Bước 2. Mặt cắt quét dưới mũi ức trục ngắn

2012-08-19 12:43 AM
Mặt cắt quét dưới mũi ức trục ngắn trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 2. Dưới mũi ức trục ngắn

1, Tại mặt cắt hướng cạnh phải của tim, tĩnh mạch chủ trên (SVC) và tĩnh mạch chủ dưới đi vào tâm nhĩ phải (RA). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau SVC và ở trên tâm nhĩ trái (LA).

2, Với góc gập ở về bên trái, tâm thất trái (LV) tâm thất phải (RV) và các van nhĩ thất được nhìn thấy. Van động mạch chủ (Ao) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang ở cấp độ này.

3, thêm gập góc về bên trái cho thấy mặt cắt ngang điểm của LV và van hai lá (MV), đường ra RV van động mạch phổi (PV).

4, Quét đầu dò tiếp giữa hai thất, quan sát vách ngăn và cột cơ LV, với phần đỉnh của cả hai tâm thất.

 

Bài xem nhiều nhất

Bước 3. Mặt cắt quét 4 buồng từ mỏm

Mặt cắt siêu âm quét 4 buồng từ mỏm tim trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 8. Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao)

Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao) trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm

Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 9. Mặt cắt cạnh ức trái cao

Mặt cắt cạnh ức trái cao trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 7. Mặt cắt trên hõm ức trục ngắn

Mặt cắt trên hõm ức trục ngắn trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 6. Mặt cắt quét cạnh ức trái trục ngắn

Mặt cắt quét cạnh ức trái trục ngắn trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 5. Mặt cắt quét cạnh ức trái trục dài

Mặt cắt quét cạnh ức trái trục dài trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 1. Mặt cắt quét dưới mũi ức trục dài

Mặt cắt quét dưới mũi ức trục dài trên siêu âm tim bẩm sinh.