Đố khí ca: tướng mệnh đàn bà

2017-10-14 03:14 PM

Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy.

Bài ca sau đây trích từ sách Thần tướng Thủy kinh. Đố khí là tâm địa của những người đàn bà ưa ganh ghét đố kỵ.

Diện hắc tâm nan suyền

Đầu oa hạnh bất kham

Dữ nhân nhất diện tiếu

Độc tại phúc trung hà

nghĩa là:

Đàn bà mặt đen tâm địa bất trắc, trán có sóng tóc, tính hạnh bất kham, cười vớ người thật đấy nhưng trong bụng rất độc.

Ưng thị tính lang cố

Dương thực dữ tước hành

Ngữ ngôn tất động thiệt

Đố kị bất kiêu sinh

nghĩa là:

Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy. Khi nói lưỡi khua loạn cả lên là người lúc nào cũng đố kị.

Nữ diện nhục hoành thanh

Trầm ngâm bất tác thanh

Dã như hàm đố kị

Ưng bất thuận nhân tình

nghĩa là

Mặt đàn bà thịt xương ngang ngạnh, xanh ngắt như tầu lá, lầm lì không nói thì ganh ghét, tị nạnh phi thường, chẳng ở với ai an lành.

Hành tọa như tư sự

Đê đầu hoặc điểm đầu

Thanh tiêu tà nhãn thị

Khám trước nặc thương bi

nghĩa là:

Đàn bà lúc đứng, lúc ngồi bao giờ cũng có vẻ tư lự điều gì, tiếng nói khô khan, mắt thường tà thị, ai hỏi đến thì che che dấu dấu, đó là loại ưa ganh ghét

Dẫn tí như sà tẩu

Đê đầu tác nữ thanh

Bất duy đa trá ngụy

Nhưng thị một nhân tình

nghĩa là:

 Đàn bà thường có cử chỉ lúc đưa tay uốn éo như con rắn, cúi đầu nói nhỏ là tướng gian sảo và bất cố nhân tình.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt