Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm

8/19/2012 5:21:01 PM
Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm. Tâm nhĩ trái (LA), tâm thất trái (LV) và đường ra, động mạch chủ (Ao).