Bước 8. Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao)

8/19/2012 10:50:35 PM
Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao) trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 8. Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao).

Tĩnh mạch vô danh bên trái (Innom). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau Ao lên.