nhiệm

Tướng pháp còn đem lại cho chúng ta một điều hữu ích khác là biết người để dùng người, biết người làm bạn, biết người để cùng mưu toan việc lớn.

Tướng tập thể ứng vào thiên đồ kháng chiến

Tướng thì thế, nhưng sự thực thì khó lòng chứng minh quá. Ai nấy đều có công ăn việc làm thì dại gì mà đi đâu

Quan hệ tướng số giữa tập thể và cá nhân

Thế cả cái tàu chìm ở ngoài khơi, quả bom nguyên tử thả ở Hiroshima chết trong mười phút cả mấy trăm ngàn thì tướng với số ở đâu.

Thủa trời đất nổi cơn gió bụi

Đời sống con người đưa đẩy trong cái dịch. Động biến, cùng, thông, sinh, tự hoá, đúng thời, đắc vị là căn bản cho xã hội nhân sinh.

Những câu chuyện để chứng minh hai chữ chi mệnh

Những câu chuyện để chứng minh hai chữ chi mệnh, tướng mệnh khảo luận, câu chuyện về đời vua xư, tam quốc diễn nghĩa, khổng minh, tào tháo.

Tử sinh hữu mệnh phú quý tại thiên: tướng mệnh khảo luận

Con người lúc sinh ra hấp thụ khí âm khí dương, chịu ảnh hưởng vận chuyển sinh khắc chế hoá mà thành số mệnh tướng cách khác nhau.

Giới thiệu về tướng mệnh khảo luận

Vũ trụ chung quanh ta không chống lại ta mà cũng không ban ân huệ cho ta. Nó quay cuồng, đảo lộn, không hề có mưu định gì cả.