Bước 3. Mặt cắt quét 4 buồng từ mỏm

2012-08-19 05:16 PM
Mặt cắt siêu âm quét 4 buồng từ mỏm tim trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 3. Mặt cắt quét 4 buồng từ mỏm.

1, Tâm thất trái và đường ra (LV), động mạch chủ lên (Ao).

2, 4 buồng từ mỏm cho thấy tâm nhĩ, van nhĩ thất, và tâm thất.

3, Xoang vành (CS) được nhìn thấy dọc theo đường rãnh phía sau nhĩ thất trái.

 

Bài mới nhất