Bước 2. Mặt cắt quét dưới mũi ức trục ngắn

2012-08-19 12:43 AM

Tại mặt cắt hướng cạnh phải của tim, tĩnh mạch chủ trên (SVC) và tĩnh mạch chủ dưới đi vào tâm nhĩ phải (RA). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau SVC và ở trên tâm nhĩ trái (LA).

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Dưới mũi ức trục ngắn

Bước 2. Dưới mũi ức trục ngắn

1, Tại mặt cắt hướng cạnh phải của tim, tĩnh mạch chủ trên (SVC) và tĩnh mạch chủ dưới đi vào tâm nhĩ phải (RA). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau SVC và ở trên tâm nhĩ trái (LA).

2, Với góc gập ở về bên trái, tâm thất trái (LV) tâm thất phải (RV) và các van nhĩ thất được nhìn thấy. Van động mạch chủ (Ao) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang ở cấp độ này.

3, thêm gập góc về bên trái cho thấy mặt cắt ngang điểm của LV và van hai lá (MV), đường ra RV van động mạch phổi (PV).

4, Quét đầu dò tiếp giữa hai thất, quan sát vách ngăn và cột cơ LV, với phần đỉnh của cả hai tâm thất