Mục lục các thuốc theo vần L

2011-12-03 07:31 PM
L - Asnase - xem Asparaginase, L - Asparaginase - xem Asparaginase, L - cid - xem Lansoprazol, L - Thyroxin - xem Levothyroxin, Labazene - xem Acid valproic, Labetalol hydroclorid

L - Asnase - xem Asparaginase,

L - Asparaginase - xem Asparaginase,

L - cid - xem Lansoprazol,

L - Thyroxin - xem Levothyroxin,

Labazene - xem Acid valproic,

Labetalol hydroclorid,

Labetalol hydrochloride - xem Labetalol hydroclorid,

Lactate Ringer - xem Ringer lactat,

Lactulose,

Lactulose - PSE - xem Lactulose,

Ladinin - xem Ciprofloxacin,

Ladropen - xem Flucloxacilin,

Lafedam - xem Alendronat natri,

Lamivudin,

Lamivudine - xem Lamivudin,

Lamoxy - xem Amoxicilin,

Lampomandol - xem Cefamandol,

Lampomicol - xem Miconazol,

Lampren - xem Clofazimin,

Lamprene - xem Clofazimin,

Lamyzol - xem Tinidazol,

Lan - 30 - xem Lansoprazol,

Laniazid - xem Isoniazid,

Lanocid - 30 - xem Lansoprazol,

Lanoxicaps (R) - xem Digoxin,

Lanoxin (R) - xem Digoxin,

Lansec - xem Lansoprazol,

Lansoprazol,

Lansoprazole - xem Lansoprazol,

Lantil - xem Lansoprazol,

Lantron - xem Amitriptylin,

Lanzap - xem Lansoprazol,

Lanzor - xem Lansoprazol,

Largactil - xem Clorpromazin hydroclorid,

Lariam - xem Mefloquin,

Larodopa - xem Levodopa,

Laroscorbine - xem Acid ascorbic,

Laroxyl - xem Amitriptylin,

Larylin - xem Paracetamol,

Lasilix - xem Furosemid,

Lasix - xem Furosemid,

Lasoprol 30 - xem Lansoprazol,

Laster - xem Etoposid,

Laxan - xem Bisacodyl,

Laxoberal - xem Natri picosulfat,

Laxoberon - xem Natri picosulfat,

Ledclair - xem Dinatri calci edetat,

Lederfolat - xem Folinat Calci,

Lederfoline - xem Folinat calci,

Lederplatin - xem Cisplatin,

Lederrif - xem Rifampicin,

Ledertam - xem Tamoxifen,

Ledervorin calcium - xem Folinat calci,

Ledol - xem Cefamandol,

Ledoxina - xem Cyclophosphamid,

Legatrin - xem Quinin,

Lendacin - xem Ceftriaxon,

Lenitral - xem Glyceryl trinitrat,

Lenitral spray - xem Glyceryl trinitrat,

Lente Insulin Lilly - xem Insulin,

Lente MC (P+B) - xem Insulin,

Lentizol - xem Amitriptylin,

Lentopres - xem Prazosin,

Lenzacef - xem Cefradin,

Lepinal - xem Phenobarbital,

Leptanal - xem Fentanyl,

Lergitec - xem Cetirizin hydroclorid,

Lescol, xem Fluvastatin - Các chất ức chế HMG - CoA reductase,

Leucocristin - xem Vincristin,

Leucogen - xem Asparaginase,

Leucovorin calcium - xem Folinat calci,

Leukomycin - xem Cloramphenicol,

Leunase - xem Asparaginase,

Leuprorelin - xem Thuốc tương tự hormon giải phóng gonadotropin,

Levate - xem Amitriptylin,

Levo - T - xem Levothyroxin,

Levodopa,

Levomepromazin,

Levomepromazine - xem Levomepromazin,

Levonor - xem Noradrenalin,

Levonorgestrel (cấy dưới da),

Levonorgestrel (đặt trong tử cung),

Levonorgestrel (viên uống),

Levonova - xem Levonorgestrel (đặt trong tử cung),

Levopa - xem Levodopa,

Levophed - xem Noradrenalin,

Levophed Special - xem Noradrenalin,

Levoprome - xem Levomepromazin,

Levoroxin - xem Levothyroxin,

Levothroid - xem Levothyroxin,

Levothyrox - xem Levothyroxin,

Levothyroxin,

Levothyroxine - xem Levothyroxin,

Levothyroxine sodium - xem Levothyroxin,

Levoxine - xem Levothyroxin,

Levoxyl - xem Levothyroxin,

Lexinor - xem Norfloxacin,

LG Ceftriaxone sodium - xem Ceftriaxon,

Lidex - xem Fluocinolon acetonid,

Lidocain,

Lidocaine - xem Lidocain,

Lifurox - xem Cefuroxim,

Ligofragmin - xem Dalteparin,

Likacin - xem Amikacin,

Lilonton - xem Piracetam,

Limycin - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincar - B - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincocin - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincolcina - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincolecin - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincolnensin - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincomix - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincomycin 500 - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincomycin 501 - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincomycin HCl - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincomycin hydroclorid,

Lincomycin hydrochloride - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincomycin - KGCC - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincophen - 500 - xem Lincomycin hydroclorid,

Lincople - xem Lincomycin hydroclorid,

Lindoxyl - xem Ambroxol,

Liocin - xem Lincomycin hydroclorid,

Liothyronin,

Liothyronine - xem Liothyronin,

Lioton 1000 - xem Heparin,

Lipanthyl - xem Fenofibrat,

Lipanthyl 100 - xem Fenofibrat,

Lipanthyl 200M - xem Fenofibrat,

Lipantil - xem Fenofibrat,

Lipavil - xem Clofibrat,

Lipavlon - xem Clofibrat,

Lipavlon - 500 - xem Clofibrat,

Lipidax - xem Fenofibrat,

Lipil - xem Fenofibrat,

Lipitor, xem Atorvastatin - Các chất ức chế HMG - CoA reductase,

Lipityl - xem Fenofibrat,

Lipoclar - xem Fenofibrat,

Lipofene - xem Fenofibrat,

Lipofundin - xem Intralipid,

Liposyn II - xem Intralipid,

Liposyn III - xem Intralipid,

Lipsin - xem Fenofibrat,

Liquaemin - xem Heparin,

Liqui - char - xem Than hoạt,

Liquid paraffin - xem Parafin lỏng,

Liquid petrolatum - xem Parafin lỏng,

Liquifilm Tears - xem Povidon iod,

Lisacef - xem Cefradin,

Lisinopril,

Liskonum - xem Lithi carbonat,

Lisopressin, xem Lypressin - Vasopressin,

Listril - xem Lisinopril,

Listril - 2 - xem Lisinopril,

Listril -  5 - xem Lisinopril,

Listril 10 - xem Lisinopril,

Líthane - xem Lithi carbonat,

Lithi carbonat,

Lithium carbonate - xem Lithi carbonat,

Líthobid - xem Lithi carbonat,

Líthonate - xem Lithi carbonat,

Líthotabs - xem Lithi carbonat,

Locacid - xem Tretinoin (thuốc bôi),

Loceptin - xem Morphin,

Lochol, xem Lovastatin - Các chất ức chế HMG - CoA reductase,

Lodinon - xem Glucose,

Lodis - xem Loperamid,

Loidium - xem Loperamid,

Lokit - xem Omeprazol,

Lomac - xem Omeprazol,

Lomeblastin - xem Lomustin,

Lomir - xem Isradipin,

Lomudal - xem Cromolyn,

Lomustin,

Lomustine - xem Lomustin,

Lopedium - xem Loperamid,

Lopemid - xem Loperamid,

Lopemin - xem Loperamid,

Loperamid,

Loperamide - xem Loperamid,

Lopid - xem Gemfibrozil,

Lopofor - xem Gemfibrozil,

Lopresor - xem Metoprolol,

Lopressor - xem Metoprolol,

Lopressor SR - xem Metoprolol,

Lopril - xem Captopril,

Loradil - xem Loratadin,

Loratadin,

Loratadine - xem Loratadin,

Loratin 10 - xem Loratadin,

Lorazepam,

Lorecyn - xem Erythromycin,

Loress - xem Omeprazol,

Lormide - xem Loperamid,

Lorvas - xem Indapamid,

Losartan,

Losartas - 25 - xem Losartan,

Losartas - 50 - xem Losartan,

Losec - xem Omeprazol,

Losec MUP - xem Omeprazol,

Lotens - xem Guanethidin,

Lotensin - xem Benazepril,

Lotriderm - xem Clotrimazol,

Lotrimin - xem Clotrimazol,

Lotrisone - xem Clotrimazol,

Lovameg - 20 - Xem Lovastatin - Các chất ức chế HMG - CoA reductase,

Lovastatin - xem Các chất ức chế HMG - CoA reductase,

Lovatin - 20 - Xem Lovastatin - Các chất ức chế HMG - CoA reductase,

Lovir - xem Aciclovir,

Low liquemin - xem Dalteparin,

Loxen - xem Nicardipin,

Loxonen - xem Norfloxacin,

Loxuran - xem Diethylcarbamazin,

Loxuzan - xem Diethylcarbamazin,

Lozol - xem Indapamid,

Lubomycin - xem Erythromycin,

Lucostin - xem Lomustin,

Lucrin - xem Thuốc tương tự hormon giải phóng gonadotropin,

Luforan - xem Gonadorelin,

Lugerol - xem Progesteron,

Luminal - xem Phenobarbital,

Lutocyclin - xem Progesteron,

Lutogyl - xem Progesteron,

Lutopolar - xem Medroxyprogesteron acetat,

Lybutol 400 - xem Ethambutol,

Lyceft - xem Ceftriaxon,

Lycortin - S - xem Hydrocortison,

Lydox - xem Doxycyclin,

Lyforan - xem Cefotaxim,

Lykacetin - S - xem Cloramphenicol,

Lynacef - xem Cefuroxim,

Lynamide - xem Pyrazinamid,

Lyovac - Cosmegen - xem Dactinomycin,

Lyphocin - xem Vancomycin,

Lypressin - xem Vasopressin,

Lyproquin - xem Ciprofloxacin,

Lysatec - xem Alteplase,

Lysin - 8 - vasopressin - xem Vasopressin,

Lysthenon - xem Suxamethonium,

Lyzolin - xem Cefazolin,

 

Bài xem nhiều nhất

Loperamid

Loperamid là một thuốc trị ỉa chảy được dùng để chữa triệu chứng các trường hợp ỉa chảy cấp không rõ nguyên nhân và một số tình trạng ỉa chảy mạn tính.

Loratadin

Loratadin có tác dụng làm nhẹ bớt triệu chứng của viêm mũi và viêm kết mạc dị ứng do giải phóng histamin. Loratadin còn có tác dụng chống ngứa và nổi mày đay liên quan đến histamin.

Lidocain

Thuốc tê tại chỗ phong bế cả sự phát sinh và dẫn truyền xung động thần kinh bằng cách giảm tính thấm của màng tế bào thần kinh với ion natri.

Losartan

Losartan là chất đầu tiên của nhóm thuốc chống tăng huyết áp mới, là một chất đối kháng thụ thể angiotensin II. Losartan và chất chuyển hóa chính có hoạt tính chẹn tác dụng co mạch

Lexomil

Dùng liều thấp, Lexomil có tác dụng chọn lọc trên chứng lo âu, áp lực tâm lý và thần kinh căng thẳng. Dùng liều cao, Lexomil có tác dụng an thần và giãn cơ.

Lipitor

Lipitor (Atorvastatin calcium), thuốc hạ lipid máu tổng hợp, là chất ức chế men khử 3-hydroxy3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA reductase).

Lipanthyl

Lipanthyl! Tác dụng giảm cholestérol máu là do làm giảm các phân đoạn gây xơ vữa động mạch có tỉ trọng thấp (VLDL và LDL), cải thiện sự phân bố cholestérol trong huyết tương.

Lincomycin hydrochlorid

Lincomycin là kháng sinh thuộc lincosamid. Lincomycin có tác dụng chống vi khuẩn như clindamycin, nhưng ít hiệu lực hơn. Thuốc chủ yếu kìm khuẩn ưa khí Gram dương và có phổ kháng khuẩn rộng đối với vi khuẩn kỵ khí.

Lansoprazol

Lansoprazol được dùng điều trị ngắn ngày chứng loét dạ dày - tá tràng và điều trị dài ngày các chứng tăng tiết dịch tiêu hóa bệnh lý (như hội chứng Zollinger - Ellison, u đa tuyến nội tiết, tăng dưỡng bào hệ thống).

Lovenox

Ở liều điều trị, với đỉnh hoạt tính cực đại, aPTT có thể kéo dài từ 1,5 đến 2,2 lần thời gian đối chứng. Sự kéo dài aPTT này phản ánh hoạt tính kháng thrombin còn sót lại.