Feedback âm của estrogen và progesterone làm giảm bài tiết FSH và LH

2020-06-06 10:09 AM

Ngoài ảnh hưởng của feedback âm tính của estrogen và progesterone, vài hormone khác cũng tham gia vào việc này, đặc biệt là inhibin- được tiết ra cùng với các hormone steroid giới tính bởi các tế bào hạt tại hoàng thể.

Một lượng nhỏ estrogen cũng đủ tạo ra sự tác động mãnh mẽ ức chế sự bài tiết FSH và LH. Ngoài ra, khi xuất hiện thêm progesterone, tác dụng ức chế của estrogen tăng lên rất nhiều mặc dù tác dụng ức chế của riêng progenteron là không đáng kể.

Những phản hồi này dường như tác động chủ yếu lên thùy trước tuyến yên ngay lập tức, ngoài ra chúng còn làm giảm sự bài tiết GnRH ở vùng dưới đồi với mức độ nhẹ hơn, đặc biệt làm thay đổi tần số bài tiết GnRH. Inhibin từ hoàng thể ức chế bài tiết FSH và LH.

Feedback điều chỉnh của trục dưới đồi - yên buồng trứng ở nữ

Hình: Feedback điều chỉnh của trục dưới đồi - yên buồng trứng ở nữ. Tác dụng kích thích được thể hiện bằng các dấu cộng; feedback âm tính và ảnh hưởng ức chế được thể hiện dấu trừ. Estrogens và progestins gây cả feedback âm tính và dương tính lên thùy truwocs tuyến yên và vùng dưới đồi tùy thuộc vào các giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt. Inhibin tạo ra một feedback âm lên thùy trước tuyến yên, trong khi hoạt hóa lại có tác dụng ngược lại, kích thích bài tiết FSH từ thùy trước tuyến yên.

Ngoài ảnh hưởng của feedback âm tính của estrogen và progesterone, vài hormone khác cũng tham gia vào việc này, đặc biệt là inhibin- được tiết ra cùng với các hormone steroid giới tính bởi các tế bào hạt tại hoàng thể tương tự như các tế bào Sertoli tiết inhibin ở tinh hoàn nam giới. Hormone này gây ảnh hưởng trên nữ giới tương tự như trên nam giới: ức chế bài tiết FSH và giảm bài tiết LH (với mức độ nhẹ hơn) ở thùy trước tuyến yên. Do đó, inhibin có lẽ rất quan trọng trong việc làm giảm sự bài tiết FSH và LH ở cuối mỗi chu kỳ kinh nguyệt.

Bài mới nhất