Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm

2012-08-19 05:21 PM
Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm. Tâm nhĩ trái (LA), tâm thất trái (LV) và đường ra, động mạch chủ (Ao).

 

Bài mới nhất